اخبار فرش ماشینیاسلاید شو

آسیب‌ شناسی و بررسی مشکلات در حوزه‌ی صادرات فرش

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

هدف‭ ‬از‭ ‬نگارش‭ ‬اين‭ ‬يادداشت،‭ ‬آسيب‌‭ ‬شناسي‭ ‬و‭ ‬بررسي‭ ‬مشكلاتي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬همكاران‭ ‬در‭ ‬حوزه‌ي‭ ‬صادرات‭ ‬فرش‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مواجه‭ ‬هستيم‭.‬ در‭ ‬ادامه‭ ‬طيِ‭ ‬چند‭ ‬عنوان‭ ‬كلي‭ ‬اين‭ ‬عوامل‭ ‬را‭ ‬شرح‭ ‬خواهم‭ ‬داد‭.‬

صادرات‭ ‬به‭ ‬‌طور‭ ‬كلي‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬نام‭ ‬و‭ ‬ويژگي‌‭ ‬هاي‭ ‬جذاب‭ ‬آن،‭ ‬عواملي‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬توليدكننده‭ ‬فراهم‭ ‬مي‭ ‬‌سازد‭ ‬تا‭ ‬بتواند‭ ‬محصول‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بين‭ ‬‌المللي‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬برساند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬كسب‭ ‬اعتبار،‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬توسعه‭ ‬دهد‭.‬

اما‭ ‬مسئله‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬تفاوت‭ ‬‌هايي‭ ‬با‭ ‬بازار‭ ‬داخلي‭ ‬دارد؛‭ ‬شرايط‭ ‬متفاوتي‭ ‬كه‭ ‬موجب‭ ‬مي‭ ‬‌شود‭ ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬ي‭ ‬رتبه،‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬شخصيتِ‭ ‬حرفه‭ ‬‌اي،‭ ‬جايگاه‭ ‬خاص‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬بطلبد‭  ‬و‭ ‬بديهي‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬عدم‭ ‬رعايت‭ ‬اين‭ ‬اصول،‭ ‬شركت‭ ‬با‭ ‬مشكلات‭ ‬جدي‭ ‬مواجه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬‌طور‭ ‬كلي‭ ‬بازار‭ ‬خارجي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭. ‬براي‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬وضعيت‭ ‬ويژگي‌‭ ‬هايي‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬توليدكننده‭ ‬براي‭ ‬صادرات‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬مدنظر‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬ذيل‭ ‬مي‭ ‬باشد‭:‬

hinza chemical تبلیغات
  • مشخص‭ ‬كردن‭ ‬بازار‭ ‬هدف
  • بررسي‭ ‬ظرفيت‭ ‬آن‭ ‬بازار‭ ‬براي‭ ‬محصول‭ ‬توليد‭ ‬شده
  • در‭ ‬نظر‭ ‬داشتن‭ ‬اقليم،‭ ‬آب‌‭ ‬و‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬خاص‭ ‬هر‭ ‬منطقه
  • توليد‭ ‬محصول‭ ‬طبق‭ ‬شرايط‭ ‬فوق‭ ‬و‭ ‬نياز‭ ‬مشتري
  • و‭ ‬درنهايت‭ ‬تحويل‭ ‬اصولي‭ ‬محصول‭ ‬به‭ ‬مشتري

در‭ ‬وهله‭ ‬اول‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬بدانيم‭ ‬كدام‭ ‬بازار‭ ‬با‭ ‬محصول‭ ‬ما‭ ‬هماهنگي‭ ‬بيشتري‭ ‬دارد؛‭ ‬به‌عنوان‌‭ ‬مثال‭ ‬كشورهاي‭ ‬حاشيه‭ ‬خليج‭ ‬‌فارس،‭ ‬اغلب‭ ‬فرش‭ ‬‌هايي‭ ‬با‭ ‬رنگ‭ ‬بندي‭ ‬شاد‭ ‬مي‭ ‬‌پسندند‭.‬ رنگ‌‭ ‬هايي‭ ‬چون‭ ‬آبي‭ ‬فيروزه‌اي،‭ ‬لاكي،‭ ‬سبز‭ ‬و‭ ‬زرد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬رنگ‭ ‬بوم‌ها‭ ‬مطمئناً‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬داخلي‭ ‬جايگاه‭ ‬خاصي‭ ‬ندارند‭.‬ با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬بايد‭ ‬استراتژي‭ ‬توليد‭ ‬شركت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬‌گونه‭ ‬‌اي‭ ‬پيش‭ ‬برد‭ ‬كه‭ ‬بتوان‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬حفظ‭ ‬فروش‭ ‬داخلي،‭ ‬شرايط‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

در‭ ‬مرحله‭ ‬دوم‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشتن‭ ‬ظرفيت‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬هدف،‭ ‬مي‭ ‬‌توان‭ ‬تمركز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بيشتر‭ ‬بر‭ ‬كشورهايي‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬توانايي‭ ‬خريد‭ ‬بهتري‭ ‬بهره‭ ‬‌مند‭ ‬هستند‭.‬

در‭ ‬بحث‭ ‬شرايط‭ ‬جغرافيايي‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬كردستان‭ ‬همسايه‭ ‬يكديگرند‭ ‬ولي‭ ‬بخاطر‭ ‬شرايط‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬سليقه‭ ‬اي‭ ‬،‭‬مردم‭ ‬كردستان‭ ‬بيشتر‭ ‬رنگ‭ ‬هاي‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬لايت‭  (‬light‭) ‬اما‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬از‭ ‬رنگ‭ ‬هاي‭ ‬شاد‭ ‬تر‭ ‬استقبال‭ ‬مي‭ ‬شود

علاوه‭ ‬بر‭ ‬آنچه‭ ‬گفته‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬تحويل‭ ‬محصول،‭ ‬رعايت‭ ‬سه‭ ‬مؤلفه‌ي‭ ‬زمان‌بندي،‭ ‬قيمت‭ ‬و‭ ‬كيفيت‭ ‬بسيار‭ ‬مهم‭ ‬است‭:‬

‭ ‬زمان‌بندي‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬معناست‭ ‬كه‭ ‬فرش،‭ ‬بدونِ‭ ‬تأخير‭ ‬حتي‭ ‬يك‭ ‬‌روزه‭‬،‬آماده‌ي‭ ‬تحويل‭ ‬شود‭.‬

در‭ ‬بحث‭ ‬قيمت‭  ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬رقابتي‭ ‬،‭‬ارزان‭ ‬فروختن‭ ‬هنر‭ ‬نيست،‭ ‬چه‭ ‬بسا‭  ‬ارزش‭ ‬هنر‭ ‬ايراني‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬روش‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬زوال‭ ‬ميرود‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬بدليل‭ ‬عدم‭  ‬ثبات‭ ‬اقتصادي‭ ‬امكان‭ ‬تامين‭ ‬فرش‭ ‬با‭ ‬قيمت‭ ‬اوليه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬امكان‭ ‬پذير‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬اينكه‭ ‬ميزان‭ ‬فروش‭ ‬بر‭ ‬حسب‭ ‬سفارش‭ ‬،‭ ‬كم‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬استوك‭  ‬بالا‭ ‬ميرود‭.‬

در‭ ‬بحث‭ ‬كيفيت‭ ‬هم‭ ‬فرشي‭ ‬كه‭ ‬توليد‭ ‬مي‭ ‬‌شود‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬شرايط‭ ‬بافت‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد،‭ ‬حتماً‭ ‬بايد‭ ‬صداقت‭ ‬در‭ ‬بيان‭ ‬شما‭ ‬براي‭ ‬معرفي‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬تا‭ ‬تحويل‭ ‬نهايي‭ ‬اين‭ ‬محصول‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

اگر‭ ‬در‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬مواردِ‭ ‬گفته‭ ‬‌شده،‭ ‬ما‭ ‬سهواً‭ ‬يا‭ ‬عمداً‭ ‬كوتاهي‭ ‬كنيم‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬‌حال‭ ‬كه‭ ‬عرصه‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬رقيبان‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬ساير‭ ‬كشورها‭ ‬باز‭ ‬مي‌‭ ‬گذاريم‭ ‬تا‭ ‬مشتري‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شرايط‭ ‬بهتري‭ ‬حمايت‭ ‬كنند،‭ ‬اعتبار‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬زير‭ ‬سوال‭ ‬خواهيم‭ ‬برد‭ ‬نه‭ ‬صرفا‭ ‬شخص‭ ‬يا‭ ‬شركتي‭ ‬خاص‭.‬

توليد‭ ‬كننده‭ ‬هاي‭ ‬محترم‭ ‬حتما‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬حوزه‭ ‬صادرات‭ ‬بودجه‭ ‬هزينه‭ ‬و‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬مخصوص‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬گماشته‭ ‬ميشوند‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬مهارت‭ ‬و‭ ‬توانايي‭ ‬بالايي‭ ‬برخوردار‭ ‬باشند‭. ‬اگر‭ ‬بدانيم‭ ‬مدير‭ ‬فروش‭ ‬،‭ ‬قلب‭ ‬تپنده‭ ‬شركت‭ ‬ماست‭ ‬،‭ ‬صرفا‭ ‬با‭ ‬استخدام‭ ‬يك‭ ‬مترجم‭ ‬زبان‭ ‬انگليسي‭ ‬يا‭ ‬هر‭ ‬زبان‭ ‬ديگري‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬يك‭ ‬حقوق‭ ‬بسيار‭ ‬پايين،‭ ‬انتظار‭ ‬فروش‭ ‬صادراتي‭ ‬اصطلاحا‭ ‬ميليون‭ ‬دلاري‭ ‬را‭ ‬نميتوانيم‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬حتما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬افرادي‭ ‬باشند‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬علمي‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تجربي‭ ‬شرايط‭ ‬و‭ ‬كلاسهايي‭  ‬را‭ ‬گذرانده‭ ‬باشند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬براي‭ ‬شركت‭ ‬موفق‭ ‬عمل‭ ‬كنند‭.‬

تأكيد‭ ‬من‭ ‬بر‭ ‬مفهوم‭ ‬اعتبار،‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه،‭ ‬با‭ ‬علم‭ ‬به‭ ‬جايگاه‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬فرش‭ ‬كاشان‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬بافي‭  ‬،‭ ‬شركت‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬حفظ‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬چه‭ ‬اقدام‭ ‬بسزايي‭ ‬دارد؟‭ ‬البته‭ ‬روشن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬مهم،‭ ‬كار‭ ‬آساني‭ ‬نيست‭. ‬چراكه‭ ‬چندين‭ ‬سال،‭ ‬زمان‭ ‬نياز‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬شركت‭ ‬با‭ ‬سرمايه‌‭ ‬گذاري‭ ‬و‭ ‬چندين‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‌‭ ‬هاي‭ ‬خارجي،‭ ‬بازاريابي‭ ‬و‭ ‬صرف‭ ‬هزينه‭ ‬‌هاي‭ ‬متعدد‭ ‬بتواند‭ ‬به‭ ‬جايگاهي‭ ‬برسد‭ ‬كه‭ ‬مشتري‭ ‬حتي‭ ‬بدون‭ ‬حضور‭ ‬فيزيكي،‭ ‬فرش‭ ‬مورد‭ ‬نيازش‭ ‬را‭ ‬خريداري‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬خيالي‭ ‬راحت‭ ‬دريافت‭ ‬كند‭. ‬شايد‭ ‬حصول‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬امر،‭ ‬همان‭ ‬چيزي‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬پايداريِ‭ ‬سود‭ ‬و‭ ‬دوام‭ ‬يك‭ ‬شركت‭ ‬را‭ ‬تضمين‭ ‬ميكند‭ ‬كه‭ ‬متأسفانه‭ ‬برخي‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬بزرگ‭ ‬نيز‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬غافل‌اند‭.‬

يكي‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬مشكلات‭ ‬فاجعه‭ ‬باري‭ ‬كه‭ ‬به‌‭ ‬طور‭ ‬آهسته‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬فرش‭ ‬رخ‭ ‬مي‌دهد،‭ ‬تمايل‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬شركت‌ها‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬ماشين‌آلات‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬آن‭ ‬هنر‭ ‬فرش‭ ‬‌بافي‭ ‬ايراني‭ ‬به‭ ‬ديگر‭ ‬كشورهاست‭. ‬اينكه‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬مشكلات‭ ‬اقتصادي‭ ‬فروش‭ ‬يك‭ ‬محصول‭ ‬استراتژيك‭ ‬را‭ ‬از دست‌‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬صرفاً‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬حل‭ ‬مشكل‭ ‬حال‭ ‬باشيم‭ ‬تيشه‭ ‬‌اي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬ريشه‌ي‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬آينده‌ي‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬مي‌زنيم‭.‬

بررسي‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬مسئولين‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مسئله،‭ ‬امري‭ ‬ضروري‭ ‬است‭. ‬تا‭ ‬از‭ ‬پيشروي‭ ‬آن‭ ‬جلوگيري‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬شرايط‭ ‬بهتري‭ ‬براي‭ ‬توليدكننده‌هاي‭ ‬ايراني،‭ ‬اين‭ ‬هنر‭ ‬در‭ ‬جايگاه‭ ‬واقعي‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬بگيرد‭ ‬تا‭ ‬جوانان‭ ‬ايراني‭ ‬بتوانند‭ ‬باانگيزه‌ي‭ ‬بيشتري،‭ ‬كشوري‭ ‬بسازند‭ ‬آبادتر‭ ‬از‭ ‬قبل‭.‬

در‭ ‬آخر،‭ ‬تشكر‭ ‬ويژه‭ ‬اي‭  ‬دارم‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬مجله‭ ‬فرش‭ ‬كهن‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬فرصت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬من‭ ‬گذاشته‭  ‬تا‭ ‬بتوانم‭ ‬سخني‭ ‬در‭ ‬باب‭ ‬صادرات‭ ‬فرش‭ ‬و‭ ‬مسايل‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬با‭ ‬خوانندگان‭ ‬عزيز‭ ‬داشته‭ ‬باشم

علي‌‭ ‬محمد‭ ‬ماهرو‭ ‬كاشاني- كارشناس‭ ‬حوزه‭ ‬صادرات‭ ‬فرش‭ ‬ماشيني

‫——————————-‬

این مطلب را نیز بخوانید
پیشنهاد سردبیر:‌ آقای محمود مصلح مدير عامل‭ ‬شركت‭ ‬‮«‬فرش‭ ‬اكباتان‮»: نبودِ زیرساخت‌ها، مانع بزرگ صادراتی

‫——————————-‬
تحریریه مجله نساجی کهن

ارسال مقالات و ترجمه جهت انتشار در سایت : info@kohanjournal.com

فرم ثبت نام سریع

جهت دریافت آخرین اخبار و رویدادهای نساجی و فرش ماشینی ایران و جهان در فرم زیر ثبت نام کنید
[instagram-feed]

دانلود رایگان کاتالوگ جدید فرش رویال هالی ترکیه

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن