دور تازه اخراج کارگران صنایع نساجی در سال ۹۴ با تشدید مصرف پوشاک خارجی

  مدیرعامل نساجی بروجرد با بیان اینکه بیکاری کارگران ایرانی نتیجه واردات بی‌رویه کالاست، گفت: با آغاز سال ۹۴ دور

بیشتر بخوانید