سکوهای صادراتی ایران مبدل به بارانداز محصولات خارجی شده/ چهارپنجم شلوارهای جین مصرفی کشور وارداتی است

یک عضو فعال در زمینه نساجی و پوشاک کشور گفت: متاسفانه چهار پنجم لباس‌های جین از طریق واردات تامین می‌شود؛

بیشتر بخوانید