مديريت توليد برگ برنده کشور هاي رقيب ايران در توليد فرش دستباف است

پژوهشگر فرش دستبافت گفت: در کشورهایی مانند چین، هند و پاکستان، ساختار تولید فرش در کارگاه‌های متمرکز شکل گرفته اما

ادامه