گلیم و گلیم فرش‌های گیلان غرب شهرت بین‌المللی دارند

  مسؤول اداره‌ی میراث فرهنگی و گردشگری گیلان غرب گفت: گلیم و گلیم فرش‌های تولیدی هنرمندان این شهرستان، شهرت و

ادامه