گفتگو با آقاي مهندس نجفي، مدير فروش و بازاريابي شركت پلي اكريل ايران

Image

لطفاً در مورد محصولات توليدي كارخانه پلي اكريل ايران و آمار و ارقام مربوط به ظرفيت هاي توليدي آن توضيحاتي را بفرماييد.
محصولات توليدي شركت پلي اكريل در دو گروه اصلي اكريليك و پلي استر قرار دارند كه از زير مجموعه هاي الياف مصنوعي محسوب مي شوند و خود به انواع مختلف با كاربردهاي متنوع قابل تفكيك هستند :

 

ادامه