گمانه‌زنی‌هایی درباره زمان مذاکرات آینده ایران و ۱+۵

  با وجود گمانه‌زنی‌های متعدد درباره زمان مذاکراتی احتمالی ایران و ۱+۵، برخی کارشناسان عقیده دارند بعید است چنین مذاکراتی

ادامه