وزيرصنايع و معادن در حکمي “مهدي اسلام پناه” را به سمت مديرکل‎ ‎دفتر صنايع نساجي و پوشاک اين وزارتخانه منصوب کرد‎. ‎

به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع ومعادن، “علي اکبر‎ ‎محرابيان” در اين حکم آورده است: با عنايت به تعهد، تخصص

ادامه