اخبار نساجی

سبد درآمد و هزينه خانوار شهري در ۱۰ سال اخير

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

دخل و خرج نامتوازن

سبد درآمد و هزينه خانوار شهري در ۱۰ سال اخير

شرق: خانوار شهري همان خانواري نيست كه در سال ۸۰ بود. بسياري چيزها در زندگي اين خانوار شهري تغيير كرده است. در سال ۸۰ بهتر مي خورد و مي پوشيد حالابايد كم و بيش كمتر بخورد و بپوشد و به جاي آن بيشتر درآمدش را صرف هزينه تامين مسكن كند. دولت ها در اين سال ها تلاش كردند تا مشكل مسكن را كه يك معضل شهري است حل كنند اما گويا اين مشكل به اين زودي ها حل شدني نيست. در اين سال ها داشتن سرپناه چنان اغلب خانوارهاي فاقد مسكن را تحت فشار گذاشته كه به ناچار يك سوم هزينه هاي خود را در اين بخش صرف مي كنند. اين سهم سال به سال هم در حال افزايش است. بعد از اين، نوبت مواد غذايي است كه نام خود را در فهرست بيشترين هزينه هاي خانوار ثبت كند. اين دو روي هم ۵۵ درصد هزينه هاي خانوار را تشكيل مي دهند. در سال ۸۰ سهم اين دو بخش حدود ۲/۵۴ درصد بوده كه چندان تغييري نكرده است.

كسري درآمدي خانوار شهري
متوسط هزينه سالانه يك خانوار شهري در سال ۸۹ حدود ۱/۱۴ ميليون تومان بود، در حالي كه همين خانوار شهري طي يك سال كار و تلاش مداوم موفق شد متوسط درآمد سالانه خود را به ۶/۱۳ ميليون تومان برساند با اين وجود حدود ۴۸۰ هزار تومان كسر آورد كه چيزي معادل ۵/۳ درصد كل درآمد سالانه اين خانوار است. اين كسري در سال ۱۳۸۰ بيش از اينها بود. در اين سال درآمد سالانه يك خانوار حدود ۱/۳ ميليون تومان بود و هزينه هايش چيزي نزديك به ۴/۳ ميليون تومان. كسري اين خانوار حدود ۲۴۲ هزار تومان است كه حدود ۶/۷ درصد كل درآمد سالانه آن محسوب مي شود.
در اين ۱۰ سال، درآمد سالانه يك خانوار شهري همواره كمتر از هزينه هاي آن بوده است. در اين دوره زماني هزينه خانوار ۴/۳۱۵ درصد رشد داشته در حالي كه درآمد آن به ميزان ۹/۳۳۱ درصد افزايش يافته است با اين حال هنوز هم خانواده ها ناچارند بيشتر كار كنند تا هزينه هاي خود را كه در سال هاي اخير شكل و شمايل ديگري به خود گرفته را پوشش دهند. اما در سال ۸۹ وضع متفاوت تر مي شود. در اين سال، رشد هزينه بود كه بر رشد درآمد پيشي گرفت. در اين سال هزينه هاي سالانه حدود ۴/۱۱ درصد نسبت به سال ۸۸ رشد كرد، در حالي كه درآمد سال ۸۹ نسبت به سال ماقبل حدود ۴/۱۰ درصد افزايش يافت.

مسكن، بيشترين هزينه خانوار
بيشترين درآمد خانوار شهري صرف مسكن و سوخت مي شود كه سهم آن در سبد هزينه خانوار حدود ۱/۳۰ درصد است. تقريبا يك سوم هزينه خانوار شهري به ناچار به مسكن و سوخت هايي چون آب، برق، گاز و ساير انواع آن اختصاص مي يابد.
البته اين سهم مربوط به زماني است كه تنها دو ماه از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مي گذشت. اثرات اجراي اين قانون كه همان افزايش قيمت حامل هاي انرژي و در نتيجه ساير قيمت ها از جمله اجاره بهاست، به طور حتم در سال ۹۰ بيشتر خود را نمايان كرد. در گام بعدي ۹/۲۴ درصد هزينه هاي خانوار به خريد خوراكي و آشاميدني تعلق گرفت، در حالي كه تامين مواد غذايي خانوار بيشترين هزينه را به خود اختصاص داد. در سال ۸۰ چيزي حدود ۹/۲۷ درصد هزينه هاي خانوار صرف خريد مواد غذايي مي شد و ۱/۲۷ درصد هزينه ها هم به مسكن و سوخت اختصاص مي يافت. حالاكه كرايه ها رو به صعود گذاشته خانواده هاي شهري ناچارند صرفه جويي بيشتري در خريد مواد غذايي انجام دهند و مبالغ بيشتري را براي پوشش هزينه هاي ناشي از نداشتن مسكن صرف كنند. اما در اين چند سال هزينه هاي حمل ونقل، هماني است كه بود. معمولادر اين ۱۰ سال خانواده هاي شهري كمي بيش از ۱۲ درصد هزينه هاي خود را در بخش حمل و نقل متحمل شده اند. از سهم هزينه هايي كه براي خريد پوشاك و كفش صرف مي شد هم به نفع ساير هزينه ها كم شده است. در سال ۸۰ سهم هزينه هاي اين بخش ۱/۷ درصد بود كه اين سهم در سال ۸۹ به ۹/۴ درصد كاهش يافته است.

درآمد پولي آب مي رود
در سال ۸۹ درآمد سالانه يك خانوار شهري حدود ۶/۱۳ ميليون تومان بود كه از اين ميزان حدود ۳/۷۳ درصد آن درآمد پولي و مابقي آن كه به ميزان ۶/۲۶ درصد است درآمد غيرپولي بوده است. اما در سال ۸۰ سهم درآمدهاي پولي از كل درآمد سالانه ۵/۷۴ درصد بود كه ۴/۲۵ درصد آن درآمد غيرپولي است. علاوه بر اين، در اين ۱۰ سال درآمدهاي پولي حدود ۷/۳۲۴ درصد و درآمدهاي غيرپولي حدود ۳۵۳ درصد رشد كرده است. اين ارقام مي گويند، در اين سال ها سهم درآمد پولي در سبد درآمدي خانوار كاسته شده است.

روزنامه شرق ، شماره ۱۴۹۲ به تاريخ ۲۸/۱۲/۹۰، صفحه ۴ (اقتصاد)

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

دانلود كاتالوگ فرش ماشينی شرکت فيضی امریکا

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن