رونمايي از ۵ گواهينامه ثبت جهاني نشانه هاي جغرافيايي فرش دستباف

وزیر صنعت،معدن وتجارت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه فرش دستباف از ۵ گواهینامه ثبت جهانی نشانه های جغرافیایی رونمایی کرد. به

ادامه