مدرنترین كارخانه فرآوری برنج كشور در مازندران بهره برداری شد

  ساری – بزرگترین و مدرنترین كارخانه فرآوری و بسته بندی برنج كشور با حضور ‘محمدرضا رحیمی ‘معاون اول رییس

ادامه