گفتگو با جناب آقای آرش پور قاسم – مدیریت فروش شرکت فرش آسایش کاشان

امسال برای ۳۰ میلیون دلار صادرات برنامه ریزی کرده ایم جناب آقای آرش پور قاسم – مدیریت فروش شرکت فرش

ادامه