مقالات

سفيد کنندگي اب‎ ‎اکسيژنه‎ ‎

عمل سفيد گري در‎ ‎ابتدا بر روي کالاي پنبه اي به وسيله ي پر اکسيد باريم و پر اکسيد سديم انجام مي‎ ‎گرفت اما بعدا اب اکسيژنه بعلت ارزاني قيمت و در دسترس بودن جاي پر اکسيد سديم را‎ ‎گرفت.در ضمن بايد ياد اور شد که از اب اکسيژنه مي توان جهت سفيد گري کالاي پشمي و‎ ‎کالاي ابريشمي نيز استفاده نمود‎.‎

از لحاظ اقتصادي اگرچه قيمت مواد شيميايي که در اب اکسيژنه بکار ميرود‎ ‎گرانتر از سفيد گري با هيپو کلريت ها است. اما بعلت اينکه سفيد گري با اب اکسيژنه‎ ‎در نزديک نقطه جوش محلول قليايي انجام مي شود لذا بعد از عمليات سفيد گري مي توان‎ ‎کالا را مستقيما تحتعمليات شستشو قرار داد.و هزينه ي نهايي تکميل کاهش مي يابد.يکي‎ ‎از مزيت هاي سفيد گري با کالاي پنبه اي با اب اکسيژنه اين است که خطر کاهش مقاومت‎ ‎کالا در اثر طولاني شدن زمان سفيد گري وجود ندارد‎ .‎

طرز تهيه اب اکسيژنه‎: ‎

‎۱٫ ‎استفاده از اکسيد باريم‎(BaO)‎
‎۲٫‎روش الکتروليز
‎۳٫‎روش اکسيداسيون و احيا

محلول اب اکسيژنه ناپايدار بوده و تجزيه مي شود و اکسيژن‎ ‎ازاد مي سازد از تجزيه يک مولکول اب اکسيژنه ۲۳ کيلو کالري انرژي ازاد مي شود .حضور‎ ‎برخي کاتاليزور هاي کاتيوني از فلزات سنگين مثل اهن? مس? سرب? تجزيه اب اکسيژنه را‏‎ ‎سرعت مي بخشند ارزش اب اکسيژنه را برحسب تعداد حجم اکسيژن ازاد شده از يک حجم محلول‎ ‎اب اکسيژنه بيان مي کنند مثلا هر گاه يک سانتي متر مکعب محلول اب اکسيژنه در شرايط‏‎ ‎استاندارد ? يک سانتي متر مکعب اکسيژن ازاد سازد ان را اب اکسيژنه يک حجمي و در‏‎ ‎صورتيکه ۱۰۰ سانتي متر مکعب اکسيژن ازاد سازد ان را اب اکسيژنه ۱۰۰ حجمي مي‏‎ ‎نامند‎.‎

ساده ترين راه جهت‎ ‎تعيين ارزش اب اکسيژنه تيتره کردن ان با پرمنگنات پتاسيم يکدهم نرمال مي باشد‎ .‎

اما حالا‎ ‎در ارتباط‎ ‎با عمل سفيد کنندگي اب اکسيژنه‎ ‎

اب اکسيژنه به صورت يک اسيد ضعيف عمل کرده زيرا ثابت يونيزاسيون ان بسيار‎ ‎پايين بوده و تا حدودي شبيه اب است محلول خالص اب اکسيژنه و تا حد زيادي محلول خالص‎ ‎و اسيدي شده اب اکسيژنه را منحصرا بحالت يونيزه نشده (فعال نشده ) اب اکسيژنه اطلاق‎ ‎مي کنند‎.‎
PH ‎اب اکسيژنه صنعتي کمتر از ۳ مي باشد و بشرط انکه‏‎ ph ‎ان را تا حد پايين تر نگه داريم پايداري‎ ‎محصول در حرارت بالا بسيار خوب خواهد بود‎ .‎

علت سفيد کنندگي محلول اب اکسيزنه مربوط به خاصيت‎ ‎

فعال شدن‎ (activation) ‎و يا پايدار شدن‎ (stabilization ) ‎همزمان ان در شرايط مناسب‎ ‎مخصوصا در‎ PH ‎مناسب است.در اثر‎ ‎فعال شدن يون‎ ‎
پر هيدراکسي حاصل‎ ‎مي شود که در حقيقت عامل سفيد کنندگي اب اکسيژنه بشمار ميرود و از طرفي در عمل‎ ‎پايدار شدن از تشکيل مولکول اکسيژن که تاثيري در عمل سفيد کنندگي ندارد جلوگيري‎ ‎بعمل مي ايد‎ .‎

روش هاي‎ ‎تجزيه و فعال سازي‎ :‎

‎۱٫‎با‎ ‎اضافه کردن قلياييها با قدرت هاي مختلف‎ ‎
‎۲٫‎بوسيله ي کاتاليز با فلزات سنگين‎ (Cu ‎و‎ Fe ‎و …) يا انزيم ها‎ ‎
‎۳٫‎تبديل ان به مشتقاتي از فعاليت بالاتر (پر اسيد هاي معدني و الي‎ )‎

اب اکسيژنه در محيط محلول‏‎ ‎هاي خنثي و يا اسيدي يک ماده فعال سفيد گري براي کالاي سلولزي به شمار نميرود چرا‎ ‎که يون هاي پر هيدروکسي که عامل اصلي سفيدگري مي باشند بسيار اهسته تشکيل مي شود‎ .‎افزودن قليايي به محلول خالص اب اکسيژنه تشکيل يون هاي پر هيدرو اکسيد را ترغيب مي‎ ‎کند‎.‎
اب اکسيژنه فعال شده تا‎ ‎حدودي ناپايدار بوده بايد ان را توسط مواد پايدار کننده پايدار نمود تا تشکيل‎ ‎مولکول هاي اکسيژن محدود گردد‎. ‎

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن