اخباراسلاید شورویدادها و نمایشگاه‌ها

ايران، ترامپ، ايتما

ايران‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬كشورهايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اينكه‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬جزو‭ ‬بازيگران‭ ‬اصلي‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬نيست‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دلايل‭ ‬متعدد‭ ‬مديران‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬هاي‭ ‬نساجي‭ ‬مهم‭ ‬دنيا‭ ‬حضور‭ ‬پررنگي‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬لطف‭ ‬سود‭ ‬خوب‭ ‬تورهاي‭ ‬نساجي‭ ‬براي‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬آنها‭ ‬همواره‭ ‬گروه‭ ‬هاي‭ ‬متعددي‭ ‬به‭ ‬نمايشگاه‭ ‬هايي‭ ‬مانند‭ ‬ايتما‭ ‬مي‭ ‬آمدند‭.‬

در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬كشور ما‭ ‬در‭ ‬شرايطي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬آثار‭ ‬تحريم‭ ‬ها‭ ‬يا‭ ‬همان‭ ‬كاغذ‭ ‬پاره‭ ‬هاي‭ ‬آمريكا‭ ‬و‭ ‬آقاي‭ ‬ترامپ‭ ‬در‭ ‬گوشه‭ ‬و‭ ‬كنار‭ ‬آن‭  ‬احساس‭ ‬ميشود‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬تحريم‭ ‬ها‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬دولتي‭ ‬و‭ ‬نظامي‭ ‬و‭ … ‬بلكه‭ ‬مردم‭ ‬عادي‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬وشما‭ ‬رانيز‭ ‬تحت‭ ‬تاثير‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬همين‭ ‬حال‭ ‬وعده‭ ‬هاي‭ ‬رييس‭ ‬جمهور‭ ‬روحاني‭ ‬نيز‭ ‬براي‭ ‬اعتبار‭ ‬بخشيدن‭ ‬به‭ ‬پاسپورت‭ ‬ايراني‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬عملي‭ ‬نشد‭ ‬بلكه‭ ‬هم‭ ‬اكنون‭ ‬اعتبار‭ ‬پاسپورت‭ ‬ايراني‭ ‬درست‭ ‬يا‭ ‬غلط‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬سراشيبي‭ ‬سقوط‭ ‬است‭. ‬

نمايشگاه‭ ‬ايتما‭ ‬امسال‭ ‬تقريبا‭ ‬خالي‭ ‬از‭ ‬بازديدكنندگان‭ ‬ايراني‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬غرفه‭ ‬هاي‭ ‬ايراني‭ ‬كه‭ ‬مجريان‭ ‬تورهاي‭ ‬نساجي‭ ‬نيز‭ ‬بودند‭ ‬خالي‭ ‬مانده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬عدم‭ ‬صدور‭ ‬ويزا‭ ‬براي‭ ‬ايرانيان‭ ‬بسياري‭ ‬از‭  ‬مديران‭ ‬از‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬بارسلون‭  ‬بازماندند‭. ‬البته‭ ‬ايرانيان‭ ‬تنها‭ ‬نبودند‭ ‬و‭ ‬بنگلادشي‭ ‬ها‭ ‬نيز‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬نظر‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬ما‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬غيبت‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬واقعا‭ ‬احساس‭ ‬شد‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬بنگلادش‭ ‬بسيار‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬ماشين‭ ‬سازان‭ ‬جهان‭ ‬مهم‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬است‭. ‬

‎اكنون‭ ‬مجله‭ ‬نساجي‭ ‬كهن‭ ‬با‭ ‬گذشت‭ ‬يك‭ ‬دهه‭ ‬از‭ ‬فعاليت‭ ‬رسمي‭ ‬كشوري‭ ‬و‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬نقطه‭ ‬اي‭ ‬ايستاده‭ ‬كه‭ ‬توان‭ ‬تحليل‭ ‬شرايط‭ ‬با‭ ‬كمك‭ ‬تمامي‭ ‬همكاران‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬اكنون‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬يك‭ ‬دهه‭ ‬از‭ ‬فعاليت‭ ‬قصد‭ ‬داريم‭ ‬ديگر‭ ‬روند‭ ‬جديدي‭ ‬در‭ ‬انتشار‭ ‬مطالب‭ ‬مجله‭ ‬پيش‭ ‬بگيريم‭. ‬روندي‭ ‬متفاوت‭ ‬با‭ ‬مسير‭ ‬گذشته‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬بهبود‭ ‬كيفيتي‭ ‬مطالب‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬بيشتر‭ ‬و‭ ‬نزديكتر‭ ‬با‭ ‬جامعه‭ ‬نساجي‭ ‬كشور‭. ‬تا‭ ‬به‭ ‬امروز‭ ‬بيشتر‭ ‬مسائل‭ ‬و‭ ‬مشكلات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬انعكاس‭ ‬ميداديم‭ ‬و‭ ‬اميدواريم‭ ‬بتوانيم‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬پس‭ ‬نيز‭  ‬وسيعتر‭ ‬اخبار‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬كل‭ ‬حوزه‭ ‬نساجي‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬گزارش‭ ‬هاي‭ ‬ميداني‭ ‬و‭ ‬تحليل‭ ‬هاي‭ ‬دقيق‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬داده‭ ‬هاي‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمد‭ ‬از‭ ‬تيم‭ ‬تحقيقاتي‭ ‬خود‭ ‬كمك‭ ‬حالي‭ ‬باشيم‭ ‬براي‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬كشور‭.‬

‎از‭ ‬تير‭ ‬ماه‭ ‬۹۸‭ ‬بنا‭ ‬داريم‭ ‬براي‭ ‬هر‭ ‬شماره‭ ‬يك‭ ‬موضوع‭ ‬واحد‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگيريم‭ ‬و‭ ‬تمامي‭ ‬يادداشت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬گزارش‭ ‬هاي‭ ‬منتشره‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬مربوطه‭ ‬باشد‭. ‬براي‭ ‬شروع‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬شماره‭ ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬نزديكي‭ ‬به‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬و‭ ‬ماشين‭ ‬آلات‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬مسئله‭ ‬نمايشگاه‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬وضعيت‭ ‬فروشگاه‭ ‬هاي‭ ‬بزرگ‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬برندي‭ ‬سعي‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬اندازي‭ ‬واحد‭ ‬مجزاي‭ ‬خود‭ ‬است‭ ‬بپردازم‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬شماره‭ ‬و‭ ‬شماره‭ ‬بعدي‭ ‬يعني‭ ‬شهريور‭ ‬ماه‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬سري‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬پيوسته‭ ‬خواهد‭ ‬بود مطالب‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬بخش‭ ‬منتشر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬بخش‭ ‬اول‭ ‬مطالب‭ ‬با‭ ‬موضوع‭ ‬فروشگاه‭ ‬هاي‭ ‬فرش‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬نمايشگاه‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬عده‭ ‬تفاوت‭ ‬چنداني‭ ‬باهم‭ ‬ندارند‭ ‬بپردازيم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شماره‭ ‬شهريور‭ ‬به‭ ‬مسئله‭ ‬نمايشگاه‭ ‬هاي‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني‭ ‬بپردازيم‭.‬

بهنام‭ ‬قاسمي؛‭ ‬مديرمسئول‭ ‬مجله ‬نساجی ‬كهن- سرمقاله شماره ۵۳ مجله کهن

برچسب ها

Admin

فارغ التحصیل رشته تکنولوژی نساجی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن