مدیر عامل بیمه ایران: بیمه ایران از تحریم اتحادیه اروپا خارج شد

  مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به برگزاری دادگاه‌هایی در اروپا عنوان کرد: با توجه به دفاعیاتی که داشتیم تحریم‌های

ادامه