پایش مستمر ۷ قلم محصول تولیدی صنایع نساجی

  مدیر کل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: ۷ قلم محصولات تولیدی منتخب نساجی

ادامه