مدير عامل توانير كشور:صنعت برق ايران رتبه شانزدهم جهاني را داراست

به گزارش ايرنا ، ‘ همايون حائري ‘ امروز (پنجشنبه) در مراسم توديع و معارفه روساي سابق و جديد نيروگاه

ادامه