گیلانی ها خوش خوراک ترین مردم ایران / ایرانی ها چقدر هزینه خورد و خوراک می کنند؟

براساس آمارهای بانک مرکزی هر گیلانی در سال ۱٫۲ میلیون تومان در سال هزینه خوراک و نوشیدنی می کند. علی

ادامه