گمرك در بخشنامه‌اي اعلام كرد: معافیت ۱۰ كشتي ناوگان ملي از پرداخت عوارض كرايه حمل

  گمرك جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه‌اي به گمركات سراسر كشور اعلام كرد تا از ۱۰ كشتي ناوگان ملي و

ادامه