گشایش اولین فاینانس چین در صنعت پتروشیمی/ تاثیر ایران در بازار جهانی متانول تا ۵ سال آینده

  معاون مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از گشایش اولین فاینانس چین در صنعت پتروشیمی خبر داد و گفت:

ادامه