اخبار نساجی

غذای‌دانشجویی‌گران‌شد‌اما‌کیفیت‌بهترنشد

 

 

غذای‌ دانشجویی‌ گران‌ شد‌ اما‌ کیفیت‌ بهتر نشد

کیفیت و تنوع غذای دانشجویی با وجود ابلاغ بخشنامه هدفمند کردن غذای دانشجویی تغییر چندانی نکرده است همچنین ظاهرا تنها افزایش قیمت غذا در بخشنامه اجرایی شده و بیشتر دانشجویان هنوز با معضل کیفیت نامطلوب غذا روبرو هستند.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری، شهریور سال ۹۰ بخشنامه‌ای تحت عنوان “هدفمند کردن غذای دانشجویی” با امضای محمود ملاباشی – معاون دانشجویی وزیرعلوم و کیوان مرادیان- رئیس صندوق رفاه دانشجویان به دانشگاه ها ابلاغ کرد.
هدف وزارت علوم از ابلاغ این بخشنامه، هدفمند کردن امور تغذیه در راستای ارائه غذایی با کیفیت بالاتر، تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی بهتر دانشگاه در زمینه امور تغذیه دانشجویی و ایجاد تنوع غذایی بود به طوریکه هر دانشگاه موظف شد، حداقل ۲ نوع غذا به دانشجو ارایه دهد. همچنین مقرر شده است که رستورانهای آزاد نیز در دانشگاهها راه اندازی شوند.

با ابلاغ این بخشنامه قیمت ژتون غذای دانشجویی هم در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ افزایش یافت و بین ۲ هزار و ۹۰۰ تا ۴ هزار و ۸۵۰ ریال بر اساس فهرست غذایی تعیین شد.

از این رو خبرگزاری مهر طی گفتگوهایی با دبیران شوراهای صنفی و اعضای تشکلهای دانشجویی برخی دانشگاهها به جزئیات بیشتر اجرای بخشنامه هدفمندکردن غذای دانشجویی پرداخته است.

کاهش کیفیت همراه با افزایش قیمت

بهزاد مرادی – دبیر شورای صنفی دانشگاه زنجان در این زمینه گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با اینکه هزینه غذا افزایش یافته ولی به جای افزایش کیفیت، شاهد کاهش کیفیت غذا هستیم و تغییری در کیفیت غذا احساس نکرده ایم.

برنج اضافی به جای ۲ نوع غذا

یکی از اعضای تشکل های دانشجویی دانشگاه الزهرا هم در این زمینه گفت: آنچه که ما بعد از هدفمندی غذای دانشجویی شاهد بودیم و آن هم بعد از مدتی اجرا نشد این بود که فقط برنج غذا اضافه شده بود و ظرفی از برنج در سلف قرار داده بودند که دانشجویان می توانستند دریافت کنند.

وی درباره ارائه ۲ نوع غذا در دانشگاه الزهرا گفت: ارایه حداقل ۲ نوع غذا اجرا نمی شود و فقط ما شاهد افزایش قیمت غذا بودیم.

جریمه به قیمت بالاترین غذای سلف

سید حسین ذاکر- دبیر شورای صنفی دانشگاه فردوسی مشهد اما در این باره می گوید که کیفیت غذا نسبت به گذشته بهتر شده و با وجود اینکه دانشگاه زیر بار ارایه ۲ نوع غذا در وعده نهار نمی رفت، شورای صنفی موفق شد نظر دانشگاه برای ارایه ۲ نوع غذا را تغییر دهد.

وی با بیان اینکه چند بند از آیین نامه هدفمند کردن غذای دانشجویی هنوز اجرایی نشده است، افزود: قرار بود که همزمان با هدفمندی غذای دانشجویان، رستوران آزاد دانشجویی هم راه اندازی شود که دانشجویان بتوانند غذای دلخواه خود را انتخاب کنند که این هنوز در دانشگاه فردوسی مشهد اجرایی نشده است.

دبیر شورای صنفی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: مشکلی که در سلف دانشگاه وجود دارد این است که اگر دانشجویی کارت غذای خود را همراه نداشته باشد باید ۵۰۰ تومان جریمه شود.

افزایش کیفیت همراه با حذف وعده شام

یکی از اعضای تشکل های دانشجویی دانشگاه شهرکرد نیز در زمینه کیفیت غذا با توجه به افزایش قیمت آن، گفت: کیفیت غذا تا اندازه ای نسبت به گذشته بهتر شده است ولی به جای آن شام روز پنج شنبه که در گذشته ارایه می شد. قیمت ژتون غذایی در دانشگاه شهرکرد از ۳۱۰ تومان تا ۵۰۰ تومان متغییر است و رستوران آزاد دانشجویی هم که راه اندازی شده با استقبال دانشجویان روبرو نشده است.

کیفیت غذا تغییری نکرده است

مهدی فصیحی – دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان در این باره به مهر گفت: در دانشگاه سمنان هر روز دو نوع ارایه نمی شود، برخی روزها دو نوع ارایه می دهند که کیفیت غذا هم چندان فرقی نکرده است فقط قیمت افزایش یافته است، غذاهایی از کیفیت بهتری برخوردارند که قیمت بیشتری دارند.

عدم استقبال از رستوران دانشجویی

خواجوی – دبیر سابق شورای صنفی دانشگاه صنعتی شیراز نیز افزود: سال گذشته ارایه دو نوع غذا را پیگیری کردیم که خوشبختانه اکنون دانشگاه دو نوع غذا ارایه می دهد ولی کیفیت غذا اوایل اجرای بخشنامه بهتر بود و بعد از مدتی به روال سابق خود بازگشت البته باید این نکته را متذکر شوم که برخی از غذاهایی که ارایه می شود شاید به دلیل تازگی ارایه این نوع غذاها کیفیت خوبی دارد ولی در مجموع رضایت دانشجویان را جلب نمی کند قیمت غذای دانشجویان در دانشگاه بین ۲۹۰ تا ۴۷۵ تومان شناور است.

وی در ادامه به ایجاد رستوران دانشجویی در دانشگاه اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه غذاهای خوبی در این رستوران ارایه می شود اما به دلیل قیمت بالا مورد استقبال دانشجویان قرار نگرفته است.

کیفیت شامل غذاهای ارزانتر نمی شود

فاطمه نجات بخش دبیر شورای صنفی دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی شریف هم در این باره به مهر گفت: در دانشگاه شریف ارایه دو نوع غذا رعایت می شود و کیفیت شامل حال غذاهایی که از قیمت پایین تری برخوردارند نمی شود.

کیفیت غذا به اندازه قیمت آن تغییر نکرده است

حسین شهری – دبیر انجمن اسلامی دانشگاه مازندران نیز معتقد است که کیفیت غذا به اندازه قیمت آن تغییرنکرده است.

وی در گفتگو با مهر افزود: البته نمی گوییم که کیفیت تغییر نکرده بلکه به اندازه افزایش قیمت تغییر نکرده است، در طول هفته فقط دوبار دو نوع غذا ارایه می شود که آن هم کیفیت چشمگیری ندارد.

ارائه دو نوع غذا ندیده ایم

یکی از دانشجویان فعال فرهنگی در دانشگاه تبریز به مهر گفت: بعد از اجرای بخشنامه تا اندازه ای کیفیت غذا مطلوب شد ولی در مجموع چندان رضایت بخش نیست اما در مورد ارایه دو نوع غذا باید گفت که تا کنون دو نوع غذا ارایه نشده است فقط قیمت غذا افزایش یافته است که فکر می کنم صبحانه ۱۷۵ تومان، نهار و شام هم ۳۵۰ تا ۵۰۰ تومان ارایه می شود.

وی افزود: مساله دیگری که باید به آن اشاره کنم غذای خوابگاههای بیرون از دانشگاه است که از غذای داخل دانشگاه هم بی کیفیت تر است چون غذای این خوابگاه ها از سلف دانشگاه تامین نمی شود.

اعتراض هایی که نتیجه نداشت

یکی از اعضای تشکل های دانشجویی دانشگاه بین المللی امام خمینی هم معتقد است کیفیت غذا فقط زمانی که بخشنامه ابلاغ شد بهبود یافت و بعد از مدتی به حالت گذشته خود بازگشت و با همان کیفیت نامطلوب گذشته ارایه می شود.

وی افزود: درباره ارایه ۲ نوع غذا هم باید بگویم که دو نوع غذا ارایه نمی شود و همیشه یک نوع است و با وجود اعتراض و تجمع هایی که دانشجویان نسبت به کیفیت غذا داشتند بازهم تغییری ایجاد نشد.

اجرای تنها یک بند از بخشنامه تغذیه دانشجویی

احسان مرادی – دبیر شورای صنفی دانشگاه بیرجند گفت: قیمت غذای دانشجویان این دانشگاه از ۱۷۵ تومان به ۴۸۰ تومان رسیده است البته این افزایش نرخ غذای دانشجویان باید درحالی رخ می داد که بندهای دیگر بخشنامه نیز اجرا می شد.

وی ادامه داد: در بند اول بخشنامه به قیمت غذا و اینکه تا چه اندازه می تواند افزایش یابد اشاره شده، در بند دوم آن آمده است که برای این افزایش باید در هر وعده غذایی دو نوع غذا ارایه شود و در بند سوم آن آمده که باید در کنار سلف سرویس دانشگاه یک رستوران آزاد دانشجویی راه اندازی شود.

نارضایتی دانشجویان از عدم اجرای بخشنامه

دبیر شورای صنفی دانشگاه بیرجند گفت: این درحالی است که دانشگاه فقط بند اول این بخشنامه را اجرایی کرده و نه رستوران آزادی راه اندازی شده و نه اینکه در هر وعده غذایی ۲ نوع غذا ارایه شود. این مساله باعث شده تا موجبات نارضایتی دانشجویان دانشگاه بیرجند فراهم شود.

به گزارش مهر، با وجود اینکه سه ماه دیگر حدود یک سال می شود که بخشنامه هدفمند کردن غذای دانشجویی به دانشگاه ها ابلاغ شده است،‌ اما گزارشهای رسیده حاکی از ناموفق عمل کردن دانشگاه ها در اجرای این بخشنامه است. چرا که قرار بود با اجرای این بخشنامه، کیفیت غذاهای دانشجویی افزایش یافته و غذاهایی که ارایه می شود از تنوع بیشتری برخوردار باشد.

این در حالی است که دانشجویان از عدم افزایش کیفیت غذا و تنوع بخشی آن خبر می دهند و در این میان برخی از دانشگاه ها با افزایش قیمت غذا به سلیقه خود موجبات ناموفق عمل کردن این طرح در دانشگاه ها را به وجود آورده اند.

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

ایفرش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن