مدير جهاد كشاورزي جوين:‏‏۴۰۰ هكتار پنبه در شهرستان جوين كشت مي‌شود

مدير جهاد كشاورزي شهرستان جوين از پايان كشت پنبه در اين شهرستان خبر داد. محمدجواد ايزديان در جوين گفت: پنبه

ادامه