مديرعامل صنايع نساجي هلال‌احمر‎: ‎ ايران رتبه نخست توليد اقلام امدادي‎ ‎درخاورميانه را داراست‎ ‎

مديرعامل صنايع نساجي هلال ايران‎ ‎گفت :‌اکنون بالغ بر۸۰ نوع اقلام امدادي در کشور توليد مي‌کنيم و درعرصه‌ توليد‏‎ ‎اقلام

ادامه