گشت‌ نوروزی برای جلوگیری از تصرفات و حریق در منابع طبیعی

خبرگزاری فارس: فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان تهران از گشت‌های نوروزی برای جلوگیری از تصرفات و حریق در ایام

ادامه