اخبار فرش ماشینیاسلاید شومد و پوشاک

نقش نگاران پندار : قطره ای از هنر ایرانی در دریای خروشان هیم تکستایل فرانکفورت

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬مديران‭ ‬شركت‭ ‬نقش‭ ‬نگاران‭ ‬پندار

چند‭ ‬سالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬طراحي‭ ‬پارچه‭ ‬و‭ ‬فرش‭ ‬ايراني‭ ‬اين‭ ‬جرات‭ ‬و‭ ‬جسارت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬داده‭ ‬اند‭ ‬كه‭ ‬پا‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مرزها‭ ‬فراتر‭ ‬گذاشته‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬حرف‭ ‬هميشه‭ ‬شنيده‭ ‬ايم‭ ‬كه‭ ‬طراحي‭ ‬و‭ ‬هنر‭ ‬نزد‭ ‬ايرانيان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بس‭ … ‬را‭ ‬در‭ ‬صحنه‭ ‬جهاني‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬عملي‭ ‬نشان‭ ‬دهند‭ ‬كه‭ ‬اتفاق‭ ‬بسيار‭ ‬فرخنده‭ ‬اي‭ ‬براي‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬ايران‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬وقتي‭ ‬در‭ ‬سالن‭ ‬۳‭ ‬نمايشگاه‭ ‬هيم‭ ‬تكستايل‭ ‬فرانكفورت‭ ‬كه‭ ‬مخصوص‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬طراحي‭ ‬و‭ ‬چاپ‭ ‬بود‭ ‬قدم‭ ‬ميزدم‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬فكر‭ ‬ميكردم‭ ‬كه‭ ‬چقدر‭ ‬فاصله‭ ‬است‭ ‬بين‭ ‬آنچه‭ ‬ما‭ ‬ايراني‭ ‬ها‭ ‬بر‭ ‬زبان‭ ‬جاري‭ ‬مي‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬واقعيت‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬فرهنگترين‭ ‬ملت‭ ‬دنيا‭ ‬مي‭ ‬دانيم‭ ‬اما‭ ‬رفتار‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬خودمان‭ ‬و‭ ‬عرصه‭ ‬هاي‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬بسيار‭ ‬تاسف‭ ‬آور‭ ‬است،‭ ‬اينكه‭ ‬هنر‭ ‬را‭ ‬نزد‭ ‬ايرانيان‭ ‬مي‭ ‬دانيم‭ ‬و‭ ‬بس‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬همين‭ ‬دسته‭ ‬است‭. ‬آيا‭ ‬سهم‭ ‬كشوري‭ ‬با‭ ‬۸۰‭ ‬ميليون‭ ‬جمعيت‭ ‬و‭ ‬چندين‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬دانشگاه‭ ‬طراحي‭ ‬پارچه‭ ‬و‭ ‬نساجي‭ ‬در‭ ‬بزرگترين‭ ‬رويداد‭ ‬نساجي‭ ‬جهان‭ ‬فقط‭ ‬يك‭ ‬شركت‭ ‬است؟‭ ‬پس‭ ‬كجا‭ ‬هستند‭ ‬اين‭ ‬طراحان‭ ‬استثنايي‭ ‬و‭ ‬خلاق‭ ‬ما‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬افتخار‭ ‬مي‭ ‬كنيم‭! ‬

برخي‭ ‬مي‭ ‬گويند‭ ‬هزينه‭ ‬هاي‭ ‬شركت‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بالاست‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬نويسنده‭ ‬براي‭ ‬يك‭ ‬شركت‭ ‬طراحي‭ ‬كه‭ ‬واقعا‭ ‬حرفه‭ ‬اي‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬باشد‭ ‬هزينه‭ ‬زيادي‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬با‭ ‬يافتن‭ ‬مشتريان‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬چند‭ ‬برابر‭  ‬آنرا‭ ‬بدست‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬بيشتر‭ ‬شبيه‭ ‬يك‭ ‬توجيه‭ ‬است‭.‬

hinza chemical تبلیغات

در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬هيم‭ ‬تكستايل‭ ‬۲۰۱۹‭  ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مهمترين‭ ‬و‭ ‬بزرگترين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬صنعت‭ ‬منسوجات‭ ‬خانگي‭ ‬جهان‭ ‬نيز‭ ‬شركت‭ ‬نقش‭ ‬نگاران‭ ‬پندار‭ ‬براي‭ ‬چهارمين‭ ‬سال‭ ‬متوالي‭ ‬حضور‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عرضه‭ ‬طرح‭ ‬هاي‭ ‬خود‭ ‬براي‭ ‬انواع‭ ‬پارچه،‭ ‬پرده،‭ ‬كاغذ‭ ‬ديواري،‭ ‬كالاي‭ ‬خواب‭ ‬و‭ ‬كفپوش‭ ‬ها‭ ‬پرداخت‭. ‬خانم‭ ‬بهبهاني‭ (‬مدير‭ ‬روابط‭ ‬عمومي‭ ‬شركت‭) ‬كه‭ ‬نقش‭ ‬نگاران‭ ‬را‭ ‬اولين‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬شركت‭ ‬طراحي‭ ‬چاپ‭ ‬پارچه‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬معرفي‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارد‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬هيم‭ ‬تكستايل‭ ‬براي‭ ‬همه‭ ‬طراحان‭ ‬و‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬طراحي‭ ‬ضروري‭ ‬است‭. ‬ايشان‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬نمايشگاه‭ ‬به‭ ‬خبرنگار‭ ‬مجله‭ ‬كهن‭ ‬گفت‭ : ‬نمايشگاه‭ ‬هيم‭ ‬تكستايل‭ ‬يك‭ ‬رويداد‭ ‬بي‭ ‬نظير‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬همكاران‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬طراحي‭ ‬پارچه‭ ‬توصيه‭ ‬مي‭ ‬كنم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رويداد‭ ‬شركت‭ ‬كنند‭. ‬اينجا‭ ‬محلي‭ ‬عالي‭ ‬براي‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬بودن،‭ ‬ملاقات‭ ‬مشتريان‭ ‬در‭ ‬بالاترين‭ ‬كلاس‭ ‬جهاني‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬نظر‭ ‬با‭ ‬دريايي‭ ‬از‭ ‬صاحب‭ ‬نظران‭ ‬و‭ ‬ليدرهاي‭ ‬اصلي‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬است‭. ‬عليرغم‭ ‬هزينه‭ ‬هاي‭ ‬زيادي‭ ‬كه‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬دارد‭ ‬ما‭ ‬نتايج‭ ‬بسيار‭ ‬خوبي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬گرفته‭ ‬ايم‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬بزرگترين‭ ‬انگيزه‭ ‬براي‭ ‬حضور‭ ‬مداوم‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رويداد‭ ‬است‭. ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬طراحان‭ ‬توان‭ ‬حضور‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬غرفه‭ ‬گذار‭ ‬را‭ ‬ندارند‭ ‬مي‭ ‬توانند‭ ‬تنها‭ ‬براي‭ ‬بازديد‭ ‬به‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بيايند‭ ‬و‭ ‬قطعا‭ ‬شگفت‭ ‬زده‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭. ‬

الهام‭ ‬از‭ ‬طبيعت‭ ‬ترند‭ ‬اصلي‭ ‬امسال‭ ‬

خانم‭ ‬بخشي‭ ‬مدير‭ ‬عامل‭ ‬شركت‭ ‬در‭ ‬جواب‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬سوال‭ ‬كه‭ ‬بيشتر‭ ‬چه‭ ‬طرح‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬نقشه‭ ‬هايي‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬مد‭ ‬است‭ ‬گفت‭ : ‬به‭ ‬طور‭ ‬كلي‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬امسال‭ ‬ديده‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬طرح‭ ‬هاي‭ ‬الهام‭ ‬گرفته‭ ‬از‭ ‬طبيعت‭ ‬و‭ ‬رنگ‭ ‬هاي‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬طبيعت‭ ‬با‭ ‬زمينه‭ ‬هاي‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬رنگ‭ ‬پريده‭ ‬بيشتر‭ ‬مورد‭ ‬سليقه‭ ‬بازار‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كلي‭ ‬مشتريان‭ ‬ما‭ ‬دو‭ ‬دسته‭ ‬اند‭ ‬يك‭ ‬دسته‭ ‬تقريبا‭ ‬هرسال‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬طرح‭ ‬هاي‭ ‬مشابهي‭ ‬مي‭ ‬آيند‭ ‬و‭ ‬مثلا‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬بته‭ ‬جقه‭ ‬هستند‭ ‬هرسال‭ ‬همان‭ ‬طرح‭ ‬با‭ ‬تركيب‭ ‬هاي‭ ‬جديد‭ ‬مي‭ ‬خواهند‭ ‬و‭ ‬دسته‭ ‬دوم‭ ‬همواره‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬ترند‭ ‬بازار‭ ‬حركت‭ ‬مي‭ ‬كنند‭ . ‬مشتريان‭ ‬اروپايي‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬آلماني‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شناختي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬فرهنگ‭ ‬ايراني،‭ ‬فرش‭ ‬ايراني،‭ ‬كاشي‭ ‬كاري‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ … ‬دارند‭ ‬از‭ ‬كار‭ ‬طراحان‭ ‬ايراني‭ ‬نيز‭ ‬استقبال‭ ‬مي‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬خلاقيت‭ ‬را‭ ‬يك‭ ‬عامل‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬برجسته‭ ‬در‭ ‬كارهاي‭ ‬ايران‭ ‬مي‭ ‬دانند‭. ‬همچنين‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬موتيف‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬نقوش‭ ‬ايراني‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اسلام‭ ‬با‭ ‬اروپايي‭ ‬ها‭ ‬مشابهت‭ ‬دارد‭. ‬

نقش نگاران پندار

طراحان‭ ‬ايراني‭ ‬با‭ ‬دنيا‭ ‬تعامل‭ ‬ندارند

متاسفانه‭ ‬طراحان‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬دنيا‭ ‬تعامل‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬نمي‭ ‬توانند‭ ‬ايده‭ ‬هاي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بسط‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬تجاري‭ ‬نمايند‭. ‬حضور‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رويداد‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬ايده‭ ‬هاي‭ ‬بسيار‭ ‬زيادي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬ايران‭ ‬قابل‭ ‬اجراست‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬موتيف‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬اروپا‭ ‬پرفروش‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طراحان‭ ‬ما‭ ‬نشان‭ ‬بدهد‭. ‬به‭ ‬روز‭ ‬بودن‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬نيازهاي‭ ‬رشد‭ ‬هر‭ ‬طراح‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬استوديو‭ ‬طراحي‭ ‬است‭. ‬

شركت‭ ‬نقش‭ ‬نگاران‭ ‬پندار‭ ‬از‭ ‬۲۴‭ ‬طراح‭ ‬جوان‭ ‬فارغ‭ ‬التحصيل‭ ‬دانشگاه‭ ‬هاي‭ ‬معتبر‭ ‬در‭ ‬رشته‭ ‬طراحي‭ ‬پارچه‭ ‬هستند‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬فارغ‭ ‬التحصيلان‭ ‬رشته‭ ‬طراحي‭ ‬پارچه‭ ‬بسيار‭ ‬با‭ ‬استعداد‭ ‬هستند‭ ‬اما‭ ‬نمي‭ ‬دانند‭ ‬چطور‭ ‬با‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬كارخانجات‭ ‬كار‭ ‬كنند‭. ‬يك‭ ‬شركت‭ ‬طراحي‭ ‬پارچه‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬فاصله‭ ‬بين‭ ‬دانشگاه‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬پر‭ ‬ميكند‭. ‬اميدوارم‭ ‬روزي‭ ‬برسد‭ ‬كه‭ ‬تعداد‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬طراحي‭ ‬پارچه‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬قدري‭ ‬زياد‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬هاي‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬تكرار‭ ‬و‭ ‬كپي‭ ‬درآمده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬خلاقيت‭ ‬و‭ ‬نوآوري‭ ‬حركت‭ ‬كند‭. ‬آنگاه‭ ‬قطعا‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬كارخانجات‭ ‬استقبال‭ ‬بيشتري‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬وقتي‭ ‬چرخه‭ ‬نساجي‭ ‬بچرخد‭ ‬منافع‭ ‬همه‭ ‬فعالان‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭.‬

[instagram-feed]

دانلود رایگان کاتالوگ جدید فرش رویال هالی ترکیه

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن