گفت و گو با مدیر عامل شهرک های صنعتی درباره رکود صنایع/ تعطیلی پنج هزار واحد صنعتی

  طبق آمارهایی که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌دهد در سال‌های ۸۵ تا ۹۲ در شهرک‌های صنعتی

ادامه