تاسیس بانک اصناف

قابل توجه واحدهای صنفی دارای پروانه کسب

بنابراعلام شورای اصناف کشور در خصوص تاسیس بانک اصناف و تامین سرمایه اولیه اشعارمی دارد:ارزش هرسهم ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال بوده و هرفردصنفی امکان خرید حداقل یک و حداکثر بیست وپنج سهم ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریالی را دارا می باشد و لازم به تذکراست که سقف مبالغ واریزی از سوی واحدهای صنفی (دارای پروانه کسب)از ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال افزایش یافته است.

هریک ازواحدهای صنفی می بایست مبلغ مورد نظر رابه

حساب جاری شماره ۰۱۰۷۰۹۸۶۹۲۰۰۵ سیبا بانک ملی شعبه خیابان انقلاب کد ۹۳ بنام مجمع امورصنفی توزیعی و خدماتی تهران واریزو یک نسخه ازفیشهای پرداختی رادراسرع وقت جهت اقدام مقتضی به امورمالی اتحادیه ارائه نمایند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *