یک و نیم میلیارد ریال پوشاک قاچاق در اصفهان

مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: پرونده‌های پوشاک ارجاع شده توسط نیروی انتظامی به گمرک اصفهان طی دو ماهه ابتدایی سال

ادامه