اخبار فرش ماشینی

حكايت شعر بني آدم و فرش ايراني نصب شده درسازمان ملل از زبان دكتر ظريف

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

 

حكايت شعر بني آدم و فرش ايراني نصب شده درسازمان ملل از زبان دكتر ظريف

نيويورك – دكتر محمد جواد ظريف كه سال هاي زيادي را به عنوان كارشناس وسفير ايران درسازمان ملل فعاليت كرده است، خاطرات بسيار شيريني ازداستان نصب شعر بني آدم اعضا يكديگرند بر سر درسازمان ملل دارد.

hinza chemical تبلیغات

دكتر ظريف روز گذشته درجريان بازديد ازفرش بسيار نفيس مزين به شعر بني آدم اعضاي يكديگرند اثر استاد صيرفيان خاطرات شيرين خود درباره اين اثر و تلاش خود براي پيدا كردن شعر بني آدم درسازمان ملل و ژنو بازگو كرد.

وي گفت: ما همواره دركتاب ها مي خوانديم كه شعر معروف سعدي بر سر در سازمان ملل حك شده است، در سال ۶۱ براي نخستين بار به سازمان ملل آمدم، هرچه تلاش كردم تا شعر بني آدم را پيدا كنم، چيزي نيافتم،بعدها براي انجام مذاكرات (قطعنامه ۵۹۸ ) به ژنو سفر كردم ودرآنجا هم چيزي نيافتم.

آنگاه نگاهي به فرش انداخت وگفت اين فرش يكي ازافتخارات من است البته من كار كمي انجام دادم وبيشترين سهم آن مربوط به استاد صيرفيان است كه با هزينه شخصي خود اين اثر ماندگار را ساخت وبه سازمان ملل تقديم كرد.

بر روي اين فرش بسيار نفيس وارزشمند شعرمعرف بني آدم اعضاي يكديگرند، بافته شده است.

وقتي آقاي صيرفيان خودشان اعلام كردند كه حاضرند اين كار نفيس بسيار ارزشمند كه شايد نتوان بر روي آن قيمت گذاشت، به سازمان ملل هديه كنند، بنده وهمكارانم تمام تلاش خود را به كار بستيم تا جايي مناسب اين اثر ماندگار در سازمان ملل بيابيم.

وزير امور خارجه گفت: بدون اينكه به هداياي قبلي ايران به ويژه هدايي كه در زمان مرحوم مصدق به سازمان ملل اهدا شده است، جابجا شوند، مكان مناسبي را براي نصب اين فرش پيدا كنيم.

وي با اشاره به بازسازي سالن محل نگه داري هداياي كشورها به سازمان ملل افزود: آن زمان اين سالن به شكل امروز نبود وبراي اينكه ما بتوانيم فرش ايراني منقوش به شعر بني آدم را در اين سالن نصب كنيم، مجبور شديم كه تنها فرش داخل اين سالن را يعني فرشي كه ديوار بزرگ چين بر روي آن طراحي شده بود را جابجا كنيم.

وي افزود: بسيار خوشحالم كه امروز مي بينيم اين فرش به سرجاي خود بازگشته است وديدن دوباره اين فرش يكي ازشيرين ترين خاطرات سفر امسال من به نيويورك است.

آنچه كه ما به آن افتخار مي كنيم اين است كه نماد انسان دوستي ايراني كه در شعر بني آدم نمايان شده است به داخل سازمان ملل آورده ايم.

اين شعر زيبا كه از ديدگاه ايراني واسلامي ما نشات مي گيرد دوباره به سازمان ملل برگشته كه همه ببيند ايران كجاست وچه ديدگاه هايي دارد وفرهنگ ايراني و اسلامي بر چه مبنايي است.

کانال تلگرام مجله نساجی کهن