به نمایشگاه ایرانی ۵۰ درصد تخفیف تبلیغات داده شد: آب پاكی وزیر روی دستان تولیدكنندگان پوشاك

  وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری اخیر خود آب پاکی را روی دست منتقدان برگزاری همزمان نمایشگاه

بیشتر بخوانید