احمدي‌نژاد: بودجه دولت تحت فشار است

 

احمدي‌نژاد: بودجه دولت تحت فشار است

رييس‌جمهور با اشاره به پشتيباني‌هاي دولت در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي گفت: امسال فشار، تحريم، دشمني‌ها و بداخلاقي‌ها وجود دارد و بودجه دولت به شدت تحت فشار است اما مطمئن باشيد ما هيچ فشاري به بودجه پژوهشي و بنياد ملي نخبگان وارد نمي‌كنيم.

به گزارش ايسنا، محمود احمدي‌نژاد در ششمين همايش ملي نخبگان جوان كه در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار كرد: شايد مهمترين موضوع براي جامعه بشري، صحبت از توانمندي‌هاي فرد و ملت و همچنين جايگاه شايسته‌اي است كه مي‌توانند كسب كنند. اصل فرصت براي يك فرد و يك ملت را خود آن فرد و ملت ايجاد مي‌كند.

وي با طرح پرسش‌هايي مانند اينكه “سقف پرواز يك انسان كجاست؟” و “اين سقف را چه كسي تعيين مي‌كند؟” افزود: خيلي‌ها معتقدند اين سقف را حكومت، شرايط اجتماعي و شرايط خانوادگي تعيين مي‌كند اما واقعيت اين است كه اين موارد خيلي تعيين‌كننده نيستند و نقش اساسي در تعيين سقف پرواز يك انسان را خودش بر عهده دارد و به اعتقاد من حتي محيط اجتماعي و امكانات بيروني، تابع تصميمات دروني انسانهاست.

رييس‌جمهور ادامه داد: قبل از اينكه از يك فرد بپرسند مي‌خواهيد چه‌كاره شويد، بايد پرسيده شود چه‌كار مي‌خواهيد بكنيد؟ تنها مقطعي كه انسان مي‌تواند تصميم بگيرد و عمل كند،‌ اين دنياست و شايد بهترين هديه خدا پس از خلق انسان، فرصت اين دنيا باشد.

رييس قوه مجريه در ادامه، با بيان اينكه “سقف پرواز انسان را سقف آروزها و خواسته‌هاي او مشخص مي‌كند”، خاطرنشان كرد: انسان خودش را در هر ترازي باور داشته باشد، در همان تراز قرار خواهد گرفت. شما مي‌دانيد كه بسياري از مباحث علمي ابن‌سينا هنوز هم بحث روز است. در چه شرايطي ابن‌سينا، ابن‌سينا شد؟ آيا همه امكانات در اختيارش قرار داشت؟ ولي ابن‌سينا، رازي و… شدند.

احمدي‌نژاد با طرح اين پرسش كه “سقف اين پرواز كجاست؟” گفت: به نظر من سقف پرواز انسان، خود خداست. خدا گفته مي‌توانيد مثل من باشيد، پس مي‌‌توان تجلي خدا بود. هنر يك انسان و يك نخبه اين است كه خود را در بالاترين تراز ببيند. بالاترين امكانات، همين انديشه، تفكر و قدرت انسان است.

وي در ادامه به ارائه تعريفي از نخبه پرداخت و اظهار كرد: نخبه كسي است كه خودش را از سطح متوسط جامعه بالاتر باور كرده است. نخبگان ايران زمين اين شايستگي را دارند كه خود را در بالاترين سطح باور كنند. من زماني فكر مي‌كردم چرا در كشور ما مديريتها به سمت مديريت‌هاي عالمانه، نخبگي و قوي سطح بالا نمي‌رود و در اين زمينه بررسي‌هاي بسياري كردم و به اين نتيجه رسيدم كه مراكز علمي ما خودشان را در سطح مديريت بالاي جامعه باور نكرده‌اند.

رييس‌جمهور تاكيد كرد: اگر دانشگاه خودش را در سطح مديريتي جامعه مي‌ديد، به گونه‌اي ديگر برنامه‌ريزي مي‌كرد. بايد بالاترين سطح را براي خودمان باور داشته باشيم و اين، به معناي قدرت‌طلبي نيست. همانند همين مشكل را در حوزه‌هاي علميه هم داريم. نه در دانشگاه و نه در حوزه علميه خودشان را در سطح مديريت موفق جامعه باور نكرده‌اند تا توليدات علمي و خروجي مبتني بر مديريت داشته باشند. امروز جوانان ما به هيچ حدي از حدودي كه مي‌خواهند به ملت ما تحميل كنند، اعتنا نمي‌كنند و بدين ترتيب شكوفايي را مشاهده مي‌كنيم؛ البته كه بايد اقداماتي هم در اين راستا انجام داد.

احمدي‌نژاد با تاكيد به لزوم پرورش نخبگان تصريح كرد: پيش از اين گفته بودم كه نخبگان موتور حركت يك ملت به سمت قله‌هاي بلند هستند اما اين زماني است كه نخبگي بايد ارزش خود را در جامعه پيدا كند. ما به لحاظ فرهنگي و روابط اجتماعي بايد به سمتي برويم كه در تمام سطوح نخبگي ارزش باشد.

وي به بيان خاطره‌اي از دوران كودكي خود پرداخت و گفت: ما در خانواده چندين خواهر و برادر بوديم و در منزل ما چند وسيله برقي وجود داشت. به خاطر دارم در دوران كودكي پيچ و مهره راديو را باز و خود را مشغول جمع‌بندي ابزارآلات آن مي‌كردم و ياد ندارم كه هيچ وقت مورد عتاب و خطاب پدرم قرار گرفته باشم.

رييس قوه مجريه اضافه كرد: افرادي در جامعه هستند كه در سقف كوتاهي ايستاده‌اند و مي‌گويند سقف جامعه همينجاست و هر كسي مي‌خواهد بالاتر بايستد، پذيرفتني نيست. همه بايد از نخبگان حمايت كنيم و اين شعار تبليغاتي نيست؛ البته خوشبختانه در ايران درجه نخبگي بسيار بالاست و جوانان ايراني از لحاظ استعداد اول هستند.

به گزارش ايسنا، رييس‌جمهور با اشاره به پشتيباني‌هاي دولت در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي گفت: امسال فشار، تحريم، دشمني‌ها و بداخلاقي‌ها وجود دارد و بودجه دولت به شدت تحت فشار است اما مطمئن باشيد هيچ فشاري به بودجه پژوهشي و بنياد ملي نخبگان وارد نمي‌كنيم.

احمدي‌نژاد با تاكيد بر اينكه “نخبگي بايد در مديريت كشور ايجاد شود”، خاطرنشان كرد: اگر در جايي مديريت نخبه مستقر شود ممكن است تصميمات نادرستي گرفته شود. مديريت بايد مختص نخبگان باشد وگرنه فرصتها مي‌سوزد. تمام سازوكارها،‌ وضع‌كنندگان قانون و سياستگذاران بايد به سمتي بروند كه راه باز شود. يك نوع مديريت مي‌تواند جامعه را به قهقرا ببرد و مديريت ديگر مي‌تواند جامعه را به اوج برساند. وقت آن است كه بنياد ملي نخبگان در اين زمينه‌ فصلي را باز كند و شايد لازم باشد متون جديدي در دانشگاه‌ها بياوريم و مباحث جديدي را باز كنيم.

وي با بيان اينكه “هنر ما اين است كه به سمتي برويم كه جامعه با كمترين هزينه و بيشترين سرعت به سمت قله‌ها برود”، افزود: بالاخره فشارها و موانع وجود دارد و نمي‌توان اصل كمال و پيشرفت را تعطيل كرد.

رييس‌جمهور همچنين با تاكيد بر اينكه “ايران بايد در تراز مديريت جهان بنشيند”، گفت: برخي مي‌خواهند درها را ببندند و ما را در عهد قجر نگه دارند. ما بايد خود را در سطح مديريت جهان ببينيم و بگويم ما هستيم. بايد براي مسائل جهان راه حل و برنامه داشته ‌باشيم. آن هنگام مديريت كشورمان به راحتي انجام مي‌شود.

احمدي‌نژاد در پايان خطاب به حاضران در اين مراسم تاكيد كرد: امسال من پشتيبان هستم نه تصميم‌گيرنده. خودتان بايد براي اينكه در چه ترازي بايستيد، تصميم بگيريد و مطمئنا نخبگان ايران‌زمين بالاترين تراز را براي زندگي فردا انتخاب مي‌كنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *