گزینه‌های مختلفی برای تجارت با امارات یا کشورهای جایگزین داریم

عضو کارگروه ساماندهی نرخ ارز گفت: آلترناتیوهای مختلفی برای تجارت با امارات داریم. محمود دودانگه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی

ادامه