اخباراسلاید شوجذاب‌ترین‌ها

صنعت نساجی ترکیه پیش به سوی ثبت یک رکورد جدید

صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬تركيه‭ ‬صادرات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬۳‭/‬۷‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬دوازده‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ (‬تا‭ ‬اگوست‭ ‬۲۰۱۸‭- ‬شهريور‭ ‬۹۷‭) ‬افزايش‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ركورد‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬را‭ ‬شكسته‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬صادرات‭ ‬معادل‭ ‬۶‭/‬۱۹‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬است‭.‬

احمد‭ ‬اكسوز (Ahmet Öksüz)‭ ‬مدير‭ ‬انجمن‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬خام‭ ‬استانبول،‭ ‬عملكرد‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دوازده‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬كنفرانس‭ ‬خبري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬اگوست‭ ‬۲۰۱۸‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬ارزيابي‭ ‬نمود‭. ‬اكسوز‭ ‬گفت‭: ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬تركيه‭ ‬۶‭/‬۱۹‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۲۰۰‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دوازده‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬تجربه‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬توانست‭ ‬رشد‭ ‬۳‭/‬۷‭ ‬درصدي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مقايسه‭ ‬با‭ ‬دوره‭ ‬قبلي‭ ‬بدست‭ ‬آورد‭.‬‭ ‬او‭ ‬همچنين‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬گفت‭: ‬من‭ ‬همچنان‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارم‭ ‬اگر‭ ‬روند‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬صورت‭ ‬تا‭ ‬پايان‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۸‭ ‬پيش‭ ‬رود،‭ ‬ما‭ ‬بالاترين‭ ‬ركورد‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬خام‭ ‬خواهيم‭ ‬داشت‭. ‬امسال‭ ‬اولين‭ ‬سالي‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬ركورد‭ ‬صادرات‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬زير‭ ‬بخش‭ ‬هاي‭ ‬نساجي‭ ‬شكسته‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬امسال‭ ‬سالي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬افزايش‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬جنبه‭  ‬هاي‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬مان‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬نرخ‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ظرفيت‭ ‬به‭ ‬ازاي‭ ‬ارزش‭ ‬هر‭ ‬كيلوگرم‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورديم،‭ ‬قيمت‭ ‬هر‭ ‬واحد‭ ‬صادرات‭ ‬در‭ ‬۱۲‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬معادل‭ ‬۷‭/‬۴‭ ‬دلار‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬مبلغ‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬برابر‭ ‬واحدهاي‭ ‬صادرشده‭ ‬به‭ ‬كشورمان‭ ‬است‭. ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬ما‭ ‬ششمين‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬تركيه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بيشترين‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬داريم‭. ‬سهم‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬تركيه‭ ‬از‭ ‬كل‭ ‬صادرات‭ ‬تركيه‭ ‬سهمي‭ ‬معادل‭ ‬هفت‭ ‬درصد‭ ‬مي‭ ‬باشد‭. ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬محصولات‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬بالاتر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬افزايش‭ ‬سهم‭ ‬صادرات‭ ‬خود‭ ‬صادر‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬بايد‭ ‬سهم‭ ‬صادرات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬پيدا‭ ‬كردن‭ ‬بازارهاي‭ ‬جديد‭ ‬افزايش‭ ‬دهيم‭.. ‬ما‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬تركيه‭ ‬پتانسيل‭ ‬هاي‭ ‬زيادي‭ ‬داريم‭ ‬تا‭ ‬بتوانيم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬فشن‭ ‬دنيا‭ ‬پيشرو‭ ‬باشيم‭.‬

بيشترين‭ ‬صادرات‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬فشن‭ ‬و‭ ‬مد‭ ‬است

احمد‭ ‬اكسوز‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬بيشترين‭ ‬سهم‭ ‬صادرات‭ ‬نساجي‭ ‬به‭ ‬كشورها‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬فشن‭ ‬و‭ ‬مد‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬سهم‭ ‬صادرات‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬هفت‭ ‬ماه‭ ‬اوليه‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۸،‭ ‬۵۴۵‭ ‬ميليون‭ ‬دلار‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬ايتاليا‭ ‬با‭ ‬افزايش‭ ‬۵‭ ‬درصدي،‭ ‬۵۰۹‭ ‬ميليون‭ ‬دلار‭ ‬به‭ ‬آلمان‭ ‬با‭ ‬افزايش‭ ‬۷‭ ‬درصدي‭ ‬و‭ ‬۳۴۳‭ ‬ميليون‭ ‬دلار‭ ‬به‭ ‬امريكا‭ ‬با‭ ‬افزايش‭ ‬۵‭ ‬درصدي‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬نصف‭ ‬صادرات‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬اتحاديه‭ ‬اروپا‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬كشورها‭ ‬قدرت‭ ‬نساجي‭ ‬تركيه‭ ‬در‭ ‬دنيا‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬مي‭ ‬دهد‭.‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬برنامه‭ ‬صد‭ ‬روزه‭-‬۱۰۰‭-‬Day Action Plan” اعلام‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬دولت‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭- ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬تركيه‭ ‬كه‭ ‬سرعت‭ ‬بخشيدن‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬است،‭ ‬احمد‭ ‬اكسوز‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬كرد‭:‬كه‭ ‬رشد‭ ‬جهتدار‭ ‬صادرات،‭ ‬توليد‭ ‬كنندگان‭ ‬نساجي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حركت‭ ‬واداشته‭ ‬است‭.‬‭ ‬او‭ ‬همچنين‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬اين‭ ‬برنامه‭ ‬۱۰۰‭ ‬روزه‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬شامل‭ ‬راهكارها‭ ‬هم‭ ‬مي‭ ‬شود،‭ ‬بنابراين‭ ‬ما‭ ‬مي‭ ‬توانيم‭ ‬مدل‭ ‬رشد‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بدست‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬اصلاحات‭ ‬ساختاري‭ ‬را‭ ‬فورا‭ ‬انجام‭ ‬دهيم‭. ‬افزايش‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬كشورهايي‭ ‬مانند‭ ‬چين،‭ ‬مكزيك،‭ ‬روسيه‭ ‬و‭ ‬هند‭ ‬از‭ ‬الويت‭ ‬هاي‭ ‬صادرات‭ ‬ما‭ ‬هستند‭. ‬پيش‭ ‬بيني‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬برنامه‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬كمك‭ ‬بزرگي‭ ‬به‭ ‬حذف‭ ‬موانع‭ ‬اداري‭ ‬و‭ ‬حل‭ ‬سريع‭ ‬مشكلات‭ ‬در‭ ‬صادرات‭ ‬كند‭. ‬برنامه‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬مشكلات‭ ‬موجود‭ ‬مقابله‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬بلكه‭ ‬اقتصاد‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جلو‭ ‬خواهد‭ ‬برد‭. ‬ما‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كامل‭ ‬معتقديم‭ ‬كه‭ ‬برنامه‭ ‬صد‭ ‬روزه‭ ‬به‭ ‬ميزان‭ ‬زيادي‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬كمك‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭.‬

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

برچسب ها

Admin

فارغ التحصیل رشته تکنولوژی نساجی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن