۱۴ اشتباه فاحش مدیران ارشد از نظر رابرت دانهام

اشتباه بزرگ مدیریت “رابرت دانهام” مدیر پیشین سیستمهای کامپیوتری “موتورولا” و بنیانگزار برنامهٔ سراسری پرورش مدیران اجرایی ۱۴ اشتباه فاحش

ادامه