مد و طراحي : ۳۱ طراح و ۲۱۶ اثر اصل در نمايشگاه لباس ايراني

‏۳۱ طراح ايراني ۲۱۶ اثر خود را در نخستين نمايشگاه لباس ايراني خانه مد در معرض نمايش قرار دادند .‏

ادامه