دسترسی گمرک‌های اجرایی کشور به سامانه متمرکز تعیین ارزش

  هم‌اکنون تمامی گمرک‌های اجرایی کشور به بانک اطلاعاتی سامانه متمرکز تعیین ارزش گمرکی (ستاگ) دسترسی دارند. رسول کوهستانی‌پزوه، مدیرکل

ادامه