صنعت نساجی ترکیه پیش به سوی ثبت یک رکورد جدید

صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬تركيه‭ ‬صادرات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬۳‭/‬۷‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬دوازده‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ (‬تا‭ ‬اگوست‭ ‬۲۰۱۸‭- ‬شهريور‭ ‬۹۷‭) ‬افزايش‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ركورد‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬را‭ ‬شكسته‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬صادرات‭ ‬معادل‭ ‬۶‭/‬۱۹‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬است‭.‬

احمد‭ ‬اكسوز (Ahmet Öksüz)‭ ‬مدير‭ ‬انجمن‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬خام‭ ‬استانبول،‭ ‬عملكرد‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دوازده‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬كنفرانس‭ ‬خبري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬اگوست‭ ‬۲۰۱۸‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬ارزيابي‭ ‬نمود‭. ‬اكسوز‭ ‬گفت‭: ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬تركيه‭ ‬۶‭/‬۱۹‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۲۰۰‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دوازده‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬تجربه‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬توانست‭ ‬رشد‭ ‬۳‭/‬۷‭ ‬درصدي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مقايسه‭ ‬با‭ ‬دوره‭ ‬قبلي‭ ‬بدست‭ ‬آورد‭.‬‭ ‬او‭ ‬همچنين‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬گفت‭: ‬من‭ ‬همچنان‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارم‭ ‬اگر‭ ‬روند‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬صورت‭ ‬تا‭ ‬پايان‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۸‭ ‬پيش‭ ‬رود،‭ ‬ما‭ ‬بالاترين‭ ‬ركورد‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬خام‭ ‬خواهيم‭ ‬داشت‭. ‬امسال‭ ‬اولين‭ ‬سالي‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬ركورد‭ ‬صادرات‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬زير‭ ‬بخش‭ ‬هاي‭ ‬نساجي‭ ‬شكسته‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬امسال‭ ‬سالي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬افزايش‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬جنبه‭  ‬هاي‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬مان‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬نرخ‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ظرفيت‭ ‬به‭ ‬ازاي‭ ‬ارزش‭ ‬هر‭ ‬كيلوگرم‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورديم،‭ ‬قيمت‭ ‬هر‭ ‬واحد‭ ‬صادرات‭ ‬در‭ ‬۱۲‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬معادل‭ ‬۷‭/‬۴‭ ‬دلار‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬مبلغ‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬برابر‭ ‬واحدهاي‭ ‬صادرشده‭ ‬به‭ ‬كشورمان‭ ‬است‭. ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬ما‭ ‬ششمين‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬تركيه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بيشترين‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬داريم‭. ‬سهم‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬تركيه‭ ‬از‭ ‬كل‭ ‬صادرات‭ ‬تركيه‭ ‬سهمي‭ ‬معادل‭ ‬هفت‭ ‬درصد‭ ‬مي‭ ‬باشد‭. ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬محصولات‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬بالاتر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬افزايش‭ ‬سهم‭ ‬صادرات‭ ‬خود‭ ‬صادر‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬بايد‭ ‬سهم‭ ‬صادرات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬پيدا‭ ‬كردن‭ ‬بازارهاي‭ ‬جديد‭ ‬افزايش‭ ‬دهيم‭.. ‬ما‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬تركيه‭ ‬پتانسيل‭ ‬هاي‭ ‬زيادي‭ ‬داريم‭ ‬تا‭ ‬بتوانيم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬فشن‭ ‬دنيا‭ ‬پيشرو‭ ‬باشيم‭.‬

بيشترين‭ ‬صادرات‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬فشن‭ ‬و‭ ‬مد‭ ‬است

احمد‭ ‬اكسوز‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬بيشترين‭ ‬سهم‭ ‬صادرات‭ ‬نساجي‭ ‬به‭ ‬كشورها‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬فشن‭ ‬و‭ ‬مد‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬سهم‭ ‬صادرات‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬هفت‭ ‬ماه‭ ‬اوليه‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۸،‭ ‬۵۴۵‭ ‬ميليون‭ ‬دلار‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬ايتاليا‭ ‬با‭ ‬افزايش‭ ‬۵‭ ‬درصدي،‭ ‬۵۰۹‭ ‬ميليون‭ ‬دلار‭ ‬به‭ ‬آلمان‭ ‬با‭ ‬افزايش‭ ‬۷‭ ‬درصدي‭ ‬و‭ ‬۳۴۳‭ ‬ميليون‭ ‬دلار‭ ‬به‭ ‬امريكا‭ ‬با‭ ‬افزايش‭ ‬۵‭ ‬درصدي‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬نصف‭ ‬صادرات‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬اتحاديه‭ ‬اروپا‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬كشورها‭ ‬قدرت‭ ‬نساجي‭ ‬تركيه‭ ‬در‭ ‬دنيا‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬مي‭ ‬دهد‭.‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬برنامه‭ ‬صد‭ ‬روزه‭-‬۱۰۰‭-‬Day Action Plan” اعلام‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬دولت‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭- ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬تركيه‭ ‬كه‭ ‬سرعت‭ ‬بخشيدن‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬است،‭ ‬احمد‭ ‬اكسوز‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬كرد‭:‬كه‭ ‬رشد‭ ‬جهتدار‭ ‬صادرات،‭ ‬توليد‭ ‬كنندگان‭ ‬نساجي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حركت‭ ‬واداشته‭ ‬است‭.‬‭ ‬او‭ ‬همچنين‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬اين‭ ‬برنامه‭ ‬۱۰۰‭ ‬روزه‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬شامل‭ ‬راهكارها‭ ‬هم‭ ‬مي‭ ‬شود،‭ ‬بنابراين‭ ‬ما‭ ‬مي‭ ‬توانيم‭ ‬مدل‭ ‬رشد‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بدست‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬اصلاحات‭ ‬ساختاري‭ ‬را‭ ‬فورا‭ ‬انجام‭ ‬دهيم‭. ‬افزايش‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬كشورهايي‭ ‬مانند‭ ‬چين،‭ ‬مكزيك،‭ ‬روسيه‭ ‬و‭ ‬هند‭ ‬از‭ ‬الويت‭ ‬هاي‭ ‬صادرات‭ ‬ما‭ ‬هستند‭. ‬پيش‭ ‬بيني‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬برنامه‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬كمك‭ ‬بزرگي‭ ‬به‭ ‬حذف‭ ‬موانع‭ ‬اداري‭ ‬و‭ ‬حل‭ ‬سريع‭ ‬مشكلات‭ ‬در‭ ‬صادرات‭ ‬كند‭. ‬برنامه‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬مشكلات‭ ‬موجود‭ ‬مقابله‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬بلكه‭ ‬اقتصاد‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جلو‭ ‬خواهد‭ ‬برد‭. ‬ما‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كامل‭ ‬معتقديم‭ ‬كه‭ ‬برنامه‭ ‬صد‭ ‬روزه‭ ‬به‭ ‬ميزان‭ ‬زيادي‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬كمك‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭.‬

Admin

فارغ التحصیل رشته تکنولوژی نساجی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *