گفتگو با مهندس علی محمد زاده / مدیر عامل شرکت دی تی

Image
توسعه صنعت الیاف مصنوعی در ایران با آنکه از مزیت های فراوانی برخوردار است، اما متأسفانه هیچ تشابهی با کشوری که از وجود مواد اولیه تولید اشباع است ندارد. با آنکه در سال های اخیر واحدهای بزرگ تولید چیپس پلی استر راه اندازی شده اند، هنوز در بسیاری از بخش ها کمبودهای قابل توجهی وجود دارد.

ادامه