مصاحبه با آقای دکتر علیمردان شیبانی- مدیر عامل گروه صنعتی موکت همدان

بار‭ ‬سنگين‭ ‬مقررات‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پا‭ ‬گير‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬روي‭ ‬دوش‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬برداريم

در‭ ‬طي‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬پيرامون‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬اتفاقاتي‭ ‬رخ‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬يك‭ ‬سردرگمي‭ ‬عجيبي‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬تمامي‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آورد‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬منظور‭ ‬مجله‭ ‬نساجي‭ ‬كهن‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬شماره‭ ‬مجله‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬افراد‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬به‭ ‬گفتگو‭ ‬بنشيند‭ ‬و‭ ‬نظرات‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬راجع‭ ‬به‭ ‬ان‭ ‬بشنود‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬مصاحبه‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬آقاي‭ ‬دكتر‭ ‬عليمردان‭ ‬شيباني‭ ‬از‭ ‬اعضاي‭ ‬قديمي‭ ‬و‭ ‬باتجربه‭ ‬انجمن‭ ‬صنايع‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬مديرعامل‭ ‬گروه‭ ‬صنعتي‭ ‬موكت‭ ‬همدان‭ ‬رفتيم‭ ‬تا‭ ‬نقطه‭ ‬نظرات‭ ‬ايشان‭ ‬را‭ ‬راجع‭ ‬به‭ ‬مسئله‭ ‬نمايشگاه‭ ‬جويا‭ ‬شويم‭.‬

محور‭ ‬كلي‭ ‬صحبت‌هاي‭ ‬امروز‭ ‬بيشتر‭ ‬راجع‭ ‬به‭ ‬مسئله‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬چند‭ ‬صباحي‭ ‬است‭ ‬حواشي‭ ‬و‭ ‬بحث‭ ‬پيرامون‭ ‬آن‭ ‬بسيار‭ ‬زياد‭ ‬بوده‭. ‬درواقع‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬درحال‭ ‬تبديل‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬معضل‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬دو‭ ‬قطبي‭ ‬شهرآفتاب‭- ‬چمران‭ ‬به‭ ‬محوريت‭ ‬كاشان‭ ‬براي‭ ‬شهر‭ ‬آفتاب‭ ‬و‭ ‬آقاي‭ ‬كاشفي‭ ‬براي‭ ‬چمران‭ ‬شكل‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬درجه‭ ‬اول‭ ‬به‭ ‬اعتقاد‭ ‬ما‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬متضرر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬هر‭ ‬دو‭ ‬طيف‭ ‬ديدگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬دلايل‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬در‭ ‬محل‌هاي‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬دارند‭.‬

همانگونه‭ ‬كه‭ ‬مطلع‭ ‬هستيد‭ ‬امسال‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬شهر‭ ‬آفتاب‭ ‬با‭ ‬همكاري‭ ‬مجله‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬پوشاك‭ ‬وكميته‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬دقيقا‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬دستباف‭ ‬برگزار‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬اين‭ ‬درحالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تقريبا‭ ‬يك‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬نمايشگاه‭ ‬دوازدهمين‭ ‬دوره‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بين‌المللي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬نمايشگاه‌هاي‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬برگزار‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬درحاليست‭ ‬كه‭ ‬طبق‭ ‬مقررات‭ ‬برگزاري‭ ‬دو‭ ‬نمايشگاه‭ ‬مشابه‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬زماني‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬شش‭ ‬ماه‭ ‬با‭ ‬قوانين‭ ‬مجموعه‭ ‬نمايشگاهي‭ ‬شهر‭ ‬آفتاب‭ ‬منافات‭ ‬دارد‭. ‬اخيراً‭ ‬هم‭ ‬سايت‭ ‬عصر‭ ‬فرش،‭ ‬نامه‌اي‭ ‬را‭ ‬منتشر‭ ‬كرده‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬اينكه‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬آينده‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬چمران‭ ‬برعهده‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگاني‭ ‬كاشان‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬دغدغه‭ ‬ما‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رسانه‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬ابتدا‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬برگزاري‭ ‬دو‭ ‬نمايشگاه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬همزمان‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬فعلي‭ ‬حالت‭ ‬تقابلي‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬منفي‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬كننده‌ها‭ ‬ضربه‭ ‬خواهد‭ ‬زد‭ ‬همچنين‭ ‬وجهه‭ ‬خوبي‭ ‬نيز‭ ‬نزد‭ ‬كشورهاي‭ ‬خارجي‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭.‬‭ ‬حال‭ ‬نگاه‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬توليد‭ ‬كننده‭ ‬به‭ ‬مسئله‭ ‬نمايشگاه‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬شكلي‭ ‬هست؟

تمامي‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬ماجرا‭ ‬هستند‭ ‬دوستان‭ ‬من‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬عزيزان‭ ‬برگزاركننده‭ ‬درحوزه‭ ‬نمايشگاه‌ها‭ ‬كار‭ ‬مي‌كنم‭ ‬و‭ ‬همكاري‭ ‬چندين‭ ‬ساله‭ ‬داريم‭. ‬شما‭ ‬مي‌دانيد‭ ‬كه‭ ‬تقريباً‭ ‬‮۰۹ ‬درصد‭ ‬نمايشگاه‌ها‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬موكت‭ ‬ويژه‭ ‬نمايشگاهي‭ ‬مفروش‭ ‬مي‌كنيم‭. ‬البته‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬خاطر‭ ‬كه‭ ‬موكت‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬مجموعه‭ ‬ما‭ ‬هست‭ ‬بلكه‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬اينكه‭ ‬اين‭ ‬نوع‭ ‬موكت‭ ‬براي‭ ‬مصارف‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬مقاوم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬قابليت‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬يك‭ ‬هفته‭ ‬صدها‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬بتوانند‭ ‬روي‭ ‬آن‭ ‬راه‭ ‬بروند‭ ‬بدون‭ ‬آنكه‭ ‬كوچكترين‭ ‬مشكلي‭ ‬براي‭ ‬آن‭ ‬پيش‭ ‬بياييد‭.‬

درباره‭ ‬اين‭ ‬سوال‭ ‬شما‭ ‬كه‭ ‬برگزاري‭ ‬همزمان‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬دستبافت‭ ‬و‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬لطمه‌اي‭ ‬به‭ ‬كل‭ ‬قضيه‭ ‬نميزند‭. ‬دو‭ ‬نظر‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬يك‭ ‬نظر،‭ ‬همان‭ ‬نظر‭ ‬دوستاني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بيشتر‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگاني‭ ‬كاشان‭ ‬و‭ ‬كميته‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬كاشان‭ ‬پيگير‭ ‬مسئله‭ ‬برگزاري‭ ‬همزمان‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬آفتاب‭ ‬با‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬دستبافت‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬چمران‭ ‬هستند‭.‬

فلسفه‭ ‬اصلي‭ ‬آقايان،‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬تجار‭ ‬خارجي‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬داخلي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬خريد‭ ‬فرش‭ ‬دستبافت‭ ‬مي‌آيند‭ ‬همان‭ ‬زمان‭ ‬شانس‭ ‬خريد‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬بتوانند‭ ‬از‭ ‬توليدات‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬ايران‭ ‬هم‭ ‬بازديد‭ ‬بكنند‭. ‬كه‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬در‭ ‬انجمن‭ ‬صنايع‭ ‬نساجي‭ ‬بسيار‭ ‬مطرح‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬كامل‭ ‬در‭ ‬جريان‭ ‬آن‭ ‬هستم‭. ‬و‭ ‬طبعا‭ ‬هر‭ ‬ايده‭ ‬و‭ ‬نظري‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬جمعي‭ ‬مطرح‭ ‬مي‌گردد‭ ‬يك‭ ‬سري‭ ‬موافق‭ ‬و‭ ‬مخالف‭ ‬براي‭ ‬خود‭ ‬دارد‭. ‬تا‭ ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬من‭ ‬اطلاع‭ ‬دارم‭ ‬و‭ ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬شهر‭ ‬كاشان‭ ‬را‭ ‬مي‌توان‭ ‬مركز‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬آورد‭. ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬نيز‭ ‬اين‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگاني‭ ‬كاشان‭ ‬و‭ ‬كميته‭ ‬فرش‭ ‬ماشيي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬پيگير‭ ‬مسئله‭ ‬برگزاري‭ ‬همزمان‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬موافقين‭ ‬بيشتري‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬خود‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬و‭ ‬دموكراسي‭ ‬هم‭ ‬حكم‭ ‬ميكند‭ ‬كه‭ ‬بقيه‭ ‬نظر‭ ‬جمع‭ ‬را‭ ‬بپذيرند‭. ‬و‭ ‬نظر‭ ‬غالب‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬فرش‭ ‬دال‭ ‬بر‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬ايده‭ ‬است‭. ‬تمامي‭ ‬اين‭ ‬نظرات‭ ‬و‭ ‬نتيجه‭ ‬گيري‭ ‬ها‭ ‬طبق‭ ‬شنيده‭ ‬هاي‭ ‬بنده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آمار‭ ‬دقيقي‭ ‬ندارم‭. ‬از‭ ‬طرفي‭ ‬هم‭ ‬ميدانم‭ ‬كه‭ ‬عده‭ ‬اي‭ ‬هم‭ ‬چندان‭ ‬موافق‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬جريان‭ ‬نيستند‭ ‬و‭ ‬نظر‭ ‬متفاوتي‭ ‬دارند‭.‬

‭ ‬مي‌خواهيم‭ ‬به‭ ‬مقايسه‭ ‬وضعيت‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬با‭ ‬كشور‭ ‬هاي‭ ‬خارجي‭ ‬بپردازيم‭. ‬آيا‭ ‬دولت‭ ‬نقشي‭ ‬در‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‌ها‭ ‬دارد؟

‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كلي‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬صنعتي‭ ‬كه‭ ‬بيشتر‭ ‬در‭ ‬اينگونه‭ ‬نمايشگاه‌ها‭ ‬شركت‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نمايشگاه‌ها‭ ‬را‭ ‬اداره‭ ‬مي‌كند‭. ‬دولت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تعبير‭ ‬درست‭ ‬هيئت‭ ‬حاكمه‭ ‬وظيفه‭ ‬ديگري‭ ‬دارد‭. ‬وظايفي‭ ‬همچون‭ ‬بستر‭ ‬سازي‭ ‬و‭ ‬آماده‭ ‬كردن‭ ‬زيرساخت‌هاي‭ ‬لازم‭ ‬براي‭ ‬برگزاري‭ ‬هرچه‭ ‬بهتر‭ ‬يك‭ ‬نمايشگاه‭. ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬برگزاري‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬توانمندتر‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬دلسوزتر‭ ‬است‭. ‬من‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬شخصي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬فعاليت‭ ‬مي‌كنم‭ ‬و‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬نماينده‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬مي‌آيم،‭ ‬اگر‭ ‬بدانم‭ ‬كه‭ ‬خاموش‭ ‬كردن‭ ‬يك‭ ‬چراغ‭ ‬اضافي‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬فضا‭ ‬نوعي‭ ‬صرفه‭ ‬جويي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قيمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‌ام‭ ‬را‭ ‬پايين‭ ‬تر‭ ‬مي‌آورد‭ ‬اين‭ ‬چراغ‭ ‬را‭ ‬خاموش‭ ‬ميكنم‭ ‬ولي‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬سازمان‭ ‬دولتي‭ ‬مشغول‭ ‬به‭ ‬فعاليت‭ ‬بودم‭ ‬شايد‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬چندان‭ ‬توجه‭ ‬نميكردم‭. ‬چون‭ ‬يك‭ ‬بودجه‭ ‬عمومي‭ ‬مي‌آيد‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬بودجه‭ ‬هم‭ ‬طبعأ‭ ‬هزينه‭ ‬مي‌شود‭.‬

من‭ ‬دوره‭ ‬هايي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬دارم‭ ‬كه‭ ‬ايراني‭ ‬ها‭ ‬هميشه‭ ‬بهترين‭ ‬ماشين‌آلات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نمايشگاه‌هاي‭ ‬ايتما‭ ‬خريداري‭ ‬مي‌كردند‭. ‬برخي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬ماشين‌آلات‭ ‬خريداري‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬حتي‭ ‬در‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬اروپايي‭ ‬نصب‭ ‬نشده‭ ‬بودند‭. ‬اما‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬اكثر‭ ‬رويدادهاي‭ ‬خارجي‭ ‬چيزي‭ ‬جز‭ ‬آه‭ ‬و‭ ‬افسوس‭ ‬نصيب‭ ‬ما‭ ‬نمي‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬كاري‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬برنمي‌آيد‭. ‬تقاضا‭ ‬و‭ ‬انتظار‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬رفع‭ ‬معضلي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬باعث‭ ‬اين‭ ‬مشكلات‭ ‬براي‭ ‬صنعت‭ ‬كشور‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬دست‭ ‬هيئت‭ ‬حاكمه‭ ‬است‭ ‬بدون‭ ‬اينكه‭ ‬اجازه‭ ‬دهند‭ ‬عزت‭ ‬ملي‭ ‬ما‭ ‬زير‭ ‬پا‭ ‬گذاشته‭ ‬بشود‭.‬

البته‭ ‬چند‭ ‬سالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬سعي‭ ‬داريم‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬انجمن‌هاي‭ ‬تخصصي‭ ‬حوزه‭ ‬مربوطه‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬گيرد‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬اگر‭ ‬نمايشگاه‭ ‬نساجي‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬برگزار‭ ‬گردد‭ ‬مسئول‭ ‬آن‭ ‬انجمن‭ ‬صنايع‭ ‬نساجي‭ ‬ايران‭ ‬باشد‭. ‬ما‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬همكاران‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگاني‭ ‬اين‭ ‬ايده‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬جديت‭ ‬بيشتري‭ ‬پيگيري‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬و‭ ‬فكر‭ ‬مي‌كنم‭ ‬اولين‭ ‬نتيجه‭ ‬آن‭ ‬همين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگاني‭ ‬كاشان‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬نساجي‭ ‬مجوز‭ ‬درستي‭ ‬دريافت‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬بخش‭ ‬دولتي‭ ‬نبايد‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬فعاليت‭ ‬كند‭.‬

بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬از‭ ‬طرفي‭ ‬مخالف‭ ‬دخالت‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬طرفي‭ ‬ديگر‭ ‬هم‭ ‬وابستگي‭ ‬زيادي‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬دارد‭.‬

‭ ‬اشكال‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬متاسفانه‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬ناچار‭ ‬است‭ ‬پيرو‭ ‬دستورالعمل‌ها‭ ‬و‭ ‬قوانين‭ ‬دولتي‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬هاي‭ ‬در‭ ‬بسته‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬حضور‭ ‬نمايندگان‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬تصميم‭ ‬آن‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬هميشه‭ ‬حرفي‭ ‬هست‭ ‬كه‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬مصاحبه‌هايم‭ ‬گفته‌ام‭. {‬تصميمي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬هاي‭ ‬دربسته‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬حضور‭ ‬ذينفعان‭ ‬واقعي‭ ‬آن‭ ‬گرفته‭ ‬ميشود‭ ‬تصميم‭ ‬درستي‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭}‬

‭ ‬آيا‭ ‬در‭ ‬تمامي‭ ‬اين‭ ‬سال‌ها‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگاني‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬انجمن‭ ‬صنايع‭ ‬نساجي‭ ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬ديگر‭ ‬نمايندگان‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬اقناع‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬نداشته؟‭ ‬

‭ ‬يادتان‭ ‬نرود،‭ ‬در‭ ‬كشوري‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬يعني‭ ‬همان‭ ‬هيئت‭ ‬حاكمه‭ ‬هميشه‭ ‬بودجه،‭ ‬پول‭ ‬و‭ ‬دستور‭ ‬العمل‭ ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬آساني‭ ‬نمي‌توان‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬احتمالا‭ ‬درست‭ ‬مورد‭ ‬نظررسيد‭. ‬براي‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگان‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬همكاران‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬قانون‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬كسب‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬تلاش‌هاي‭ ‬بسياري‭ ‬كرديم‭ ‬تا‭ ‬اينكه‭ ‬اين‭ ‬قانون‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬حداقل‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬فرمي‭ ‬كه‭ ‬امروز‭ ‬شما‭ ‬مي‌بينيد‭ ‬تصويب‭ ‬شد‭. ‬

در‭ ‬اينگونه‭ ‬سيستم‌ها‭ ‬به‭ ‬سادگي‭ ‬نمي‌توان‭ ‬جا‭ ‬و‭ ‬صندلي‭ ‬كسي‭ ‬را‭ ‬گرفت‭. ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬دولت‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬اين‭ ‬جامعه‭ ‬بيرون‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬ببيند‭ ‬كه‭ ‬انجام‭ ‬كاري‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬طبعا‭ ‬زحمت‭ ‬خودشان‭ ‬هم‭ ‬كمتر‭ ‬مي‌شود‭. ‬قطعا‭ ‬استقبال‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭. ‬منتهي‭ ‬شروع‭ ‬آن‭ ‬سخت‭ ‬است‭. ‬ولي‭ ‬اين‭ ‬لازمه‭ ‬زندگي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هيچ‭ ‬كار‭ ‬راحتي‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭.‬

‭ ‬اشكال‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬متاسفانه‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬ناچار‭ ‬است‭ ‬پيرو‭ ‬دستورالعمل‌ها‭ ‬و‭ ‬قوانين‭ ‬دولتي‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬هاي‭ ‬در‭ ‬بسته‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬حضور‭ ‬نمايندگان‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬تصميم‭ ‬آن‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

نمايشگاه‭ ‬ايتما‭ ‬امسال‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬بارسلون‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬چگونه‭ ‬ديديد؟

‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬امسال‭ ‬مجله‭ ‬كهن‭ ‬و‭ ‬مجله‭ ‬نساجي‭ ‬موفق‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭ ‬اما‭ ‬غرفه‭ ‬ديگر‭ ‬مجلات‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬به‭ ‬چشمم‭ ‬نخورد‭. ‬خب‭ ‬مي‌دانيد‭ ‬كه‭ ‬ايتما‭ (‬ITMA‭) ‬نمايشگاهي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬يكبار‭ ‬در‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬هاي‭ ‬اروپايي‭ ‬برگزار‭ ‬ميشود‭ ‬و‭ ‬شرط‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬هم‭ ‬براي‭ ‬ماشين‭ ‬سازان‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬تكنولوژي‭ ‬نو‭ ‬ارائه‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬ماشيني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اينجا‭ ‬مي‌خواهيد‭ ‬عرضه‭ ‬كنيد‭ ‬در‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬هيچ‭ ‬رويداد‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬به‭ ‬نمايش‭ ‬گذاشته‭ ‬نشده‭ ‬باشد‭. ‬درواقع‭ ‬معروف‭ ‬به‭ ‬المپيك‭ ‬ماشين‌آلات‭ ‬نساجي‭ ‬است‭. ‬كه‭ ‬امسال‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬بارسلون‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬محل‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬هم‭ ‬تقريباً‭ ‬بين‭ ‬فرودگاه‭ ‬و‭ ‬مركز‭ ‬شهر‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬مثل‭ ‬شهر‭ ‬آقتاب‭ ‬ما‭. ‬اما‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬تفاوت‭ ‬كه‭ ‬وسايل‭ ‬اياب‭ ‬و‭ ‬ذهاب‭ ‬بسيار‭ ‬فراوان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شأن‭ ‬يك‭ ‬رويداد‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬بود‭. ‬طبق‭ ‬آماري‭ ‬كه‭ ‬سايت‭ ‬نمايشگاه‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬چيزي‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬يك‭ ‬ميليون‭ ‬و‭ ‬پانصد‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬بازديد‭ ‬كننده‭ ‬از‭ ‬سراسر‭ ‬دنيا‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بازديد‭ ‬كردند‭.‬

در‭ ‬تاريخ‭ ‬بيست‭ ‬تا‭ ‬بيست‭ ‬و‭ ‬ششم‭ ‬ماه‭ ‬جون‭ ‬برابر‭ ‬با‭ ‬‮٣٠‬‭ ‬خرداد‭ ‬تا‭ ‬‮٥‬‭ ‬تير‭ ‬ماه‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬‮٤٥‬‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬ايتما‭ ‬غرفه‭ ‬داشتند‭. ‬تقريبا‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬‮١٣٠‬‭ ‬كشور‭ ‬بازديد‭ ‬كننده‭ ‬آمده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬اسپانيا‭ ‬بيشتر‭ ‬افراد‭ ‬از‭ ‬كشورهاي‭ ‬ايتاليا،‭ ‬تركيه،‭ ‬هندوستان،‭ ‬چين،‭ ‬فرانسه،‭ ‬آلمان،‭ ‬پرتقال،‭ ‬برزيل،‭ ‬پاكستان‭ ‬و‭ ‬انگلستان‭ ‬آمده‭ ‬بودند‭. ‬در‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬بخش‌ها‭ ‬هندوستان‭ ‬خيلي‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬جدي‭ ‬و‭ ‬مفصل‭ ‬شركت‭ ‬كرده‭ ‬بود‭. ‬شعار‭ ‬نمايشگاه‭ ‬نيز‭ ‬نوآوري‭ ‬و‭ ‬سازندگي‭ ‬بود‭. ‬همچنين‭ ‬تكنولوژي‌هاي‭ ‬بسيار‭ ‬جديدي‭ ‬مثل‭ ‬ماشين‌هاي‭ ‬بافندگي‭ ‬سه‭ ‬بعدي‭ ‬و‭ ‬ماشين‌آلات‭ ‬سوپر‭ ‬تكنولوژي‭ ‬چاپ‭ ‬ديجيتال‭ ‬كه‭ ‬نمايش‭ ‬دهنده‭ ‬كامل‭ ‬هنر‭ ‬و‭ ‬ذوق‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬پارچه‭ ‬و‭ ‬لباس‭ ‬بود‭ ‬ارائه‭ ‬شد‭.‬

يكي‭ ‬از‭ ‬دلايل‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬ايرانيان‭ ‬ريجكت‭ ‬شدن‭ ‬ويزاي‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬سفارت‭ ‬اسپانيا‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬بدون‭ ‬ارائه‭ ‬دليل‭ ‬و‭ ‬سند‭ ‬بود‭. ‬ما‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬جدي‭ ‬از‭ ‬سفارت‭ ‬اسپانيا‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬كنسول‌گري‭ ‬آنها‭ ‬تقاضاي‭ ‬پاسخگويي‭ ‬درمورد‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬را‭ ‬داريم‭. ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬شأن‭ ‬افرادي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬تقاضاي‭ ‬ويزا‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬نمايشگاه‭ ‬كرده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬حق‭ ‬آنها‭ ‬بود‭.‬

نظر‭ ‬محققين‭ ‬و‭ ‬تحليلگران‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬ايتما‭ ‬بارسلونا‭ ‬نمايشگاه‭ ‬با‭ ‬طراوت‭ ‬و‭ ‬موفقي‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬طوري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬پايان‭ ‬برگزاري‭ ‬همه‭ ‬اعتقاد‭ ‬داشتند‭ ‬كه‭ ‬بسيار‭ ‬موفق‭ ‬عملكرده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬كنار‭ ‬نمايشگاه‭ ‬سمينارهاي‭ ‬بسيار‭ ‬خوبي‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬روزانه‭ ‬در‭ ‬رشته‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬برگزار‭ ‬مي‌شد‭ ‬و‭ ‬شركت‭ ‬براي‭ ‬افراد‭ ‬علاقه‭ ‬مند‭ ‬آزاد‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬بعضي‭ ‬رشته‭ ‬ها‭ ‬مثل‭ ‬چاپ‭ ‬ديجيتال‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬اين‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬خيلي‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬آن‭ ‬كار‭ ‬شده‭. ‬چيزي‭ ‬حدود‭ ‬‮٤٠‬%‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ايتما‭ ‬دوره‭ ‬قبل‭ ‬پيشرفت‭ ‬كرده‭ ‬بود‭.‬

من‭ ‬دوره‭ ‬هايي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬دارم‭ ‬كه‭ ‬ايراني‭ ‬ها‭ ‬هميشه‭ ‬بهترين‭ ‬ماشين‌آلات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نمايشگاه‌هاي‭ ‬ايتما‭ ‬خريداري‭ ‬مي‌كردند‭. ‬برخي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬ماشين‌آلات‭ ‬خريداري‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬حتي‭ ‬در‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬اروپايي‭ ‬نصب‭ ‬نشده‭ ‬بودند‭. ‬اما‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬اكثر‭ ‬رويدادهاي‭ ‬خارجي‭ ‬چيزي‭ ‬جز‭ ‬آه‭ ‬و‭ ‬افسوس‭ ‬نصيب‭ ‬ما‭ ‬نمي‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬كاري‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬برنمي‌آيد‭. ‬تقاضا‭ ‬و‭ ‬انتظار‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬رفع‭ ‬معضلي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬باعث‭ ‬اين‭ ‬مشكلات‭ ‬براي‭ ‬صنعت‭ ‬كشور‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬دست‭ ‬هيئت‭ ‬حاكمه‭ ‬است‭ ‬بدون‭ ‬اينكه‭ ‬اجازه‭ ‬دهند‭ ‬عزت‭ ‬ملي‭ ‬ما‭ ‬زير‭ ‬پا‭ ‬گذاشته‭ ‬بشود‭. ‬وقتي‭ ‬صنعتگر‭ ‬ما‭ ‬نمي‌تواند‭ ‬يك‭ ‬دلار‭ ‬ترنسفر‭ ‬مالي‭ ‬جهت‭ ‬خريد‭ ‬تكنولوژي‭ ‬جديد‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬وقتي‭ ‬فروشنده‭ ‬اجازه‭ ‬ندارد‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬معامله‭ ‬بكند‭. ‬اين‭ ‬بزرگترين‭ ‬ضربه‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬ظالمانه‭ ‬عليه‭ ‬صنعت‭ ‬كشور‭ ‬است‭.‬

تنها‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬شركت‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رويداد‭ ‬مهم‭ ‬جهاني‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭ ‬كه‭ ‬يكي‭ ‬شركت‭ ‬رنگدانه‭ ‬سيرجان‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬ديگري‭ ‬شركت‭ ‬ماشين‌سازي‭ ‬راعي‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬توانمند‭ ‬و‭ ‬محققين‭ ‬زبده‌اي‭ ‬دارند‭. ‬من‭ ‬واقعا‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬اين‭ ‬عزيزان‭ ‬سر‭ ‬تعظيم‭ ‬فرود‭ ‬مي‌آورم‭.‬

صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬ما‭ ‬روند‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬آرامي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬پيشرفت‭ ‬طي‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬ما‭ ‬اين‭ ‬روند‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬گذاشتن‭ ‬يك‭ ‬بخشنامه‭ ‬يا‭ ‬يك‭ ‬آيين‭ ‬نامه‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬يك‭ ‬دستورالعمل،‭ ‬كندتر‭ ‬مي‌كنند‭ ‬به‭ ‬حدي‭ ‬رسيده‭ ‬كه‭ ‬من‭ ‬بيم‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دارم‭ ‬اين‭ ‬ماشين‭ ‬كند‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬سطح‭ ‬صاف‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬نرسد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬بايستد‭ ‬و‭ ‬توقف‭ ‬كند‭ ‬چه‭ ‬كسي‭ ‬دوباره‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬خواهد‭ ‬توانست‭ ‬تكان‭ ‬دهد‭. ‬

مسئله‭ ‬مهمي‭ ‬كه‭ ‬مي‌خواهم‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬بپردازم‭ ‬تعداد‭ ‬كم‭ ‬بازديدكنندگان‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رويداد‭ ‬مهم‭ ‬جهاني‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬خواهش‭ ‬مي‌كنم‭ ‬كه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬توجه‭ ‬بيشتري‭ ‬داشته‭ ‬باشيد‭. ‬يكي‭ ‬از‭ ‬دلايل‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬ايرانيان‭ ‬ريجكت‭ ‬شدن‭ ‬ويزاي‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬سفارت‭ ‬اسپانيا‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬بدون‭ ‬ارائه‭ ‬دليل‭ ‬و‭ ‬سند‭ ‬بود‭. ‬ما‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬جدي‭ ‬از‭ ‬سفارت‭ ‬اسپانيا‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬كنسول‌گري‭ ‬آنها‭ ‬تقاضاي‭ ‬پاسخگويي‭ ‬درمورد‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬را‭ ‬داريم‭. ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬شأن‭ ‬افرادي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬تقاضاي‭ ‬ويزا‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬نمايشگاه‭ ‬كرده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬حق‭ ‬آنها‭ ‬بود‭. ‬حداقل‭ ‬اطلاع‭ ‬دارم‭ ‬انجمن‭ ‬صنايع‭ ‬نساجي‭ ‬قصد‭ ‬داشت‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬محققين‭ ‬ناب‭ ‬و‭ ‬متخصص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬اعزام‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬متأسفانه‭ ‬ويزاي‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬عزيز‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬پيگيري‌ها‭ ‬و‭ ‬نامه‭ ‬نگاري‌هاي‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬بدون‭ ‬ارائه‭ ‬هيچ‭ ‬دليل‭ ‬خاصي‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬سفارت‭ ‬اسپانيا‭ ‬رد‭ ‬شد‭.‬

اين‭ ‬مسئله‭ ‬بايستي‭ ‬حتماً‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬انجمن‭ ‬صنايع‭ ‬نساجي‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬پيگيري‭ ‬شود‭. ‬اصلا‭ ‬در‭ ‬شأن‭ ‬جامعه‭ ‬صنعتي‭ ‬كشور‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬بخواهند‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬شكل‭ ‬با‭ ‬آبروي‭ ‬آن‭ ‬بازي‭ ‬كنند‭. ‬من‭ ‬به‭ ‬جد‭ ‬خواهش‭ ‬ميكنم‭ ‬اين‭ ‬مطلب‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬دهيد‭.‬

‭ ‬پيشرفت‭ ‬تايواني‌ها‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬ماشين‌آلات‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬برگزاري‭ ‬كنفراس‭ ‬و‭ ‬سمينار‌ها‭ ‬بسيار‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭. ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رابطه‭ ‬چيست؟‭ ‬

‭ ‬بله‭ ‬كاملا‭ ‬درسته،‭ ‬نبايد‭ ‬فراموش‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬نمايشگاه‭ ‬ها‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬وسط‭ ‬سالن‌هاي‭ ‬نمايشگاه‭ ‬كه‭ ‬جاي‭ ‬عرضه‭ ‬ماشين‌آلات‭ ‬صنعتي‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬سالن‌هاي‭ ‬همايش‭ ‬اطراف‭ ‬نمايشگاه‭ ‬نيز‭ ‬گروه‌هايي‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬ايده‌هاي‭ ‬نو‭ ‬و‭ ‬بكر‭ ‬خود‭ ‬مي‌پردازند‭. ‬كه‭ ‬اين‭ ‬ايده‌ها‭ ‬بيشتر‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬ديجيتال‭ ‬و‭ ‬الكترونيكي‭ ‬شدن‭ ‬ماشين‌آلات‭ ‬است‭. ‬تايواني‌ها‭ ‬و‭ ‬چيني‌ها‭ ‬اكثراً‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬سالن‌هاي‭ ‬همايش‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬عوض‭ ‬اين‭ ‬هندي‌ها‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬قلب‭ ‬سالن‌هاي‭ ‬اصلي‭ ‬نمايشگاه‭ ‬را‭ ‬قبضه‭ ‬كرده‭ ‬بودند‭.‬

اندكي‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬پيشرفت‭ ‬ترك‌ها‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬نساجي‭ ‬صحبت‭ ‬كنيم‭. ‬امروز‭ ‬بخش‭ ‬اعظم‭ ‬بودجه‭ ‬كشور‭ ‬تركيه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬صنعت‭ ‬توريست‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬نساجي‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬طول‭ ‬سي‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬چه‭ ‬تغييراتي‭ ‬رخ‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬توانستند‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مرحله‭ ‬برسند؟

ببينيد‭ ‬ما‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬سي‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬برگرديم‭ ‬متوجه‭ ‬خواهيم‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬گردن‭ ‬از‭ ‬تركيه‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬موارد‭ ‬خصوصا‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬پيشرفته‌تر‭ ‬بوديم‭. ‬ولي‭ ‬بسيار‭ ‬متاسفانه‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سي‭ ‬سال‭ ‬فارغ‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مسائل‭ ‬روي‭ ‬صنعتي‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬پنبه‭ ‬كيلويي‭ ‬۱۰‭ ‬الي‭ ‬۱۵‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬لباسي‭ ‬چند‭ ‬ميليون‭ ‬توماني‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬برند‭ ‬معتبر‭ ‬رسيد‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سي‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬ما‭ ‬چه‭ ‬كرديم‭. ‬بر‭ ‬روي‭ ‬صنايعي‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬كرديم‭ ‬كه‭ ‬واقعا‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‌اي‭ ‬نداشت‭ ‬بلكه‭ ‬بار‭ ‬منفي‭ ‬هم‭ ‬داشت‭.‬امروز‭ ‬متأسفانه‭ ‬بيشتر‭ ‬بازار‭ ‬پوشاك‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬محصولات‭ ‬كشور‭ ‬تركيه‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬اين‭ ‬قانون‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬كالاي‭ ‬قاچاق‭ ‬كه‭ ‬چند‭ ‬ساليست‭ ‬درست‭ ‬تر‭ ‬پيگيري‭ ‬و‭ ‬اجرا‭ ‬مي‌شود‭ ‬وجود‭ ‬نداشت‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬توليد‭ ‬پوشاك‭ ‬از‭ ‬بين‭ ‬مي‌رفتيم‭. ‬در‭ ‬طول‭ ‬همه‭ ‬اين‭ ‬سال‌ها‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬درست‭ ‬برعكس‭ ‬تركيه‭ ‬عمل‭ ‬كرديم‭. ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬كمك‭ ‬مي‌كرديم،‭ ‬مانع‭ ‬تراشي‭ ‬كرديم‭. ‬مهم‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬اينها‭ ‬براي‭ ‬صنعتي‭ ‬مانع‭ ‬تراشي‭ ‬كرديم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دنيا‭ ‬به‭ ‬ان‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬اشتغالزاترين‭ ‬صنعت‭ ‬دنيا‭ ‬نگاه‭ ‬مي‌كنند‭.  ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬ما‭ ‬روند‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬آرامي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬پيشرفت‭ ‬طي‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬ما‭ ‬اين‭ ‬روند‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬گذاشتن‭ ‬يك‭ ‬بخشنامه‭ ‬يا‭ ‬يك‭ ‬آيين‭ ‬نامه‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬يك‭ ‬دستورالعمل،‭ ‬كندتر‭ ‬مي‌كنند‭ ‬به‭ ‬حدي‭ ‬رسيده‭ ‬كه‭ ‬من‭ ‬بيم‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دارم‭ ‬اين‭ ‬ماشين‭ ‬كند‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬سطح‭ ‬صاف‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬نرسد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬بايستد‭ ‬و‭ ‬توقف‭ ‬كند‭ ‬چه‭ ‬كسي‭ ‬دوباره‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬خواهد‭ ‬توانست‭ ‬تكان‭ ‬دهد‭. ‬بايد‭ ‬بدانيم‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬كافي‭ ‬توجه‭ ‬نشود‭. ‬جايگزين‭ ‬مناسبي‭ ‬براي‭ ‬افراد‭ ‬بيكاري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬تعطيلي‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬روانه‭ ‬جامعه‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬نداريم‭. ‬طبعا‭ ‬اينچنين‭ ‬لشگر‭ ‬بيكاري‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬عنوان‭ ‬در‭ ‬شأن‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬بايد‭ ‬توجه‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬صورت‭ ‬گيرد‭.‬

در‭ ‬پايان‭ ‬ذكر‭ ‬يك‭ ‬نكته‭ ‬را‭ ‬لازم‭ ‬مي‌دانم‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬اينكه‭ ‬ما‭ ‬تا‭ ‬ده‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬لازم‭ ‬براي‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬درخصوص‭ ‬مواد‭ ‬پتروشيمي‭ ‬صد‭ ‬در‭ ‬صد‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬خارجي‭ ‬بوديم‭ ‬ولي‭ ‬امروزه‭ ‬با‭ ‬همت‭ ‬جوانان‭ ‬خوب‭ ‬اين‭ ‬سرزمين‭ ‬مقدس‭ ‬در‭ ‬برپايي‭ ‬واحدهاي‭ ‬پتروشيمي‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬اين‭ ‬مواد‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬خودكفا‭ ‬هستيمبلكه‭ ‬حتي‭ ‬صادرات‭ ‬چشمگيري‭ ‬هم‭ ‬داريم‭. ‬اما‭ ‬افسوس‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬عدم‭ ‬نظارت‭ ‬لازم‭ ‬بر‭ ‬نحوه‭ ‬توزيع‭ ‬اين‭ ‬مواد‭ ‬صنعتگران‭ ‬واقعي‭ ‬اكثرا‭ ‬براي‭ ‬تدمين‭ ‬مواد‭ ‬پتروشيمي‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬خود‭ ‬دچار‭ ‬مشكل‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬بعضا‭ ‬ميگويند‭ ‬كاش‭ ‬مشكلات‭ ‬تحريم‭ ‬هاي‭ ‬ظالمانه‭ ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬بانكي‭ ‬نبود‭ ‬تا‭ ‬همچون‭ ‬گذشته‭ ‬حداقل‭ ‬ميتوانستيم‭ ‬اين‭ ‬مواد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬راحتي‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قيمتي‭ ‬ارزانتر‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬كشور‭ ‬وارد‭ ‬كنيم‭.‬

البته‭ ‬داستان‭ ‬پنبه‭ ‬كه‭ ‬ماده‭ ‬اوليه‭ ‬اصلي‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬است‭ ‬داستان‭ ‬غم‭ ‬انگيز‭ ‬ديگري‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬روزگاري‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬دور‭ ‬حدود‭ ‬۲۷۰‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬برداشت‭ ‬پنبه‭ ‬داشتيم‭ ‬ولي‭ ‬اين‭ ‬سالها‭ ‬حداكثر‭ ‬چيزي‭ ‬حدود‭ ‬۵۰‭ ‬تا‭ ‬۶۰‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬مزارع‭ ‬داخل‭ ‬كشور‭ ‬پنبه‭ ‬برداشت‭ ‬كرده‭ ‬ايم‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ماشين‭ ‬آلات‭ ‬نصب‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬كارخانجات‭ ‬داخلي‭ ‬با‭ ‬كمبودي‭ ‬۱۲۰‭  ‬تا‭ ‬۱۵۰‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬پنبه‭ ‬مواجه‭ ‬هستيم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كوتاه‭ ‬مدت‭ ‬راهي‭ ‬جز‭ ‬واردات‭ ‬نداريم‭. ‬كه‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬موانع‭ ‬بسياري‭ ‬همراه‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سخن‭ ‬آخر‭ ‬عرض‭ ‬ميكنم‭ ‬صنعتگران‭ ‬پاك‭ ‬نهاد‭ ‬اين‭ ‬سرزمين‭ ‬با‭ ‬اميد‭ ‬و‭ ‬توكل‭ ‬قطعا‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬مشكلات‭ ‬فايق‭ ‬خواهند‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬لحظه‭ ‬اي‭ ‬نبايد‭ ‬اجازه‭ ‬دهيم‭ ‬سايه‭ ‬نااميدي‭ ‬در‭ ‬گستره‭ ‬روشن‭ ‬صنعت‭ ‬كشور‭ ‬خودنمايي‭ ‬كند‭. ‬تا‭ ‬باد‭ ‬چنين‭ ‬بادا‭.‬

‫——————————-‬
تحریریه مجله نساجی کهن

ارسال مقالات و ترجمه جهت انتشار در سایت : info@kohanjournal.com

فرم ثبت نام سریع

جهت دریافت آخرین خبرها و به روز ترین نمایشگاه های نساجی و فرش ماشینی ایران و جهان در فرم زیر ثبت نام کنید

Admin

فارغ التحصیل رشته تکنولوژی نساجی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *