گزارشي از بزرگترین نمایشگاه منسوجات خانگی جهانHeimtextile 2009

بزرگترین و مهمترین نمایشگاه منسوجات خانگی جهان يعني هيم تكستايل در تاريخ ۱۴ لغايت ۱۷ ژانويه ۲۰۰۹ در شهر فرانكفورت

ادامه