دادگاهی در آمریکا مدیر شرکت چینی را به اتهام نقض تحریم ایران فراخواند

   دادگاهی در آمریکا مدیر شرکت زد تی ای چین را برای ادای توضیحات در مورد فروش محصولات کامپیوتری ممنوعه

ادامه