چهل و دومین نمایشگاه منسوجات خانگی آلمان / ۲۱ دی ۱۳۹۰ / فرانکفورت

نمایشگاهHeimtextil  فرانکفورت بی شک بزرگترین و قدرتمند ترین نمایشگاه منسوجات خانگی دنیاست که امسال هم در ماه ژانویه ۲۰۱۲ در

ادامه

چهل و دومین نمایشگاه منسوجات خانگی آلمان / فرانکفورت

نمایشگاه Heimtextil  فرانکفورت بی شک بزرگترین و قدرتمند ترین نمایشگاه منسوجات خانگی دنیاست که امسال هم در ماه ژانویه ۲۰۱۲

ادامه

چهل و دومین نمایشگاه منسوجات خانگی آلمان / ۲۱ دی ۱۳۹۰ / فرانکفورت

نمایشگاهHeimtextil  فرانکفورت بی شک بزرگترین و قدرتمند ترین نمایشگاه منسوجات خانگی دنیاست که امسال هم در ماه ژانویه ۲۰۱۲ در

ادامه

افتتاح نمایشگاه Evteks بزرگترین رویداد منسوجات خانگی در ترکیه

این نمایشگاه در روز ۱۸ می ۲۰۱۱ در مرکز نمایشگاهی  CNR  ترکیه افتتاح شد. نمایشگاه اوتکس ترکیه در زمینه انواع

ادامه