گلایه نوغانداران از عدم اعلام نرخ تضمینی خرید پیله تر

قدس انلاین:آغازین روزهای بهار مصادف است با شروع فصل نوغانداری وآخرین روزهای بهار هم پایان برداشت محصول پیله تر تولیدی

ادامه