برگزاري همايش تخصصي‎ ‎استاندارد پشم در تهران

همايش‎ ‎تخصصي استاندارد پشم پيرامون ارتقاء سطح كيفي پشم استاندارد در جهت توليد فرش‎ ‎دستباف و ماشيني برگزار شد. به

بیشتر بخوانید