حضور مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل بورس کالای ایران در نشست هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران

    نعمت‌ا.. شهبازی، مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل بورس کالای ایران در نشست مورخ ۲۸ مهر هیأت‌مدیره حضور یافت

ادامه