اخبار فرش ماشینیاسلاید شو

پارچه های تاری پودی و اهمیت بازار خاورمیانه

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

هندوستان‭ ‬و‭ ‬بنگلادش‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬بزرگترين‭ ‬توليد‭ ‬كنندگان‭ ‬پارچه‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬همواره‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬بازارهاي‭ ‬جديدي‭ ‬براي‭ ‬افزايش‭ ‬صادرات‭ ‬خود‭ ‬هستند‭. ‬اين‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬بخش‭ ‬زيادي‭ ‬از‭ ‬پارچه‭ ‬هاي‭ ‬حلقوي‭ ‬و‭ ‬تاري‭ ‬پودي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬صادر‭ ‬مي‭ ‬كنند‭. ‬طبق‭ ‬بررسي‭ ‬هاي‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬انجمن‭ ‬نساجي‭ ‬بنگلادش‭ ‬در‭ ‬سالهاي‭ ‬گذشته‭ ‬همواره‭ ‬ميزان‭ ‬تقاضا‭ ‬براي‭ ‬پارچه‭ ‬هاي‭ ‬كشباف‭ ‬و‭ ‬حلقوي‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬پارچه‭ ‬هاي‭ ‬بافته‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬روش‭ ‬تاري‭ ‬پودي‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬اخير‭ ‬تقاضا‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬پارچه‭ ‬هاي‭ ‬تاري‭ ‬پودي‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬كشباف‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬بيشتري‭ ‬برخوردار‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬توليد‭ ‬كنندگان‭ ‬اين‭ ‬پارچه‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارند‭ ‬نبايد‭ ‬تنها‭ ‬مصرف‭ ‬اين‭ ‬نوع‭ ‬پارچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬لباس،‭ ‬انواع‭ ‬شلوار‭ ‬و‭ ‬كت‭ ‬و‭ ‬كاپشن‭ ‬محدود‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬جهت‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬بازارهاي‭ ‬جديدي‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬منطقه‭ ‬خاورميانه‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬تجار‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬كنندگان‭ ‬هندي‭ ‬و‭ ‬بنگلادشي‭ ‬است‭. ‬آنها‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارند‭ ‬نوع‭ ‬پوشش‭ ‬در‭ ‬خاورميانه‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬يك‭ ‬بازار‭ ‬بزرگ‭ ‬براي‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬چين‭ ‬باشد‭.‬

همانطور‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬جداول‭ ‬نيز‭ ‬مشاهده‭ ‬مي‭ ‬كنيد‭ ‬ميزان‭ ‬صادرات‭ ‬پارچه‭ ‬هاي‭ ‬تاري‭ ‬پودي‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬آمريكا‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۶‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬رشدي‭ ‬۳‭ ‬تا‭ ‬۵‭ ‬درصدي‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬همچنين‭ ‬در‭ ‬نمودار‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬۵۰‭ ‬درصد‭ ‬صادرات‭ ‬پارچه‭ ‬هاي‭ ‬بنگلادش‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬پارچه‭ ‬خام‭ ‬يا‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬پوشاك‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬بازارهاي‭ ‬سنتي‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬صورت‭ ‬مي‭ ‬گيرد‭. ‬همچنين‭ ‬آمريكا‭ ‬با‭ ‬۳۱‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬رده‭ ‬بعدي‭ ‬قرار‭ ‬مي‭ ‬گيرد‭. ‬كشورهايي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بازارهاي‭ ‬غير‭ ‬سنتي‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬بنگلادش‭ ‬ياد‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬۱۱‭ ‬درصد‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬مي‭ ‬دهند‭ ‬كه‭ ‬شامل‭ ‬كشورهاي‭ ‬تركيه،‭ ‬هند،‭ ‬چين،‭ ‬ژاپن،‭ ‬استراليا،‭ ‬روسيه،‭ ‬كره‭ ‬جنوبي،‭ ‬مكزيك،‭ ‬افريقاي‭ ‬جنوبي،‭ ‬برزيل‭ ‬و‭ ‬شيلي‭ ‬مي‭ ‬شوند‭. ‬

hinza chemical تبلیغات

اما‭ ‬هنوز‭ ‬كشورهاي‭ ‬خاورميانه‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬بازارهاي‭ ‬صادراتي‭ ‬بنگلادش‭ ‬دست‭ ‬نخورده‭ ‬باقي‭ ‬مانده‭ ‬است‭. ‬ميزان‭ ‬نياز‭ ‬كشورهاي‭ ‬خاورميانه‭ ‬به‭ ‬پارچه‭ ‬هاي‭ ‬تاري‭ ‬و‭ ‬پودي‭ ‬حدود‭  ‬۵‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬آمريكا‭ ‬مي‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬بنگلادش‭ ‬سهمي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬بازار‭ ‬بزرگ‭ ‬ندارد‭. ‬

كارشناسان‭ ‬بنگلادشي‭ ‬علت‭ ‬اين‭ ‬عدم‭ ‬موفقيت‭ ‬را‭ ‬استفاده‭ ‬بيشتر‭ ‬كشورهاي‭ ‬خاورميانه‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬كشورهاي‭ ‬عربي‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬لباس‭ ‬هاي‭ ‬سنتي‭ ‬و‭ ‬محلي‭ ‬مي‭ ‬دانند‭. ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬عربي‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬شرايط‭ ‬ويژه‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوايي‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬لباس‭ ‬هاي‭ ‬استاندارد‭ ‬مثل‭ ‬شلوار‭ ‬و‭ ‬پيراهن‭ ‬و‭ ‬تي‭ ‬شرت‭ ‬استفاده‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اغلب‭ ‬لباس‭ ‬هاي‭ ‬بلند‭ ‬و‭ ‬عربي‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬مي‭ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬پوشش‭ ‬زنان‭ ‬نيز‭ ‬سنتي‭ ‬تر‭ ‬است‭. ‬تقريبا‭ ‬۸۰‭ ‬درصد‭ ‬مردم‭ ‬حاشيه‭ ‬نشينان‭ ‬خليج‭ ‬فارس‭ ‬به‭ ‬دلايل‭ ‬سنتي،‭ ‬قوميتي‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوايي‭ ‬تمايل‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬لباس‭ ‬هاي‭ ‬سنتي‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬عربي‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬بسيار‭ ‬راحت‭ ‬و‭ ‬خنك‭ ‬هستند‭. ‬

اما‭ ‬نكته‭ ‬جالب‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬جدول‭ ‬بالا‭ ‬كشورهاي‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬تركيه‭ ‬هستند‭ ‬نوع‭ ‬پوشش‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬مدرن‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬ساير‭ ‬كشورهاي‭ ‬عربي‭ ‬و‭ ‬حاشيه‭ ‬نشين‭ ‬خليج‭ ‬فارس‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬پارچه‭ ‬هاي‭ ‬تاري‭ ‬پودي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬اغلب‭ ‬به‭ ‬مصارف‭ ‬توليد‭ ‬لباس‭ ‬هاي‭ ‬استاندارد‭ ‬مانند‭ ‬شلوار‭ ‬و‭ ‬پيراهن‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬طبق‭ ‬جدول‭ ‬بالا‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربي‭ ‬و‭ ‬عربستان‭ ‬صعودي‭ ‬بيشترين‭ ‬تقاضا‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬نوع‭ ‬پارچه‭ ‬هاي‭ ‬تاري‭ ‬پودي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬خاور‭ ‬ميانه‭ ‬دارند‭. ‬

لباس‭ ‬هاي‭ ‬عربي‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬اسم‭ ‬هاي‭ ‬گوناگوني‭ ‬نام‭ ‬گذاري‭ ‬شده‭ ‬اند‭. ‬واژه‭ ‬هاي‭ ‬thawb or thobe ‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬واژه‭ ‬استاندارد‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬مي‭ ‬رود‭ ‬اما‭ ‬مثلا‭ ‬در‭ ‬ليبي‭ ‬به‭ ‬آن‭  دشداشه‭ ‬در‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربي‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬كاندورا‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بعضي‭ ‬كشورها‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬جبه‭ ‬اطلاق‭ ‬مي‭ ‬كنند‭. ‬

اين‭ ‬لباس‭ ‬ها‭ ‬كه‭ ‬معمولا‭ ‬تا‭ ‬زير‭ ‬زانو‭ ‬و‭ ‬آستين‭ ‬بلند‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬لباس‭ ‬رسمي‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬عربي‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬لباس‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬مختلف‭ ‬كمي‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬برش‭ ‬و‭ ‬كوتاهي‭ ‬و‭ ‬بلندي‭ ‬استين‭ ‬ها‭ ‬تفاوت‭ ‬دارند‭. ‬مثلا‭ ‬در‭ ‬مراكش‭ ‬آستين‭ ‬لباس‭ ‬ها‭ ‬كوتاه‭ ‬تر‭ ‬و‭ ‬آزاد‭ ‬تر‭ ‬هستند‭. ‬

امروزه‭ ‬خانه‭ ‬هاي‭ ‬مد‭ ‬و‭ ‬فشن‭ ‬و‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬طراحي‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬عربي‭ ‬سعي‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬زيبا‭ ‬تر‭ ‬كردن‭ ‬و‭ ‬مدرن‭ ‬كردن‭ ‬اين‭ ‬لباس‭ ‬سنتي‭ ‬عربي‭ ‬دارند‭. ‬اين‭ ‬لباس‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬قيمت‭ ‬هاي‭ ‬مختلف‭ ‬ارائه‭ ‬مي‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬معمولا‭ ‬لباس‭ ‬هاي‭ ‬خوش‭ ‬دوخت‭ ‬مدرن‭ ‬از‭ ‬پارچه‭ ‬هاي‭ ‬۱۰۰‭ ‬درصد‭ ‬پنبه‭ ‬بسيار‭ ‬مرغوب‭ ‬استفاده‭ ‬مي‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬قيمت‭ ‬انها‭ ‬تا‭ ‬چند‭ ‬هزار‭ ‬دلار‭ ‬قابل‭ ‬ارتقاست‭. ‬در‭ ‬مدل‭ ‬هاي‭ ‬ارزان‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬پارچه‭ ‬هاي‭ ‬مخلو‭ ‬ط‭ ‬الياف‭ ‬مصنوعي‭ ‬نيز‭ ‬سود‭ ‬مي‭ ‬برند‭. ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تكنيكي‭ ‬و‭ ‬دوخت‭ ‬و‭ ‬برش‭ ‬لباس‭ ‬هاي‭ ‬عربي‭ ‬ساده‭ ‬بسيار‭ ‬پروسه‭ ‬كوتاهي‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬لباس‭ ‬معمولي‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬۱۶‭ ‬قطعه‭ ‬مختلف‭ ‬بايد‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬هم‭ ‬چرخكاري‭ ‬و‭ ‬متصل‭ ‬شوند‭ ‬راحت‭ ‬تر‭ ‬دوخته‭ ‬مي‭ ‬شوند‭. ‬

[instagram-feed]

‭ ‬

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن