اخبار فرش ماشینی

آنتي دامپينگ – افزايش تحقيقات آنتي دامپينگ ‏

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

‏۱۶ عضو   ‏‎ WTO‎در دوره ژانويه تا ژوئن سال ۲۰۰۸  درخواست تعداد ۸۵   تحقيقاتي جديد  آنتي دامپينگ را گزارش كرده اند . اين تعداد تحقيق را مي توان  نسبت به ۶۱ مورد گزارش شده توسط ۱۶ عضو اين اتحاديه در مدت زمان مشابه سال قبل ( ۲۰۰۷) ، مقايسه نمود  .

بر طبق گزارش  شش ماه اول سال ۲۰۰۸ ، كه توسط دوازده نفر از اعضائ دبيرخانه ‏WTO‏ ارائه شده است  ،  تعداد ۵۴ مورد از ۸۵ مورد  درخواستها مربوط به تحقيقات جديد مي باشد كه اين عدد نسبت به ۵۱ مورد گزارش شده توسط ۱۷ عضو دبيرخانه در مدت مشابه سال قبل ( ۲۰۰۷) ، افزايش ۶ در صدي را نشان مي دهد .
۳۱ مورد از ۸۵ تحقيقات گزارش شده متعلق به اعضاءكشورهاي توسعه يافته بوده و ۱۳ مورد از ۵۴ درخواست جديد نيز به اعضاء كشورهاي توسعه يافته اختصاص دارد  .

در مدت مشابه سال قبل ( ۲۰۰۷) تعداد ۲۰ تحقيق از كل تحقيقات مربوط به  اعضاءكشورهاي توسعه يافته  و ۱۳ مورد از تحقيقات جديد در ارتباط با اعضاء كشورهاي توسعه يافته مي باشد  .
همچنين بر طبق گزارش دبيرخانه ‏WTO‏ در دوره زماني ۱ جولاي – ۳۱ دسامبر ، تعداد تحقيقات جديد ، نسبت به دوره مشابه سال قبل ،۱۷ در افزايش افزايش داشته است . تعداد در خواستهاي جديد نيز در اين دوره افزايش نشان مي دهد . بخصوص در دوره جولاي تا دسامبر ، ۱۵ عضو دبيرخانه ۱۲۰ تحقيق جديد را در مقايسه با ۱۰۳ مورد كه سال قبل توسط ۱۴ عضو دبيرخانه ارائه شده بود ، را گزارش دادند .

hinza chemical تبلیغات

مقايسه ميزان تحقيقات در سالهاي ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ، حاكي از آن است كه در سال ۲۰۰۶ تعداد ۲۰۲ ، در سال ۲۰۰۷ تعداد ۱۶۳ و در سال ۲۰۰۸ تعداد ۲۰۸ تحقيق انجام گرفته است . ( نمودار ۱ تعداد تحقيقات انجام شده را بين سالهاي ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸ نشان مي دهد .
نمودار شماره ۱-تعداد تحقيقات انجام شده در مورد آنتي دامپينگ از سال ۲۰۰۸-۱۹۹۵‏
‏ ‏
در مدت زمان جولاي – دسامبر سال ۲۰۰۸ ، كشور هند بيشترين تعداد تحقيقات آنتي دامپينگ را با ۴۲ مورد تحقيق بخود اختصاص داده است . بعد از هند كشور برزيل با ۱۶ مورد , كشور چين با ۱۱ مورد ,تركيه ۱۰ مورد , آرژانتين و اتحاديه اروپا هركدام ۹ مورد اندونزي ۶ مورد اكراين ۴ مورد پاكستان و ايالات متحده آمريكا هر كدام ۳ مورد , استراليا وكلمبيا هركدام ۲ مورد وكانادا وكره جنوبي ومكزيك هر كدام يك مورد قرار دارند .
ارقام ارائه شده حاكي از افزايش تحقيقات   آنتي دامپينگ در كشورهاي آرژانتين , استراليا , برزيل ,هند وتركيه وكاهش تحقيقات براي كره جنوبي وآمريكا مي باشد . همچنين كشورهاي كانادا واتحاديه اروپا ومكزيك در مدت زمان جولاي – دسامبر سال ۲۰۰۷ در زمينه تحقيقات آنتي دامپينگ تغيير قابل ملاحظه اي نداشته اند .
كشورهاي چين ,كلمبيا , اندونزي , پاكستان واكراين كه در گزارش مشابه سال قبل ( جولاي – دسامبر سال ۲۰۰۷ ) هيچ در خواست جديدي براي آنتي دامپينگ نداشته اند در نيمه اول ۲۰۰۸  داراي درخواست تحقيقات جديد بوده اند  .
در باره كالاهائي كه تحقيقات در مورد  آنها انجام شده ، مي توان گفت , بيشترين مورد درخواست در نيمه دوم سال ۲۰۰۸ مربوط به فلزات پايه فلزي با ۴۳ مورد  بوده است . و بعد از آن گروه شيميائي (۲۲ مورد ) نساجي ( ۱۹ مورد )و پلاستيك ها ولاستيك ها با ( ۱۴ مورد ) قرار دارند  .
از ۴۳ مورد گزارش شده در مورد فلزات پايه ۲۴ مورد از كشور  هند ، ۸ مورد  ازاتحاديه اروپا ۳ مورد اندونزي واستراليا وكلمبيا هر كدام ۲ مورد و از كشور آرژانتين وكانادا وچين ومكزيك نيز هر كدام يك مورد گزارش شده است .
يازده عضو مجموعا” در خواست ۸۱ مورد جديد انتي دامپينگ را در نيمه دوم سال ۲۰۰۸ اعلام نمودند . اين تعداد ۴۵  در صد بيشتر از ۵۶ مورد تقاضاي جديد كه توسط ۱۴كشور در مدت زمان مشابه در سال ۲۰۰۷ گزارش شده بود مي باشد ..اين افزايش ناشي از نتيجه تحقيقات شروع شده در سال ۲۰۰۷ است (مدت زمان تحقق يك طرح تحقيقاتي  يكسال و نيم مي باشد )  .

آمار تحقيقات نهايي شده آنتي دامپينگ در سالهاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ حاكي از آن است كه :   در سال ۲۰۰۸ تعداد ۱۳۸ مورد تحقيق انتي دامپينگ نهايي شده ، در سال ۲۰۰۷ تعداد ۱۰۷ مورد ودر سال ۲۰۰۶ تعداد  ۱۳۷ مورد نهايي شده اند .

در نيمه دوم سال ۲۰۰۸ ، تعداد ۱۵ مورد از تحقيقات جديد متعلق به اعضاء كشورهاي توسعه يافته بوده و مي توان گفت جمعا” ۳۶ مورد از كل تحقيقات ( ۸۱ ) مورد مربوط به اعضاء كشورهاي توسعه يافته است. چنانچه بخواهيم اين اعداد را با دوره مشابه سال مقايسه نمائيم ، آمار نشان مي دهد در سال ۲۰۰۷ تعداد ۱۱ مورد از طرحهاي جديد ، متعلق به اعضاء كشورهاي توسعه يافته و در مجموع تعداد ۳۵ مورد از كل تحقيقات به اعضاء كشورهاي توسعه يافته اختصاص داشته است .
در ارتباط با تحقيقات آنتي دامپينگهاي نهايي شده جديد  ، ۲۱ مورد متعلق به كشور امريكا مي باشد . امريكا طي دو دوره ( جولاي – دسامبر ۲۰۰۸ و نيمه دوم سال ۲۰۰۷ ) متوالي بيشترين تحقيقات را در اين زمينه داشته است كه مي توان گفت رشد چشمگير تحقيقات در سال ۲۰۰۸ در اين كشور بر پايه تحقيقات دوره قبل يعني نيمه دوم سال ۲۰۰۷ استوار است . ولي ساير كشورها چنين حالتي را نشان نمي دهند و با اينكه در سال ۲۰۰۸ رتبه خوبي در تحقيقات كسب كرده اند ولي هيچ گزارشي از رشد تحقيقات در نيمه دوم سال ۲۰۰۷ نداشته اند . كشورهايي كه در رده هاي بعدي قرار دارند عبارتند از :

هند (۱۳مورد) و بعد از آن تركيه ۱۱ مورد جديد وبرزيل ۸ مورد واتحاديه اروپا۶ مورد و آرژانتين ۳ مورد ومصر يك مورد .كره كه در نيمه دوم سال ۲۰۰۷  هيچ در خواست جديدي نداشته است در نيمه دوم سال ۲۰۰۸ تعداد ۱۰ مورد. ژاپن , استراليا , و كانادا به ترتيب ۴ و۳ و۲ مورد . اين كشورها نيز دردوره مشابه سال ۲۰۰۷ در خواستي نداشته اند .
ولي كشورهاي چين ,كلمبيا , اسرائيل وتايلند كه در نيمه دوم سال ۲۰۰۷ در خواست تحقيق جديد داشته اند در مدت زمان مشابه سال ۲۰۰۸ هيچ درخواستي دريافت نكرده اند .  

محصولاتي كه از كشور چين صادر شده اند ، بيشترين موضوع  تحقيقات جديد آنتي دامپينگ را در دوره جولاي تا دسامبر ۲۰۰۸ به خود اختصاص داده است  .(۳۷ مورد از ۸۱ در خواست مقدار جديد در دوره فوق الذكر)
آمار افزايش ۴۲ در صدي را د رمورد تعدد محصولات صادراتي چين در دوره جولاي – دسامبر ۲۰۰۸ مورد تحقيق قرار گرفته اند را نسبت به ۲۶ كالايي كه در دوره نيمه دوم سال ۲۰۰۷ مورد تحقيق قرار گرفته بود ند نشان مي دهد .
محصولات صادراتي اتحاديه اروپا (شامل هر يك از اعضا ) به اتفاق اندونزي با ۵ مورد  در مقام دوم قرار دارند .. كره  با۴ مورد ومحصولات صادراتي هند و ايالات متحده با ۳ مورد در رتبه هاي بعدي قرار دارند  . صادرات كشورهاي  كانادا , روسيه , افريقاي جنوبي , چين تايپه , تايلند وويتنام هر كدام ۲ تحقيق را بخود اختصاص داده اند .همچنين  بنگالادش , بلاروس , ژاپن , سنگاپور ,مالزي , برزيل , مكزيك ,تركيه , آمارات واروگوئه هر كدام يك مورد تحقيق جديد داشته اند .

تحقيقاتي كه در دوره جولاي -دسامبر سال ۲۰۰۸  انجام گرفته بيشترين  اثر را  در بخش شيميائي داشته است ،و ۲۶ مورد از ۸۱ مورد به اين بخش اختصاص يافته است  .
بخش فلزات با ۱۳ مورد درخواست تحقيق جديد  در رتبه دوم قرار دارد . بخش پلاستيك و لاستيك وبخش پالپ و كاغذ هر كدام با ۱۱ مود  در رتبه سوم قرار دارند . بخش نساجي ۱۰ مورد درخواست جديد و بخشماشين آلات و لوازم الكتريكي هر كدام ۵ مورد مقدار  تحقيق جديد داشته اند .

كشور هند ۱۳ مورد از ۲۶ مورد مقدار جديد براي محصولات شيميائي را در خواست نموده است . ژاپن و ايالات متحده آمريكا هر كدام ۴ مورد وكشور كره ۳ مورد و اتحاديه اروپا ۲ موردتحقيقات جديد در اين بخش را در خواست نموده اند .
‏Semi annual report of members to the ADP committee ‎
‏ اين آمار از گزارش  نيم سالانه اعضاء كميته ‏ADP‏ گرفته شده است . آمار متعلق به افرادي از كميته است كه گزارش خود را ارائه نموده اند ، بنا براين نمي توان آن را به گزارش كل اعضاء۶۶ و يا اعضايي كه گزارش خود راارائه نداده اند تعميم داد . هر يك از تحقيقات انجام شده مربوط به محصولات صادراتي يك كشور و در حيطه گمرگ همان كشور انجام پذيرفته است .
گزارش نيمسال آنتي دامپينگ براي دوره اول جولاي تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸ در اسناد سري ‏G/ADP/N/180 ‎موجود است ‏

دانلود رایگان کاتالوگ جدید فرش رویال هالی ترکیه

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن