پدیده های نوظهور در صنعت فرش ماشینی و جایگاه نامعلوم ما

هركس‭ ‬گذاشته‭ ‬رو‭ ‬فراموش‭ ‬كند‭ ‬محكوم‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬انرا‭ ‬دوباره‭ ‬تكرار‭ ‬كند‭ (‬آلبرت‭ ‬انيشتن‭)‬

كاشان‭ ‬را‭ ‬همه‭ ‬عليرغم‭ ‬آنكه‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬بعنوان‭ ‬شهر‭ ‬پارچه‭ -‬بدليل‭ ‬وجود‭ ‬كارخانجات‭ ‬ريسندگي‭ ‬و‭ ‬بافندگي‭ – ‬مي‭ ‬شناختند‭ ‬اكنون‭ ‬به‭ ‬مدد‭ ‬حركتهاي‭ ‬ريشه‭ ‬اي‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬پيروزي‭ ‬انقلاب‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬اولين‭ ‬دستگاه‭ ‬بافندگي‭ ‬فرش،‭ ‬بعنوان‭ ‬شهر‭ ‬فرش‭ ‬مي‭ ‬شناسند‭ ‬و‭ ‬اكثر‭ ‬دستگاههاي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬از‭ ‬قديمي‭ ‬ترين‭ ‬تا‭ ‬مدرنترين‭ ‬آن‭ ‬دركاشان‭ ‬دركنار‭ ‬كارخانه‭ ‬هاي‭ ‬مكمل‭ ‬رنگرزي،‭ ‬ريسندگي،‭ ‬تابندگي،‭ ‬چله‭ ‬پيچي،‭ ‬و‭ ‬آهار‭ ‬و‭ ‬وجود‭ ‬نمايشگاه‭ ‬هاي‭ ‬متعدد‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬مي‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬بالاي‭ ‬۹۰‭ ‬درصد‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬دركاشان‭ ‬است‭. ‬آنچه‭ ‬قابل‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬دستگاههاي‭ ‬۲۸۰‭ ‬شانه‭ ‬تا۱۵۰۰‭ ‬شانه‭ ‬دركاشان‭ ‬موجود‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬كاشان‭ ‬محل‭ ‬رقابت‭ ‬دوكمپاني‭ ‬ون‭ ‬دويل‭ ‬و‭ ‬شونهر‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬متاسفانه‭ ‬يا‭ ‬خوشبختانه‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬رقابت‭ ‬ناخود‭ ‬آگاه‭ ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬ورود‭ ‬دستگاههاي‭ ‬مدرنتر‭ ‬وارد‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬صنعتگر‭ ‬كاشاني‭ ‬فراموش‭ ‬كرده‭ ‬كه‭ ‬روزي‭ ‬خودش‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬ساخت‭ ‬دستگاه‭ ‬بافندگي‭ ‬نموده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬اكنون‭ ‬ناخود‭ ‬آگاه‭ ‬بازيچه‭ ‬اي‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬فروشندگان‭ ‬ماشين‭ ‬الات‭ ‬و‭ ‬رقابت‭ ‬دوكمپاني‭ ‬خارجي‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬بخش‭ ‬ماشين‭ ‬آلات‭ ‬تكميل‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬هم‭ ‬وضعيت‭ ‬مشابهي‭ ‬در‭ ‬كاشان‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬شهر‭ ‬تعداد‭ ‬بسيار‭ ‬زيادي‭ ‬واحد‭ ‬تكميل‭ ‬فرش‭ ‬و‭ ‬آهار‭ ‬مشغول‭ ‬فعاليت‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬زيادي‭ ‬ماشين‭ ‬تكميل‭ ‬و‭ ‬آهار‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬تعمير‭ ‬و‭ ‬نگهداري‭ ‬و‭ … ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬طول‭ ‬سالهاي‭ ‬گدشته‭ ‬چندين‭ ‬شركت‭ ‬كاشاني‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬ساخت‭ ‬داخلي‭ ‬ماشين‭ ‬آلات‭ ‬تكميل‭ ‬و‭ ‬آهار‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬نموده‭ ‬اند‭ ‬كه‭ ‬انصافا‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬كيفيت‭ ‬و‭ ‬نتيجه‭ ‬كار‭ ‬بسيار‭ ‬شبيه‭ ‬نمونه‭ ‬هاي‭ ‬خارجي‭ ‬مي‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬قيمتي‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬خارجي‭ ‬ها‭ ‬دارند‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬وضوح‭ ‬مي‭ ‬بينيم‭ ‬كه‭ ‬صاحبان‭ ‬صنايع‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬در‭ ‬كاشان‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬توجهي‭ ‬ندارند‭ ‬بلكه‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬حاضرند‭ ‬ماشين‭ ‬آلات‭ ‬خارجي‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬چندين‭ ‬برابر‭ ‬قيمت‭ ‬تهيه‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬كوچك‭ ‬ترين‭ ‬حمايتي‭ ‬از‭ ‬توليد‭ ‬كننده‭ ‬ماشين‭ ‬آلات‭ ‬تكميل‭ ‬و‭ ‬آهار‭ ‬داخلي‭ ‬نيستند‭. ‬

در‭ ‬زمينه‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬نيز‭ ‬اعتقاد‭ ‬زيادي‭ ‬به‭ ‬منطق‭ ‬توليد،‭ ‬مشاوره،‭ ‬محاسبه‭ ‬و‭ ‬تحليل‭ ‬و‭ ‬بررسي‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬با‭ ‬ديد‭ ‬باز‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭.‬‭ ‬حتي‭ ‬اداره‭ ‬صنايع‭ ‬منطقه‭ ‬صرفاً‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬تصويب‭ ‬و‭ ‬موافقت‭ ‬بدون‭ ‬سند‭ ‬و‭ ‬مدرك‭ ‬با‭ ‬طرح‭ ‬هاي‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬گويي‭ ‬هيچ‭ ‬عظمي‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬اي‭ ‬حتي‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬اين‭ ‬اداره‭ ‬براي‭ ‬آينده‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬كاشان‭ ‬و‭ ‬آران‭ ‬و‭ ‬بيدگل‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬بعيد‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬ها‭ ‬كه‭ ‬بدون‭ ‬هيچ‭ ‬تعيين‭ ‬افقي‭ ‬از‭ ‬آينده‭ ‬،‭ ‬تعريف‭ ‬درستي‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬هاي‭ ‬هدف‭ ‬،‭ ‬تعيين‭ ‬چگونگي‭ ‬تهيه‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬يا‭ ‬مقدار‭ ‬سرمايه‭ ‬درگردش‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬صرفاً‭ ‬از‭ ‬روي‭ ‬چشم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬چشمي‭ ‬و‭ ‬تقليد‭ ‬كوركورانه‭ ‬صورت‭ ‬مي‭ ‬گيرد‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نا‭ ‬كجا‭ ‬آباد‭ ‬هدايت‭ ‬كند‭. ‬

نكته‭ ‬جالب‭ ‬تر‭ ‬وجود‭ ‬انجمن‭ ‬ها،‭ ‬جامعه‭ ‬ها‭ ‬،‭ ‬اتحاديه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬خوشه‭ ‬ها‭ ‬و‭ … ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬ايران‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬البته‭ ‬در‭ ‬سالهاي‭ ‬اخير‭ ‬تعداد‭ ‬زيادي‭ ‬از‭ ‬مديران‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬توان‭ ‬مالي‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬خودشان‭ ‬شايد‭ ‬براي‭ ‬كسب‭ ‬اعتبار‭ ‬به‭ ‬هيات‭ ‬مديره‭ ‬آنها‭ ‬راه‭ ‬يافته‭ ‬اند‭ ‬اما‭ ‬هيچ‭ ‬راهكار‭ ‬عملي‭ ‬و‭ ‬استراتژي‭ ‬آينده‭ ‬نگري‭ ‬براي‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬ايران‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬آنرا‭ ‬خواسته‭ ‬يا‭ ‬ناخواسته‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬خود‭ ‬رها‭ ‬كرده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬جالب‭ ‬تر‭ ‬اينكه‭ ‬هيچ‭ ‬كدام‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬نهادها‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬يك‭ ‬داعيه‭ ‬اصلاح‭ ‬امور‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬دوش‭ ‬مي‭ ‬كشند‭ ‬اصولا‭ ‬هيچ‭ ‬مراوده‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬انديشي‭ ‬با‭ ‬يكديگر‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬بسا‭ ‬يكديگر‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬هم‭ ‬ندارند‭. ‬

حال‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بي‭ ‬برنامگي‭ ‬و‭ ‬آشفتگي‭ ‬حاكم‭ ‬بر‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬كشور‭ ‬ناگهان‭ ‬صنعت‭ ‬جديدي‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬چاپي‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬مي‭ ‬رسد‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬بدون‭ ‬اينكه‭ ‬به‭ ‬عنصر‭ ‬وجودي‭ ‬اين‭ ‬پديده‭ ‬نوظهور‭ ‬بيانديشند‭ ‬صرفا‭ ‬باكم‭ ‬اهميت‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬صورت‭ ‬مسئله‭ ‬را‭ ‬پاك‭ ‬ميكنند‭ ‬اما‭ ‬فكر‭ ‬نمي‭ ‬كنند‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬جديد‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬را‭ ‬دچار‭ ‬تغييرات‭ ‬و‭ ‬تحولات‭ ‬اساسي‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬همانطوريكه‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬فرش‭ ‬دستباف‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خانواده‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬دور‭ ‬كرد‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬چاپي‭ ‬نيز‭ ‬چنين‭ ‬نقشي‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬برخي‭ ‬بخش‭ ‬هاي‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬بازي‭ ‬كند‭. ‬فرش‭ ‬دستباف‭ ‬صرفاً‭ ‬امروزه‭ ‬درمنازل‭ ‬قشر‭ ‬مرفه‭ ‬جامعه‭ ‬پيدا‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬درحاليكه‭ ‬قبلا‭ ‬هر‭ ‬نوعروس‭ ‬حداقل‭ ‬يه‭ ‬فرش‭ ‬پشمي‭ ‬جوشقاني‭ ‬همراه‭ ‬جهاز‭ ‬خود‭ ‬داشت‭. ‬اما‭ ‬اكنون‭ ‬حتما‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬همراه‭ ‬جهاز‭ ‬است‭. ‬تعجب‭ ‬نكنيد‭ ‬در‭ ‬آينده‭ ‬يك‭ ‬فرش‭ ‬چاپ‭ ‬شده‭ ‬همراه‭ ‬جهاز‭ ‬باشد‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬چگونه‭ ‬شما‭ ‬كارخانه‭ ‬دار‭ ‬محترم‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬برگشت‭ ‬سرمايه‭ ‬فكر‭ ‬نكرديد‭ ‬پاسخگوي‭ ‬مطالبات‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬خود‭ ‬خواهيد‭ ‬بود؟‭ ‬

سوال‭ : ‬فرش‭ ‬چاپي‭ ‬چه‭ ‬مزايايي‭ ‬دارد؟

فرش‭ ‬هاي‭ ‬چاپي‭ ‬محصولي‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬چاپ‭ ‬ديجيتال‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬جهان‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬روز‭ ‬افزورن‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬رشد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آنقدر‭ ‬پيشرفت‭ ‬كرده‭ ‬كه‭ ‬حالا‭ ‬قادر‭ ‬است‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬ماشيني‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬چاپ‭ ‬كند‭. ‬اين‭ ‬فرش‭ ‬ها‭ ‬مزاياي‭ ‬زادي‭ ‬دارند‭ ‬كه‭  ‬از‭ ‬مهمترين‭ ‬آنها‭ ‬مي‭ ‬توان‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬مورد‭ ‬زير‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬‭:‬

‭- ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬مورد‭ ‬مصرف‭ ‬در‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬چاپي‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬گراني‭ ‬نخ‭ ‬نايلون‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬وجود‭ ‬كارخانجات‭ ‬متعدد‭ ‬توليد‭ ‬الياف‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬ايي‭ ‬كه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اكريليك‭ ‬بسيار‭ ‬آسان‭ ‬تر‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬است‭ ‬يك‭ ‬مزيت‭ ‬بزرگ‭ ‬محسوب‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬

‭- ‬تنوع‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اكريليك

‭- ‬ارتفاع‭ ‬خاب‭ ‬فرش‭ ‬زمينه‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬فرش‭ ‬۱۵۰۰‭ ‬شانه

‭- ‬امكان‭ ‬توليد‭ ‬پلي‭ ‬استر‭ ‬درسوپر،‭ ‬سوپربرايت،‭ ‬و‭ ‬انواع‭ ‬تنوع‭ ‬در‭ ‬ارائه‭.‬

‭- ‬محدويت‭ ‬ماشينهاي‭ ‬فعلي‭ ‬در‭ ‬تنوع‭ ‬رنگ‭ ‬درحاليكه‭ ‬در‭ ‬چاپ‭ ‬اصولاً‭ ‬محدويتي‭ ‬متصور‭ ‬نيست‭.‬

‭- ‬در‭ ‬پروسه‭ ‬چاپ‭ ‬حتي‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬عيوب‭ ‬فرش‭ ‬نيز‭ ‬برطرف‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬ديده‭ ‬نمي‭ ‬شود‭.‬

‭- ‬امكان‭ ‬رقابت‭ ‬درتنوع‭ ‬طرح‭ ‬با‭ ‬زيباترين‭ ‬فرشهاي‭ ‬دستباف‭ ‬ابريشمي

‭- ‬امكان‭ ‬توليد‭ ‬در‭ ‬مسيري‭ ‬كوتاهتر‭ ‬ازساير‭ ‬خطوط

و‭ ‬ده‭ ‬ها‭ ‬مورد‭ ‬ديگر‭ …‬

پس‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬عزيزان‭ ‬توليد‭ ‬كننده‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬اين‭ ‬پديده‭ ‬را‭ ‬جدي‭ ‬بگيريد‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬دير‭ ‬نشده‭ ‬انديشه‭ ‬نو‭ ‬ايجاد‭ ‬نماييد‭.‬

ناصر‭ ‬زجاجي‭ ‬مجرد‭ – ‬كارشناس‭ ‬رسمي‭ ‬دادگستري‭ ‬رشته‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬رنگرزي

Admin

فارغ التحصیل رشته تکنولوژی نساجی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *