اخبار فرش ماشینیاسلاید شوگزارش نمایشگاه ها

دموتکس هانوفر آگاهانه آب می رود!

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

گفتگو با آقای زکی پور در حاشیه نمایشگاه دموتکس هانوفر

آقاي‭ ‬زكي‭ ‬پور‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬خبرگان‭ ‬و‭ ‬كارشناسان‭ ‬صاحب‭ ‬نام‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬ايران‭ ‬دموتكس‭ ‬هانوفر‭ ‬را‭ ‬نمايشگاهي‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬سراشيبي‭ ‬دانست‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬آگاهانه‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬ريزي‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬كوچك‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬توزيع‭ ‬در‭ ‬اقصي‭ ‬نقاط‭ ‬جهان‭ ‬است‭. ‬ايشان‭ ‬در‭  ‬مورد‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬ستاره‭ ‬كوير‭ ‬در‭ ‬دموتكس‭ ‬هانوفر‭ ‬گفت‭ : ‬تصميم‭ ‬ما‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬ستاره‭ ‬كوير‭ ‬يزد‭ ‬در‭ ‬دموتكس‭ ‬از‭ ‬ماهها‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬نمايشگاه‭ ‬و‭ ‬تحليل‭ ‬هاي‭ ‬شركت‭ ‬كنندگان‭ ‬از‭ ‬اينكه‭ ‬تصميم‭ ‬بسيار‭ ‬درستي‭ ‬توسط‭ ‬مجموعه‭ ‬ما‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬مطمئن‭ ‬تر‭ ‬شديم‭. ‬

دليل‭ ‬غيبت‭ ‬ما‭ ‬عدم‭ ‬امكان‭ ‬پرداخت‭ ‬قانوني‭ ‬وجوه‭ ‬دموتكس‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬قانونا‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مقررات‭ ‬داخل‭ ‬كشور‭ ‬راهكاري‭ ‬براي‭ ‬پرداخت‭ ‬نيافتيم‭. ‬متاسفانه‭ ‬ارز‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬ايران‭ ‬توسط‭ ‬دولت‭ ‬توزيع‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬امور‭ ‬نمايشگاهي‭ ‬ارز‭ ‬دولتي‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬نيمايي‭ ‬اختصاص‭ ‬نمي‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬صدها‭ ‬هزار‭ ‬يورو‭ ‬ارز‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬قاچاق‭ ‬تهيه‭ ‬كنيم‭ ‬نمي‭ ‬توانيم‭ ‬آنرا‭ ‬در‭ ‬دفاتر‭ ‬مالي‭ ‬ارايه‭ ‬كنيم‭. ‬متاسفانه‭ ‬نمي‭ ‬توان‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬برخي‭ ‬واقعيت‭ ‬هاي‭ ‬حاكم‭ ‬بر‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬ايران‭ ‬مقاومت‭ ‬كرد‭.‬

پيوند‭ ‬عميق‭  ‬با‭ ‬مشتريان‭ ‬گسستني‭ ‬نيست

اعتقاد‭ ‬داريم‭ ‬رابطه‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬مشتريان‭ ‬صادراتي‭ ‬كه‭ ‬ده‭ ‬ها‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬همكاري‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬هستند‭ ‬با‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۹‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬دلايل‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬آنها‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬نمايشگاه‭ ‬توضيح‭ ‬داديم‭ ‬دچار‭ ‬نقصان‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‭. ‬با‭ ‬برنامه‭ ‬ريزيهايي‭ ‬كه‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬نمايشگاه‭ ‬داشتيم‭ ‬۸۰‭ ‬درصد‭ ‬مشتريان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حاشيه‭ ‬دموتكس‭ ‬ملاقات‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬جلسات‭ ‬كاري‭ ‬مفيدي‭ ‬با‭ ‬ايشان‭ ‬داشتيم‭.‬

دموتكس‭ ‬هانوفر‭ ‬آگاهانه‭ ‬آب‭ ‬مي‭ ‬رود‭!‬

نظر‭ ‬آقاي‭ ‬زكي‭ ‬پور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬آينده‭ ‬دموتكس‭ ‬پرسيديم‭ ‬و‭ ‬اينكه‭ ‬شعبات‭ ‬مختلف‭ ‬دموتكس‭ ‬چه‭ ‬نتايجي‭ ‬دارند‭. ‬ايشان‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬باره‭ ‬مي‭ ‬گويد‭: ‬قطعا‭ ‬شعبات‭ ‬جديد‭ ‬دموتكس‭ ‬در‭ ‬خلوت‭ ‬شدن‭ ‬هانوفر‭ ‬تاثير‭ ‬مهمي‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬شركت‭ ‬نمايشگاهي‭ ‬هانوفر‭ ‬با‭ ‬سال‭ ‬ها‭ ‬تجربه‭ ‬در‭ ‬برگزاري‭ ‬نمايشگاه‭ ‬هاي‭ ‬تجاري‭ ‬و‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬هانوفر‭ ‬مسلما‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬روند‭ ‬آگاه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬متوجه‭ ‬نتايج‭ ‬تصميمات‭ ‬خود‭ ‬هست‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬منطقي‭ ‬نمايشگاه‭ ‬دموتكس‭ ‬شانگهاي‭ ‬بخش‭ ‬عمده‭ ‬اي‭ ‬از‭ ‬بازديدكنندگان‭ ‬و‭ ‬غرفه‭ ‬گذاران‭ ‬شرق‭ ‬دور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬جذب‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬بازديدكنندگان‭ ‬علاقه‭ ‬مند‭ ‬هستند‭ ‬با‭ ‬هزينه‭ ‬هاي‭ ‬بسيار‭ ‬كمتر‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬خود‭ ‬حضور‭ ‬يابند‭. ‬همچنين‭ ‬دموتكس‭ ‬تركيه‭ ‬بخش‭ ‬بزرگي‭ ‬از‭ ‬بازديدكنندگان‭ ‬خاور‭ ‬ميانه،‭ ‬شمال‭ ‬آفريقا،‭ ‬آسياي‭ ‬ميانه‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬اروپاي‭ ‬شرقي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬جذب‭ ‬مي‭ ‬كند‭. ‬

در‭ ‬دموتكس‭ ‬آمريكا‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬خاص‭ ‬بودن‭ ‬سلايق‭ ‬بازار‭ ‬آمريكا‭ ‬اين‭ ‬اتفاق‭ ‬شديدتر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آمدن‭ ‬به‭ ‬هانوفر‭ ‬بي‭ ‬نياز‭ ‬مي‭ ‬كند‭. ‬بنابراين‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬هستيم‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬طبيعي‭ ‬دموتكس‭ ‬هانوفر‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬خالي‭ ‬شدن‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬كنندگان‭ ‬و‭ ‬بازديدكنندگان‭ ‬جدي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬ها‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬متراژهاي‭ ‬كوچك‭ ‬تر‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سالهاي‭ ‬پيش‭ ‬حاضر‭ ‬مي‭ ‬شوند‭. ‬امسال‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬سالن‭ ‬۶،‭ ‬بخش‭ ‬بزرگي‭ ‬از‭ ‬سالن‭ ‬۷‭ ‬و‭ ‬۸‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬عمده‭ ‬اي‭ ‬از‭ ‬سالن‭ ‬۹‭ ‬خالي‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬دهنده‭ ‬درخواست‭ ‬كم‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

چاپ‭ ‬ديجيتال‭ ‬روي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬زمان‭ ‬بيشتري‭ ‬دارد

چاپ‭ ‬ديجيتال‭ ‬يك‭ ‬پديده‭ ‬نوظهور‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬هاي‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬هنوز‭ ‬مورد‭ ‬استقبال‭ ‬قرار‭ ‬نگرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬هنوز‭ ‬كسي‭ ‬از‭ ‬آينده‭ ‬اين‭ ‬تكنولوژي‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬در‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬مطمئن‭ ‬نيست‭ ‬بايد‭ ‬آنرا‭ ‬بيشتر‭ ‬بررسي‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬منتظر‭ ‬بمانيم‭ ‬تا‭ ‬واكنش‭ ‬بازار‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬مشخص‭ ‬شود‭. ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬نو‭ ‬بودن‭ ‬تكنولوژي‭ ‬بسيار‭ ‬بالاست‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬اين‭ ‬تكنولوژي‭ ‬بيشتر‭ ‬براي‭ ‬شركت‭ ‬هايي‭ ‬كه‭ ‬تازه‭ ‬وارد‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬كارخانجاتي‭ ‬با‭ ‬ظرفيت‭ ‬توليد‭ ‬محدود‭ ‬مناسب‭ ‬است‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬شركت‭ ‬هايي‭ ‬با‭ ‬تعداد‭ ‬ماشين‭ ‬بالا‭ ‬كه‭ ‬سال‭ ‬هاست‭ ‬فرشهاي‭ ‬ماشيني‭ ‬رايج‭ ‬را‭ ‬توليد‭ ‬مي‭ ‬كنند‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬همزمان‭ ‬چندان‭ ‬منطقي‭ ‬نيست،‭ ‬از‭ ‬طرفي‭ ‬واقعا‭ ‬بايد‭ ‬براي‭ ‬مصرف‭ ‬كننده‭ ‬توضيح‭ ‬داده‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬چاپ‭ ‬شده‭ ‬چه‭ ‬ويژگي‭ ‬هايي‭ ‬دارند‭ ‬تا‭ ‬مشتري‭ ‬با‭ ‬ديد‭ ‬كامل‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬خريد‭ ‬كند‭.‬

ناتواني‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬مدرن

از‭ ‬آقاي‭ ‬زكي‭ ‬پور‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اينكه‭ ‬چرا‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬طراحي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬مدرن‭ ‬نا‭ ‬موفق‭ ‬هستند‭ ‬سوال‭ ‬كرديم‭. ‬ايشان‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارند‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬بسيار‭ ‬علاقمند‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬فرش‭ ‬مدرن‭ ‬كار‭ ‬كنند‭ ‬اما‭ ‬متاسفانه‭ ‬هيچ‭ ‬گاه‭ ‬موفق‭ ‬نبودند‭ ‬و‭  ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬مي‭ ‬افزايد‭: ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬برروي‭ ‬كاري‭ ‬كه‭ ‬توانايي‭ ‬انجام‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬داريم‭ ‬تمركز‭ ‬كنيم‭. ‬به‭ ‬دليل‭ ‬ايراني‭ ‬بودن‭ ‬از‭ ‬ابتدا‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬توليدكننده‭ ‬و‭ ‬طراح‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬رنگرز‭ ‬و‭ ‬ريسنده‭ ‬در‭ ‬كار‭ ‬كلاسيك‭ ‬سررشته‭ ‬داريم‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬مدرن‭. ‬متاسفانه‭ ‬عدم‭ ‬توانايي‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬فرش‭ ‬مدرن‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬باعث‭ ‬عدم‭ ‬موفقيت‭ ‬ما‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬عدم‭ ‬نياز‭. ‬مطمئن‭ ‬باشيد‭ ‬هر‭ ‬شركت‭ ‬ايراني‭ ‬كه‭ ‬انواع‭ ‬فرش‭ ‬را‭ ‬توليد‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬خيلي‭ ‬دوست‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬يا‭ ‬چند‭ ‬كلكسيون‭ ‬مدرن‭ ‬كه‭ ‬خريدار‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬رنگ‭ ‬بندي‭ ‬و‭ ‬قيمت‭ ‬قابل‭ ‬رقابت‭ ‬باشد‭ ‬هم‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

در‭ ‬فرش‭ ‬مدرن‭ ‬بلژيكي‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬تركيه‭ ‬اي‭ ‬سطح‭ ‬بالا‭ ‬بسيار‭ ‬موفق‭ ‬هستند‭. ‬دليل‭ ‬عدم‭ ‬موفقيت‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬هاي‭ ‬مدرن‭ ‬دقيقا‭ ‬با‭ ‬عدم‭ ‬موفقيت‭ ‬تركيه‭ ‬اي‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬بلژيكي‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬كلاسيك‭ ‬يكسان‭ ‬است،‭ ‬اگر‭ ‬هم‭ ‬ميبينيد‭ ‬در‭ ‬مقاطعي‭ ‬تركيه‭  ‬در‭ ‬كلاسيك‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬رقابت‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬طراحان‭ ‬ايراني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬متاسفانه‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬رشد‭ ‬كرده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬ياد‭ ‬گرفته‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬دارند‭ ‬با‭ ‬تاسيس‭ ‬دفتر‭ ‬در‭ ‬تركيه‭ ‬به‭ ‬رقباي‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬كشورهاي‭ ‬ديگر‭ ‬خدمت‭ ‬مي‭ ‬كنند‭ !‬،‭ ‬بلژيكي‭ ‬ها‭ ‬سالهاست‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬موفقيت‭ ‬در‭ ‬كار‭ ‬كلاسيك‭ ‬تلاش‭ ‬مي‭ ‬كنند‭ ‬اما‭ ‬موفق‭ ‬نشده‭ ‬اند‭. ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬ضعف‭ ‬دارند‭. ‬آنها‭ ‬نمي‭ ‬توانند‭ ‬فرش‭ ‬گران‭ ‬قيمت‭ ‬توليدكنند‭ ‬و‭ ‬بايد‭ ‬فرشي‭ ‬با‭ ‬حجم‭ ‬و‭ ‬سرعت‭ ‬توليد‭ ‬بالا‭ ‬توليد‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬برايشان‭ ‬به‭ ‬صرفه‭ ‬باشد‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬آنها‭ ‬بخش‭ ‬عمده‭ ‬هزينه‭ ‬ها‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬هزينه‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬كوچكي‭ ‬هزينه‭ ‬هاي‭ ‬توليد‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬فرش‭ ‬كلاسيك‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬پايين‭ ‬و‭ ‬تراكم‭ ‬بالا‭ ‬توليد‭ ‬شود‭ . ‬همچنين‭ ‬دانش‭ ‬طراحي‭ ‬فرش‭ ‬كلاسيك‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬ندارند‭.‬

ما‭ ‬نمي‭ ‬توانيم‭ ‬فرش‭ ‬ارزان‭ ‬توليد‭ ‬كنيم‭ ‬چون‭ ‬هزينه‭ ‬هاي‭ ‬توليد‭ ‬ما‭ ‬بسيار‭ ‬بالاست‭. ‬فرش‭ ‬هاي‭ ‬مدرن‭ ‬معمولا‭ ‬در‭ ‬رنج‭ ‬قيمتي‭ ‬پاييني‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬طراحي‭ ‬هاي‭ ‬مدرن‭ ‬بيشتر‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬هنر‭ ‬گرافيك‭ ‬و‭ ‬طراحي‭ ‬هاي‭ ‬گرافيكي‭ ‬متمايل‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬طراحان‭ ‬ما‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬بلژيكي‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬تركيه‭ ‬اي‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬پايين‭ ‬تري‭ ‬هستند‭. ‬اين‭ ‬ها‭ ‬دليلي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬توليد‭ ‬فرش‭ ‬مدرن‭ ‬دور‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬وگرنه‭ ‬همانطور‭ ‬كه‭ ‬گفته‭ ‬شد‭ ‬همه‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬علاقه‭ ‬به‭ ‬توليد‭ ‬فرش‭ ‬مدرن‭ ‬دارند‭. ‬امسال‭ ‬در‭ ‬بازديد‭ ‬از‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬غرفه‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬دموتكس‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬كلكسيون‭ ‬مدرن‭ ‬برخورد‭ ‬كرديم‭ ‬اما‭ ‬افسوس‭ ‬كه‭ ‬كپي‭ ‬كارهاي‭ ‬مدرن‭ ‬۴‭ ‬سال‭ ‬پيش‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬تركيه‭ ‬اي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬معرض‭ ‬نمايش‭ ‬گذاشته‭ ‬بودند‭. ‬واقعيت‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬متاسفانه‭ ‬ما‭ ‬توان‭ ‬رقابت‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬فرش‭ ‬مدرن‭ ‬را‭ ‬نداريم‭.‬

[instagram-feed]

دانلود كاتالوگ فرش ماشينی شرکت فيضی امریکا

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن