آمار صادرات و واردات صنایع نساجی کشور طی ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۳

  رشد ۳۱ درصدی صادرات پتو نسبت به نه ماهه سال ۹۲ براساس اعلام دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن

ادامه