تار و چله منحصر به فرش‌بافی نیست

در‭ ‬طي‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬خبري‭ ‬مرتب‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬خبرگزاري‭ ‬هاي‭ ‬مختلف‭ ‬داخلي‭ ‬قرار‭ ‬ميگرفت‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬اينكه‭ ‬يك‭ ‬مخترع‭ ‬ايراني‭ ‬قلم‭ ‬فرش‭ ‬بافي‭ ‬اختراع‭ ‬كرده‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬دستي‭ ‬به‭ ‬بافت‭ ‬فرش‭ ‬يا‭ ‬موارد‭ ‬ديگر‭ ‬پرداخت‭.‬ با‭ ‬پخش‭ ‬اين‭ ‬خبر‭ ‬از‭ ‬صدا‭ ‬سيماي‭ ‬ملي‭ ‬خبرگزاري‭ ‬هاي‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬آقاي‭ ‬ديوانگاهي‭ ‬مخترع‭ ‬اين‭ ‬دستگاه‭ ‬رفتند‭ ‬تا‭ ‬صحبتي‭ ‬با‭ ‬ايشان‭ ‬درباره‭ ‬آنچه‭ ‬كه‭ ‬ابداع‭ ‬كرده‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬ميان‭ ‬صحبت‌هاي‭ ‬فراواني‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬دستگاه‭ ‬نمونه‭ ‬خارجي‭ ‬دارد‭ ‬يا‭ ‬اينكه‭ ‬براي‭ ‬بافت‭ ‬فرش‭ ‬مناسب‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬پارچه‭ ‬يا‭ ‬تابلو‭ ‬فرش‭ ‬ميتوان‭ ‬كار‭ ‬انجام‭ ‬داد‭. ‬به‭ ‬همين‭ ‬منظور‭ ‬مجله‭ ‬نساجي‭ ‬كهن‭ ‬تصميم‭ ‬گرفت‭ ‬تا‭ ‬براي‭ ‬رفع‭ ‬شك‭ ‬و‭ ‬شبهه‭ ‬هاي‭ ‬پيش‭ ‬آمده‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬آقاي‭ ‬ديوانگاهي‭ ‬برود‭ ‬تا‭ ‬مستقيماً‭ ‬از‭ ‬ايشان‭ ‬درباره‭ ‬دستگاه‭ ‬اختراع‭ ‬شده‭ ‬سوالاتي‭ ‬را‭ ‬بپرسد‭ .‬

متن‭ ‬كامل‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬مي‌توانيد‭ ‬مطالعه‭ ‬بفرماييد‭.‬

  ‬معرفي‭ ‬كوتاهي‭ ‬از‭ ‬خودتان‭ ‬براي‭ ‬مخاطبان‭ ‬نشريه‌ي‭ ‬ما‭ ‬بفرماييد‭ ‬و‭ ‬اينكه‭ ‬چگونه‭ ‬ايده‌ي‭ ‬اصلي‭ ‬دستگاهي‭ ‬كه‭ ‬امروز‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬كار‭ ‬مي‌كنيد،‭ ‬شكل‭ ‬گرفت؟

من‭ ‬فارغ‌التحصيل‭ ‬كارشناسي‭ ‬ارشد‭ ‬در‭ ‬رشته‌ي‭ ‬مديريت‭ ‬صنعتي‭ ‬نساجي‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‭ (‬huddersfield‭) ‬انگلستان،‭ ‬هستم‭. ‬هميشه‭ ‬به‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬علاقه‭ ‬داشتم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اينكه‭ ‬درس‌هايم‭ ‬تمام‭ ‬شد،‭ ‬فرصتي‭ ‬پيش‭ ‬آمد‭ ‬كه‭ ‬بتوانيم‭ ‬سيستمي‭ ‬را‭ ‬طرح‌ريزي‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬درنهايت‭ ‬اولين‭ ‬دستگاه‌مان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬انگلستان،‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۲۰‭ ‬سال‭ ‬پيش‭ ‬بسازيم‭.‬

آن‭ ‬دستگاه‭ ‬اول‭ ‬خيلي‭ ‬مبتديانه‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬كاركرد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬انگلستان‭ ‬با‭ ‬همكاري‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬طي‭ ‬۱۵‭ ‬سال‭ ‬دستگاه‌هاي‭ ‬متعددي‭ ‬ساختيم‭. ‬پس‌ازآن‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬برگشتم‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬دستگاه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬آورديم‭ ‬و‭ ‬سعي‭ ‬كرديم‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬توليد‭ ‬كنيم‭.‬

دستگاه‭ ‬اولي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬ساختيم،‭ ‬خيلي‭ ‬جالب‭ ‬نبود‭. ‬به‌هرحال‭ ‬آگاه‭ ‬هستيد‭ ‬كه‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬مانند‭ ‬كشورهاي‭ ‬پيشرفته‌ي‭ ‬دنيا،‭ ‬توسعه‌يافته‭ ‬نيست‭. ‬ولي‭ ‬ما‭ ‬مي‌دانستيم‭ ‬كه‭ ‬چه‌كار‭ ‬خواهيم‭ ‬كرد‭. ‬پس‭ ‬‌از‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬كمك‭ ‬تعدادي‭ ‬از‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬مهندسي‭ -‬كه‭ ‬پيش‌تر‭ ‬همكاري‭ ‬خوبي‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬داشتند‭- ‬توانستيم‭ ‬دستگاه‌هاي‭ ‬جديدي‭ ‬بسازيم‭. ‬امسال‭ ‬به‭ ‬ياري‭ ‬خدا‭ ‬ما‭ ‬براي‭ ‬اولين‭ ‬بار‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬۲۰‭ ‬سال‭ ‬اين‭ ‬پروژه‭ ‬را‭ ‬تكميل‭ ‬كرديم‭ ‬و‭ ‬اكنون‭ ‬دستگاه‌مان‭ ‬خيلي‭ ‬خوب‭ ‬كار‭ ‬مي‌كنند‭.‬

  ‬مي‌خواهيم‭ ‬به‌طور‭ ‬تخصصي‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اين‭ ‬دستگاه‭ ‬صحبت‭ ‬كنيم‭. ‬به‌طور‭ ‬علمي‭ ‬و‭ ‬دقيق‭ ‬بفرماييد‭ ‬اين‭ ‬دستگاه‭ ‬براي‭ ‬بافت‭ ‬چه‭ ‬چيزي‭ ‬مناسب‭ ‬است؟‭ ‬فرش،‭ ‬پارچه‭ ‬يا‭ ‬لباس؟

اين‭ ‬سيستم،‭ ‬قرن‌ها‭ ‬پيش‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬سوزن‭ ‬انجام‭ ‬مي‌شد‭. ‬آن‌ها‭ ‬از‭ ‬سوزن‭ ‬توخالي‭ ‬نخي‭ ‬را‭ ‬رد‭ ‬مي‌كردند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬فروكردن‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬پارچه،‭ ‬فرش‭ ‬مي‌بافتند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬قديمي‌ها‭ ‬به‭ ‬‮«‬گوني‌بافي‮»‬‭ ‬معروف‭ ‬بود‭. ‬دستگاهِ‭ ‬ما‭ ‬درصحنه‌ي‭ ‬بين‌المللي‭ ‬به‭ ‬(tufting gun)‭ ‬مشهور‭ ‬است؛‭ ‬تفنگِ‭ ‬تافتينگ‭! ‬ما‭ ‬نمي‌توانيم‭ ‬براي‭ ‬كلمه‌ي‭ ‬تافتينگ‭ ‬در‭ ‬زبان‭ ‬فارسي‭ ‬لغت‭ ‬معادل‭ ‬درستي‭ ‬پيدا‭ ‬كنيم؛‭ ‬اما‭ ‬به‌طوركلي‭ ‬يعني‭ ‬سوزني‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬پارچه‭ ‬فرو‭ ‬مي‌رود‭ ‬و‭ ‬پرزي‭ ‬ايجاد‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬برمي‌گردد‭.‬

دستگاه‭ ‬ما‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬بسيار‭ ‬مرتب‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬پرزهاي‭ ‬۱۴‭-‬۲‭ ‬ميلي‌متري‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سرعت‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬انجام‭ ‬مي‌دهد‭. ‬اما‭ ‬دستگاهي‭ ‬كه‭ ‬آلماني‌ها‭ ‬ساختند‭ ‬هيچ‭ ‬شباهتي‭ ‬به‭ ‬دستگاه‭ ‬ما‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬هافمن‭ ‬معروف‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬آن‭ ‬دستگاه‭ ‬خيلي‭ ‬بزرگي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬كاركرد‭ ‬عالي‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬براي‭ ‬ما‭ ‬چه‭ ‬ازلحاظ‭ ‬مكانيك‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬بافت‭ ‬كاري‭ ‬متفاوت‭ ‬انجام‭ ‬مي‌دهد‭.‬

  ‬مدتي‭ ‬پيش،‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬خبرگزاري‌ها‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬مصاحبه‌اي‭ ‬راجع‭ ‬به‌اين‭ ‬دستگاه،‭ ‬‌ترتيب‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬درنهايت‭ ‬ادعا‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شما‭ ‬نتوانستيد‭ ‬از‭ ‬دستگاه‌تان‭ ‬دفاع‭ ‬كنيد‭.‬

از‭ ‬آن‌ها‭ ‬عذرخواهي‭ ‬مي‌كنم،‭ ‬چون‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬تلگرام‭ ‬سؤال‌ها‭ ‬و‭ ‬پاسخ‌ها‭ ‬مطرح‭ ‬مي‌شد‭ ‬كه‭ ‬طبيعتاً‭ ‬فضا‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬آزادي‭ ‬كه‭ ‬الان‭ ‬با‭ ‬مجله‌ي‭ ‬شما‭ ‬داريم،‭ ‬نبود‭ ‬و‭ ‬درواقع‭ ‬چند‭ ‬كاربر‭ ‬هم‌زمان‭ ‬باهم‭ ‬صحبت‭ ‬مي‌كردند؛‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬سوال‭ ‬شما،‭ ‬آن‌ها‭ ‬هر‭ ‬سوالي‭ ‬داشتند‭ ‬ما‭ ‬جواب‭ ‬داديم‭. ‬همان‌طور‭ ‬كه‭ ‬من‭ ‬جلوي‭ ‬دوربين‭ ‬شما،‭ ‬به‭ ‬سؤالات‭ ‬شما‭ ‬جواب‭ ‬مي‌دهم‭. ‬منتها‭ ‬من‭ ‬فكر‭ ‬مي‌كنم‭ ‬آن‌ها‭ ‬مانند‭ ‬الان‭ ‬اين‭ ‬موقعيت‭ ‬را‭ ‬نداشتند‭ ‬تا‭ ‬نمونه‌هايي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬شما‭ ‬آورديم،‭ ‬ارائه‭ ‬دهيم‭ ‬تا‭ ‬ببينند‭ (‬و‭ ‬همان‌طور‭ ‬كه‭ ‬مي‌بينيد‭ ‬اين‭ ‬نمونه‭ ‬كاملاً‭ ‬جديد‭ ‬است‭) ‬و‭ ‬درنهايت‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬آن‌سو‭ ‬تفاهم‭ ‬ايجاد‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬مي‌خواهيم‭ ‬چيزي‭ ‬را‭ ‬پنهان‭ ‬كنيم‭. ‬به‌هرحال‭ ‬ما‭ ‬مسئله‌اي‭ ‬براي‭ ‬پنهان‭ ‬كردن‭ ‬نداريم‭.‬

  ‬سوالي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬مطرح‌شده‭ ‬است‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬اين‭ ‬بافت‭ ‬روي‭ ‬تار‭ ‬و‭ ‬چله‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬گره‭ ‬زدن‭ ‬انجام‌نشده‭ ‬و‭ ‬روي‭ ‬پارچه‭ ‬هم‭ ‬انجام‭ ‬مي‌شود،‭ ‬پس‭ ‬قلاب‌دوزي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اينكه‭ ‬اسم‭ ‬قالي‌بافي‭ ‬را‭ ‬روي‭ ‬اين‭ ‬دستگاه‭ ‬بگذاريد،‭ ‬چندان‭ ‬درست‭ ‬نيست‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬مورد‭ ‬توضيحي‭ ‬بفرماييد‭ ‬كه‭ ‬دستگاه‭ ‬شما‭ ‬قلم‭ ‬قالي‌بافي‭ ‬است‭ ‬يا‭ ‬قلم‭ ‬قلاب‌دوزي؟

در‭ ‬دنيا‭ ‬سيستم‌هاي‭ ‬فرش‌بافي‭ ‬مانند‭ ‬هافمن‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬روي‭ ‬پارچه‭ ‬مي‌بافند‭ ‬و‭ ‬پرز‭ ‬و‭ ‬گره‌هاي‭ ‬درشت‭ ‬هافمن‭ ‬تا‭ ‬۲۰‭ ‬ميلي‌متر‭ ‬پرز‭ ‬دارند‭. ‬سوال‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬آيا‭ ‬آن‭ ‬موارد‭ ‬هم‭ ‬قلاب‌دوزي‭ ‬و‭ ‬گل‌دوزي‭ ‬تعريف‭ ‬مي‌شود؟‭ ‬اين‭ ‬بافتن‭ ‬روي‭ ‬پارچه‭ ‬يك‭ ‬روشِ‭ ‬فرش‌بافي‭ ‬است‭. ‬شما‭ ‬نمي‌توانيد‭ ‬تار‭ ‬و‭ ‬چله‭ ‬را‭ ‬صرفاً‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرش‌بافي‭ ‬كنيد‭.‬

ما‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬احترامي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬فرش‌بافي‭ ‬سنتي‭ ‬ايراني‭ ‬قائليم،‭ ‬دار‭ ‬قالي‭ ‬خيلي‭ ‬وقت‌گير‭ ‬است‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬بايد‭ ‬متذكر‭ ‬شوم‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬فرش‭ ‬نمي‌بافيم‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬دستگاه‌مان‭ ‬فقط‭ ‬تابلو‭ ‬فرش‭ ‬درست‭ ‬مي‌كنيم‭. ‬ازنظر‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬متخصصاني‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬دستگاه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬نشان‭ ‬داديم،‭ ‬كار‭ ‬ما‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬فرش‭ ‬تعريف‭ ‬مي‌شود‭. ‬چراكه‭ ‬قلاب‌دوزي‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬يك‭ ‬جسمِ‭ ‬مسطح‭ ‬و‭ ‬نخي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬پارچه‭ ‬رد‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬پرزي‭ ‬ندارد،‭ ‬تعريف‭ ‬مي‌شود؛‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬گلدوزي‭ ‬دستي،‭ ‬تعريفِ‭ ‬قلاب‌بافي‭ ‬درست‭ ‬است‭ ‬چراكه‭ ‬با‭ ‬سوزن‭ ‬انجام‌شده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬پرزي‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬نخ‭ ‬تشكيل‭ ‬مي‌شود‭. ‬ولي‭ ‬گلدوزي‭ ‬مسطح‭ ‬كه‭ ‬حتي‭ ‬ماشين‌هاي‭ ‬گلدوزي‭ ‬دنيا‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬گلدوزي‭ ‬مي‌كنند‭ ‬يا‭ ‬ماشين‌هايي‭ ‬كه‭ ‬قطعات‭ ‬كوچكي‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬گلدوزي‭ ‬مي‌كنند‭ ‬مسطح‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بعيد‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬گلدوزي‌هاي‭ ‬اين‭ ‬دستگاه‌ها‭ ‬پرز‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬پس‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬كه‭ ‬پرز‭ ‬داشته‭ ‬باشه‭ -‬مثل‭ ‬چيزي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬نشان‭ ‬داده‌ام‭- ‬را‭ ‬نمي‌توان‭ ‬قلاب‌دوزي‭ ‬تعريف‭ ‬كرد‭.‬

  ‬نمونه‌هايي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دستگاه‭ ‬در‭ ‬ساير‭ ‬مناطق‭ ‬جهان‭ ‬چون‭ ‬چين،‭ ‬هنگ‭ ‬كنگ‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬خودتان‭ ‬در‭ ‬آلمان‭ ‬توليدشده‭ ‬است‭. ‬به‌طور‭ ‬عمده‭ ‬دستگاه‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬دستگاه‌ها‭ ‬چه‭ ‬تفاوتي‭ ‬دارد؟

به‌طوركلي‭ ‬مكانيك‭ ‬دستگاه‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬نمونه‌هاي‭ ‬آن‌ها‭ ‬فرق‭ ‬مي‌كند؛‭ ‬يعني‭ ‬مكانيكي‭ ‬كه‭ ‬اصول‭ ‬ساختِ‭ ‬فني‭ ‬و‭ ‬مهندسي‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دربر‭ ‬دارد،‭ ‬كاملاً‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭. ‬درواقع‭ ‬دستگاه‭ ‬هافمن‭ ‬يك‭ ‬الگوي‭ ‬مهندسي‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬دستگاه‭ ‬ما‭ ‬يك‭ ‬الگوي‭ ‬ديگر‭.‬

  ‬اما‭ ‬به‌هرحال‭ ‬كاري‭ ‬كه‭ ‬دستگاه‭ ‬شما‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬دستگاه‌ها‭ ‬انجام‭ ‬مي‌دهند،‭ ‬درمجموع‭ ‬همان‭ ‬كار‭ ‬است؟

خير،‭ ‬دستگاه‌هاي‭ ‬هافمن‭ ‬گره‌هاي‭ ‬درشت‭ ‬توليد‭ ‬مي‌كنند‭ ‬و‭ ‬نمي‌توانند‭ ‬گره‌هاي‭ ‬ظريف‭ ‬روي‭ ‬پارچه‭ ‬بزنند؛‭ ‬اما‭ ‬براي‭ ‬ما‭ ‬گره‌هاي‭ ‬ظريف‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬مي‌دهد‭. ‬ده‌ها‭ ‬دستگاه‭ ‬هافمن‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬كپي‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬همگي‭ ‬آن‌ها‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬سنگين‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬۸‭ ‬تا‭ ‬۱۰‭ ‬كيلو‭ ‬وزن‌دارند‭ ‬و‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬سقف‭ ‬آويزان‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دودست‭ ‬نگه‌داشته‭ ‬شوند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬روي‭ ‬يك‭ ‬مساحت‭ ‬بزرگي‭ ‬ببافند‭. ‬اما‭ ‬دستگاه‭ ‬ما‭ ‬مي‌تواند‭ ‬تصوير‭ ‬يك‭ ‬فرش‭ ‬بسيار‭ ‬ظريفي‭ ‬را‭ ‬ببافد‭ ‬و‭ ‬هيچ‭ ‬دستگاه‭ ‬ديگري‭ ‬در‭ ‬دنيا‭ ‬چنين‭ ‬كاري‭ ‬نمي‌تواند‭ ‬به‭ ‬ظرافتي‭ ‬كه‭ ‬دستگاه‭ ‬ما‭ ‬دارد،‭ ‬ببافد‭.‬

  ‬آموزش‭ ‬دستگاه‭ ‬شما‭ ‬براي‭ ‬افراد‭ ‬مبتدي‭ ‬كه‭ ‬مي‌خواهند‭ ‬كار‭ ‬با‭ ‬دار‭ ‬قالي‭ ‬را‭ ‬ياد‭ ‬بگيرد،‭ ‬چه‭ ‬مدت‌زمان‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ياد‭ ‬بگيرند؟

آموزش‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬مثل‭ ‬هر‭ ‬رشته‌ي‭ ‬ديگري‭ ‬است‭. ‬برخي‭ ‬افراد،‭ ‬آن‭ ‬هنر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬وجودش‭ ‬دارند‭. ‬مثلاً‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كارگاه‌هاي‭ ‬ما‭ ‬شركت‭ ‬كرده‌اند،‭ ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬چرخ‌خياطي‭ ‬كاركرده‌اند‭ ‬زودتر‭ ‬ياد‭ ‬مي‌گيرند‭ ‬و‭ ‬مثلاً‭ ‬فردي‭ ‬هم‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬كار‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬يادگرفت‭. ‬ما‭ ‬دو‭ ‬مرحله‌ي‭ ‬آموزشي‭ ‬داريم؛‭ ‬يكي‭ ‬آنكه‭ ‬افراد‭ ‬مي‌آموزند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬دستگاه‭ ‬عادت‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬مانند‭ ‬قلم‭ ‬هدايت‭ ‬‌كنند‭ ‬و‭ ‬به‌اصطلاح‭ ‬فوت‌وفنش‭ ‬را‭ ‬ياد‭ ‬بگيرند؛‭ ‬و‭ ‬مرحله‌ي‭ ‬دوم،‭ ‬آموزش‭ ‬حرفه‌اي‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬مي‌توانيد‭ ‬گلدوزي‭ ‬و‭ ‬فرش‌بافي‭ ‬كنيد‭ ‬و‭ ‬كالاهايي‭ ‬درست‭ ‬كنيد‭ ‬كه‭ ‬تمام‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬خريدار‭ ‬آن‭ ‬باشد‭.‬

  ‬اگر‭ ‬صحبت‭ ‬پاياني‭ ‬با‭ ‬مخاطب‌هاي‭ ‬نشريه‌ي‭ ‬ما‭ ‬داريد،‭ ‬بفرماييد‭.‬

ما‭ ‬خودمان‭ ‬را‭ ‬وقف‭ ‬اين‭ ‬دستگاه‭ ‬كرديم‭. ‬چراكه‭ ‬از‭ ‬همه‌چيز‭ ‬گذشته،‭ ‬اين‭ ‬دستگاه‭ ‬بسيار‭ ‬اشتغال‌زاست‭. ‬مثلاً‭ ‬وقتي‭ ‬آلماني‌ها‭ ‬دستگاه‭ ‬هافمن‭ ‬را‭ ‬حدود۳۰‭ ‬سال‭ ‬پيش‭ ‬ساختند،‭ ‬همان‌جا‭ ‬متوقف‭ ‬نشدند‭. ‬امروزه‭ ‬هزاران‭ ‬نفر‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬كار‭ ‬مي‌كنند‭. ‬ما‭ ‬هم‭ ‬مي‌خواهيم‭ ‬كه‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دستگاه‭ ‬استفاده‭ ‬كنند‭ ‬زيرا‭ ‬كه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جالب‭ ‬و‭ ‬هيجان‭ ‬انگيزه‭ ‬است‭.‬

علاوه‭ ‬بر‭ ‬آن،‭ ‬ما‭ ‬اين‭ ‬هنر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬داريم‭ ‬اما‭ ‬آلمان‭ ‬اين‭ ‬هنر‭ ‬را‭ ‬ندارد‭. ‬ما‭ ‬مي‌توانيم‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬كيف‭ ‬و‭ ‬كفش‭ ‬بسازيم‭ ‬و‭ ‬گاهي‭ ‬تعجب‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬كه‭ ‬چه‭ ‬موارد‭ ‬زيادي‭ ‬مي‌توان‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬ساخت‭! ‬ما‭ ‬هدفمان‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬كمك‭ ‬نشريه‌ي‭ ‬محترم‭ ‬‮«‬كهن‮»‬‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬دوستان‌مان‭ ‬اين‭ ‬دستگاه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اسم‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬گسترش‭ ‬دهيم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬بتوانند‭ ‬استفاده‭ ‬كنند‭.‬

تحریریه مجله نساجی کهن

ارسال مقالات و ترجمه جهت انتشار در سایت : info@kohanjournal.com

فرم ثبت نام سریع

جهت دریافت آخرین خبرها و به روز ترین نمایشگاه های نساجی و فرش ماشینی ایران و جهان در فرم زیر ثبت نام کنید

Admin

فارغ التحصیل رشته تکنولوژی نساجی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *